Baş Ağrısı Neden Olur? Hangi Baş Ağrısı Tipleri Var?

Baş ağrısı, kafatası, kan damarları, deri altı dokular, kaslar, sinirler, kafatasında olan sinüsler  veya gözler veya kulaklar gibi duyu organları ve çevrelerindeki yapıların yaralanması, hastalığı veya iltihaplanmasından kaynaklanabilir. Ağrıyı algılayan sinir hücreleri bu bilgiyi aldığında beyin, acıyı beynin içinde olarak yorumlar. Baş ağrısı, rahatsızlık veya dikkat dağınıklığından günlük aktiviteye ve yaşam kalitesine olumsuz etki eden şiddetli bir ağrıya kadar değişebilir.

ilaç aşırı kullanım baş ağrısı

Baş ağrıları başlıca iki temel grupta ele alınmaktadır: primer baş ağrıları  ve sekonder baş ağrıları. Primer baş ağrısında altta saptanabilir başka bir neden yoktur, sekonder baş ağrılarında baş ağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir başka hastalığa bağlıdır. 

Baş ağrıları, hasta tarafından semptomların tanımınlanmasına ve doktor tarafından dikkatli bir muayene ve analize dayalı olarak teşhis edilebilir. Doktor baş ağrısını teşhis etmek için gerekirse radyolojik (grafi, BT, MRG) yöntemler, Lomber ponksiyon ve diğer tanı testleri kullanabilir.

Daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki ilgili yazı bağlantılarına tıklaya bilirsiniz.