İlaç Tedavisi

Kronik ağrı durumlarının tedavisi için ilaç tedavisi algoloji uzmanları tarafından gerekli durumlarda önerilmektedir. Kronik ağrısı olan hastaların tedavisi için en sık kullanılan ilaçlar aşağıdaki geniş kategorilere ayrılabilir:

Kronik ağrı ve ilaç tedavisi

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ve Parasetamol

Pek çok farklı tipte nonsteroid antiinflamatuar ilaç vardır, bunlardan bazıları (ibuprofen gibi) reçetesiz olarak elde edilebilir. Bu ilaçlar akut kas ve kemik ağrısının yanı sıra bazı kronik ağrı sendromları için çok etkili olabilir. Uzun süre veya büyük miktarlarda alındığında böbrekler, kanın pıhtılaşması ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu gruba giren bazı ilaçların (siklooksijenaz II inhibitörlerinin) uzun süreli kullanımı, kalp ve damar sistemi (kardiyovasküler)üzerinde risk artışıyla ilişkilendirilebilir.

Parasetamol reçetesiz olarak kolayca elde edilir, ancak 24 saat içinde 3000 mg’dan fazla almamaya özen gösterilmelidir; aksi takdirde karaciğer hasarına neden olur ve karaciğer yetmezliği meydana gelebilir. Parasetamol bazı ilacların bileşenlerinden biri olabilir ve bu ilaçlar Parasetamolla birlikte alındığında aşırı doza sebep olabilir.

Kas gevşeticiler

Bu ilaçlar çoğunlukla akut kas spazmı durumunda kullanılır. Bu ilaçlarla en sık görülen yan etki uykululuk halidir.

Antikonvülzan ilaçlar (Sara ilaçları)

Bu ilaçlar, bazı sinirsel tip ağrılar için (nöropatik ağrı) çok yardımcı olabilir. Bu ilaçlar ağrı hissetseniz de hissetmeseniz de her gün alınmalıdır. Bazılarında uykululuk hali yan etkisi olabilir ve bu genellikle zamanla iyileşir. Bazılarının kilo alımı gibi yan etkisi vardır. Böbrek taşınız veya glokomunuz varsa, bu koşullar altında verilmesi tavsiye edilmeyen bazı antikonvülzanlar olduğundan doktorunuza mutlaka söyleyin. Yeni antikonvülzan ilaçların karaciğer takibine ihtiyacı yoktur, ancak böbrek hastalığı olan hastalara verilirse dikkatli olunmalıdır.

Antidepresan ilaçlar (Depresyon ilaçları)

Eski antidepresan ilaçlardan bazıları ağrıyı kontrol etmede çok yardımcı olabilir; özellikle trisiklik antidepresanlar. Bu ilaçların ağrı kesici özellikleri, depresyonu tedavi etmek için gereken dozlardan daha düşük dozlarda ağrıyı hafifletebilecek şekildedir. Bu ilaçların “ağrı olduğunda” alınması amaçlanmamıştır, ağrınız olsun veya olmasın doktorun önerdiği şekilde her gün alınmalıdır. Doktorunuz bu ilaçları geceleri almanızı sağlayarak, özellikle sedasyon olmak üzere bazı yan etkileri azaltmaya çalışabilir. Ağız kuruluğu gibi içme suyu veya sıvılarla tedavi edilebilecek başka yan etkiler de vardır. Bu ilaçlar belirli tipte glokomlu hastalara verilmeyebilir. Ek olarak, bu ilaçlar asla reçete edilenden daha yüksek dozlarda alınmamalıdır.

Opioid ilaçlar (Morfin türevi ilaçlar)

Uygun şekilde kullanıldığında, opioidler belirli kronik ağrı türlerini kontrol etmede çok etkili olabilir. Sinirsel tip (nöropatik) ağrıda daha az etkili olma veya daha yüksek dozlar gerektirme eğilimindedirler. Ağrı tüm gün ve gece mevcut olduğu için, genellikle uzun etkili bir opioid önerilir. En sık görülen yan etkilerden biri kabızlıktır, eğer hafifse çok fazla sıvı içerek tedavi edilebilir, ancak ilaçlarla tedavi edilmesi gerekebilir. Uykululuk hali, ilaca alıştıkça zamanla iyileşen başka bir yan etkidir. Aşırı uykulu hali varsa doktorla görüşülmelidir. Mide bulantısı, tedavisi zor olabilecek ve başka bir opioide geçmeyi gerektirebilecek başka bir yan etkidir.

Doktorunuz tarafından size opioid reçete edilirse, opioidleri reçete edildiği şekilde almalısınız. Opioid almanıza rağmen ağrınız devam ederse, önce doktorunuzun tavsiyesine başvurmadan reçete edilenden daha fazla opioid almanız tavsiye edilmez. Günde birkaç kez uzun etkili bir opioid almak, bazı kısa etkili opioidlerle ilişkili olabilecek öfori hissini verme olasılığı daha düşüktür. Uzun etkili opioidlerin “ağrı olduğunda” alınması amaçlanmamıştır ve ağrınız olsun ya da olmasın alınmalıdır ve doktorunuzun önerdiğinden daha sık alınmamalıdır.