Ne Kadar Az Diş, O Kadar Çok Ağrı mı?

Son bulgulara göre, daha az dişe sahip olan kişilerin kronik ağrı yaşama riski daha yüksektir.

8.662 katılımcının yer aldığı çalışmada araştırmacılar, 20’den fazla dişi olan katılımcılarla karşılaştırıldığında, aşırı diş kaybı olanların kronik ağrı yaşama ihtimalinin iki kat daha fazla olduğunu tespit etmiştir.

Ne Kadar Az Diş, O Kadar Çok Ağrı mı?

Tüm dişlerini kaybetmiş olan katılımcıların alt ekstremitelerinde (%78,4) ve kalçalarında (%49,5) kronik ağrı görülme olasılığı, bu düzeyde önemli diş kaybı yaşamamış olanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir. Araştırmacılara göre bu faktör, “yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları, sistemik bağışıklık yanıtı ve bağışıklık aracılı enflamatuar hastalıklar ayarlandıktan” sonra bile geçerliliğini korumuştur.

Çok değişkenli modelde, romatizmal artrit dışında, kronik ağrı için daha yüksek riskle ilişkili değişkenler arasında sigara kullanımı ve hipertansiyon yer almıştır. Bununla birlikte, Meksika kökenli olmak daha düşük kronik ağrı görülme olasılığı ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar ayrıca araştırma popülasyonundaki kadınlarda kronik ağrı görülme oranının daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Araştırmacılar, “Bulgular, kronik ağrı ve diş kaybı arasında etnik köken, yaşam tarzı belirleyicileri ve romatoid artrit dahil olmak üzere bağışıklık sistemi ile ilişkili enflamatuar hastalıklardan bağımsız olarak önemli bir bağlantı olduğunu göstermektedir” sonucuna varmıştır.

Ayrıca, diş kaybının kronik ağrının bir tetikleyicisi mi yoksa sonucu mu olduğunu belirlemek için ileriye dönük ve boylamsal çalışmalar yapılması çağrısında bulunan araştırmacılar, “kronik ağrısı olan hastaların daha fazla NSAİİ (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar) kullandığını, bunun da klinik açıdan ağrının önemini ve etkisini yansıttığını” belirtmiştir.

KAYNAK:  www.painmedicinenews.com