Nöromodülasyon Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

Nöromodülasyon Nedir?

Nöromodülasyon cihazları, hastalık sürecinin neden olduğu anormal sinir iletilerini modüle ederek sinirleri – farmasötik ajanlar, elektrik sinyalleri veya diğer enerji biçimleriyle – uyarır. Ağrının hafifletilmesi, işlevin geri kazanılması veya normal bağırsak ve mesane kontrolü, Parkinson ve tremor (titreme) kontrolü gibi önemli etkiler meydana gelmesine neden olur. Uygun hastalarda, 1980’lerden beri yaygın olarak kullanılan bu tedavi yöntemi (nöromodülasyon), fonksiyonların normalleştirilmesine veya nörolojik temeli olan semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

SCS - DCS - Nöropatik ağrı - Nöromodülasyon

Nöromodülasyon için, transkraniyal manyetik stimülasyon gibi invazif olmayan tekniklerden, omurilik stimülasyonu (DCS) veya derin beyin stimülasyon (DBS) sistemi gibi implante cihazlara kadar çeşitli yöntemler kullanılabilir.

En yaygın nöromodülasyon tedavisi, kronik nöropatik ağrı için omurilik stimülasyonudur (DCS). Kronik ağrı gidermeye ek olarak, şu anda kullanılan veya üzerinde çalışılan diğer nöromodülasyon tedavileri:

  • Parkinson hastalığı, distoni, epilepsi ve depresyon, obsesif kompulsif bozukluk ve Tourette sendromu gibi bozukluklar için derin beyin stimülasyonu (DBS);
  • pelvik bozukluklar ve inkontinans için sakral sinir uyarımı (SNS);
  • dismotilite veya obezite gibi gastrointestinal bozukluklar için mide ve kolon uyarımı;
  • epilepsi, obezite veya depresyon için vagus siniri uyarımı (VNS);
  • hipertansiyon için karotid arter uyarımı;
  • anjina ve periferal vasküler hastalık gibi iskemik hastalık için omurilik stimülasyonu (DCS).

Nöromodülasyon tedavisinin önerilmesi için hastaya multidisipliner (hastalıkla ilgili farklı bölümler tarafınca)  bir değerlendirme yapılmalı. Hastalığın semptomları daha konservatif tedavilere yeterince yanıt vermediğinde, örneğin mevcut ilaçlar etkisiz olduğunda veya uzun süreli kullanım için tolerans, bağımlılık, olumsuz yan etkiler veya toksisite gibi yan etkilerin gelişmesi, veya yapılan bir tedaviye ek olarak seçilmiş hastalar için algoloji uzmanı nöromodülasyon düşünebilir.