Kanser Ağrısı Tedavisinde Yeni Referans Kitap “KANSER AĞRISI” Yayımlandı

Kronik ağrılar içinde önemli bir yer tutan kanser ağrısı, en az kanserin kendisi kadar korkutucu bir kavramdır. Birçok hekim hastalarından “kanserden değil, ağrı çekmekten korkuyorum” cümlesini duymuştur. Ne yazık ki kanser tedavisine odaklanırken ağrı yönetimi göz ardı edilebilmektedir. Oysa ki yaşam kalitesini bozan ağrı, hastaları umutsuzluğa sevk etmekte, tedaviye ve hekime güveni sarsmakta, hatta bu nedenle kanser tedavi süreci kesintiye uğrayabilmektedir. Kanser ağrısının çok boyutlu yapısı göz önünde bulundurularak ilaç tedavisi ve/veya girişimsel algolojik (ağrı) yöntemler, gereksinime göre ve destek tedavilerle kombine edilerek doğru zamanda hastaya özgü değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Kanser ağrısı - KapakKanser ağrısı kitabı - Tural

Yazarlardan birinin de Dr. Tural Bayramov olduğu “KANSER AĞRISI” kitapı Akademisyen kitabevi tarafından yayımlandı. Editörlerinin Prof. Dr. Mehmet Sacit Güleç, Prof. Dr. Gül Köknel Talu ve Prof. Dr. Gülçin Şenel olan kitabın yazılmasında Türk Algoloji-Ağrı Derneğinin önemli desteği bulunmaktadır.  “KANSER AĞRISI” kitabında 11 farklı disiplinden uzmanların bir araya gelmesi ile Kanser Ağrısına Yaklaşım, Kanser Ağrı Yönetimi, Özellikli Konular ve Palyatif Bakım ana başlıkları altında 37 konu ele alınmıştır. Kanser hastalarının ağrı tedavisi konusunda referans olan bu kitap Türkiye’de hastaların daha kaliteli tıbbi hizmet almasına yardımcı olacaktır.