Trigeminal Nevralji Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Trigeminal nevralji nedir?

Hastaların bildirdiklerine dayanarak, bazı araştırmacılar trigeminal nevralji ağrısının yaşanabilinecek en kötü ağrı olabileceğine inanıyor. Trigeminal nevralji, trigeminal sinirle veya onun dallarından biriyle ilgilidir. 

Trigeminal nevralji hastalığı olan hastalar tipik olarak yüzün bir tarafında genellikle çiğneme, diş fırçalama veya makyaj yapma gibi basit aktivitelerle tetiklenen şimşek çakar tarzda şiddetli ağrı atakları yaşarlar. Atak saniyeler içinde geçer, bazen dakikalarca sürebilir. Genellikle üst dudak kenarına kadar olan yanak bölgesi, alın kaş ve göz üstü ve alt dudak kenarından başlayan çene bölgesinde ağrı hissedilir. Nadir olarak yüzün her iki yanında da görülebilir. Bu hastalar genellikle bu ağrılarla diş hekimlerine başvururlar; hatta tanı konmadan önce bir çok hasta ağrı tarafındaki dişlerini çektirmiş olurlar. 

                           Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevraljinin nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır. Sinirin kendirsinin zarar görmesi, sinir üzerindeki bası veya sinirin işlevindeki değişiklikler nedeniyle nevralji gelişebilir. Akılda tutulması gereken bir diğer husus da, bazı durumlarda trigeminal nevraljinin nedeninin bulunamayabileceğidir.

Karakteristik öyküsüne ve nörolojik müayenesine göre hasta “Trigeminal Nevralji” tanısı alır. Hastalığın nedenini araştırmak için laboratuvar, elektrofizyolojik testler ve radyolojik görüntüleme yapılır.

Trigeminal nevralji nasıl tedavi edilir ?

Trigeminal nevraljnin tedavisi, ağrılarının altında yatan nedene ve şiddetine bağlı olarak hastadan hastaya farklılık gösterir. Tedavi ilaçları, minimal invazif girişimsel tedavileri, açık beyin ameliyatını veya radyasyon tedavisini içerebilir.

Trigeminal nevraljiden muzdarip birçok kişi, bu durumu uzun yıllar ilaçla başarılı bir şekilde tedavi eder. İlaçlar genellikle düşük dozlarda başlatılır ve hastanın ilaca verdiği cevaba göre kademeli olarak artırılır.

İlaç tedavisiyle hastaya yeterli fayda sağlanamıyorsa veya yan etkiler dayanılmazsa, trigeminal nevralji tedavisinde minimal invazif girişimsel tedavilere başvurulabilir:

Algoloji uzmanı tarafından uygulanan minimal invazif girişimsel tedaviler trigeminal nevralji seyrinin erken döneminde uygulandığında en iyi sonuçları verir. İlaç tedavisi önce gelse bile, daha invazif tedavilerin etkinliğini geciktirmemek ve azaltmamak için, ilaç tedavisi etkisiz kabul edildiğinde, tedavide bir sonraki aşama takip edilmelidir.

                  Gasser ganglion bloğu ve rf termokoagülasyonu

Açık cerrahi yöntem olan Mikrovasküler Dekompresyon ameliyatı, genellikle daha genç, daha sağlıklı hastalarda, özellikle trigeminal sinirin oftalmik ana dalında izole edilmiş ağrısı olanlarda veya trigeminal sinirin 3 ana dalının hepsinde ve ikincil TN olanlarda gerçekleştirilir. Şu anda trigeminal nevralji hastaları için uygulanan en yaygın cerrahi prosedürdür. Multipl skleroza (MS) ikincil trigeminal nevralji için cerrahi daha az etkili görünmektedir.

Radyasyon kullanılarak yapılan tedavi (Gama Knife Tedavisi), minimal invazif girişimsel tedavi kadar etkili (hastaların% 80’i) görünmektedir, ancak rahatlama getirmesi, bazı hastalar için çok uzun süre olan haftalar ila aylar sürer ve daha pahalı bir yöntemdir.