Trigeminal Nevraljinin Girişimsel Tedavisi: Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyonu

Gasser Ganglion Bloğu Nedir?

Ganglion, vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı için önemli olan birbirine bağlı bir sinir yumağıdır. Gasser ganglion veya trigeminal gangliyon, bazı yüz ağrılarının tedavisinde önemlidir. Gasseri ganglionunu bloke ederek ağrıyı dindirmek mümkündür. 

Gasser ganglionu, kafatasının içinde beyin sapının yanında bulunur ve trigeminal sinirler olarak bilinen üç sinirin başlangıç yeridir. Bu üç dal yüzün duyusunu sağlar. Gasser ganglionu bloğu, radyofrekans makinesinin yardımıyla ısıtılabilen özel bir iğne vasıtasıyla uygulanır. Bu, daha fazla ağrı sinyalini iletilmesini engeller. Bu gangliyondaki sadece ince sinirler bloke edilir. Ganglionun kalın sinirleri hasara uğratılmadığı için gangliyonun geri kalan işlevi bozulmadan kalır. Gasserian ganglion bloğu, Sweet prosedürü olarak da bilinir.

Trigeminal nevralji ve gasser ganglionTrigeminal nevralji tedavisi

Gasser Ganglion Bloğuna ne zaman ihtiyac var?

Trigeminal nevralji, yüzü etkileyen herpes zoster enfeksiyonu (veya “zona”), diğer atipik yüz ağrısı sendromları olan hastalar, bu girişimsel algoloji uygulaması olan perkütan Gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyon ile tedavi edilebilir.

Gasser Ganglion Bloğu işlemine girmeden önce nelere dikkat edilmelidir?

Algoloji uzmanı  Gasser ganglion bloğu uygulaması önerirse, hastanın bildirmesi gereken birkaç durum vardır:

  • Hamilelik durumunda X-ray (floroskopi) cihazı kullanıldığı için bu işlemin uygulanması sakıncalıdır
  • Tedavi gününde hastanın ateşi varsa veya başka bir akut hastalığı varsa, yeni bir randevu alınması gerekir.
  • İyot, flaster, anestezik ilaç veya kontrasta alerjisi varsa tedavi için randevu almadan önce algoloji uzmanına bildirilmesi gerekir.
  • Kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa, tedavi için randevu almadan önce algoloji uzmanına bilgi verilmelidir.

Gasser Ganglion Bloğu için hasta hazırlığı

Trigeminal sinir bloğu için hastaya hafif sedasyon uygulanır. Lokal anestezikler kullanılabilir. Hasta görüntüleme masasına sırtüstü yatırılır. Damaryolu açılır ve  EKG, kanda oksijen düzeyini ve kan tansiyonu monitorizasyonu sağlanır. Hastaya işlem için gerekli pozisyon verilir.

Bloğun doğru yeri floroskopi yardımı ile belirlenir. Blok için giriş yapılacak cilt bölgesi  antiseptik solüsyonla temizlenir. Algoloji uzmanı bölgeyi steril örtülerle kapatır. Damar yolundan sakinleştirici ilaç enjekte edilir. Floroskopi altında  ağrı uzmanı iğneyi Gasser ganglionunun yakınında doğru konuma yerleştirir. Daha sonra Gasser ganglionuna küçük elektrik akımı bu iğneyler verilir. Hasta yüzünde karıncalanma hissedecek. Bunu hissettiğinde, hemen tedavi eden ağrı uzmanına söyler ve ağrılı hale gelmesinin önüne geçilir. Algoloji uzmanı hastaya hissi nerede hissettiğini sorar. İğne doğru yerde ise hasta uyutulur ve algoloji uzmanı, Gasser ganglionunu bloke etmek için iğne yoluyla bir radyofrekans (RF) elektrik akımı verecektir. 

Günümüzde radyofrekans (RF) termokoagülasyonu yerine, Gasser ganglionunu bloke etmek için pulsed radyofrekans (PRF) elektrik akımları da kullanılabilir. Amma çalışmalar pulsed RF yönteminin daha az fayda sağladığını göstermiştir. Tedaviden sonra hastanın hastanede 2-3 saat kalması gerekir. Bu tedaviden sonra, hastanın algoloji uzmanından altı ila sekiz hafta sonra kontrol randevusu alması gerekir. Tedavinin etkisi kontrol edilecek ve daha sonraki tedavi planı hastayla tartışılacaktır.

Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyon ve Trigeminal Nevralji
Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyon

Gasser Ganglion Bloğu uygulamasının tehlikeleri ve yan etkileri nelerdir?

İşlem sonrasında aşağıdaki komplikasyonlar veya yan etkiler ortaya çıkabilir:

  • Kullanılan iğne küçük kan damarlarına hasar vererek yanakta kanama meydana gelmesi neden olabilir.
  • Nadir durumlarda, mukoza zarındaki bakteri beyin sıvısına girerek menenjite neden olabilir.
  • Tedaviden sonraki 6-12 saat içinde baş ağrısı ve ense sertliği ile birlikte ateş ortaya çıkarsa, derhal hastaneye veya ağrı kliniğine ve doktorunuza başvurmanız gerekir.
  • Yüzün bir kısmında uyuşukluk kalabilir
  • Çiğneme zorluk hissedilebilir
  • Çok nadir olsada anesteziya doloroza ( uyuşturulan bölgede çok nadir görülen yanıcı kalıcı ağrı) durumuna neden olabilir

Tecrübeli ellerde bu işlem harika sonuçlarla güvenle yapılabilir.

Tedaviden sonra ağrının ne zaman geçmesi beklenebilir?

Perkütan Gasser Ganglionu radyofrekans termokoagülasyonu işleminin ardından tekrar ağrılar oluşabilir. Bunlar birkaç hafta sürebilir. Optimum tedavi sonuçları altı ila sekiz hafta sonra görülür. Bu nedenle 6-8 hafta sonra ağrı uzmanına kontrol muayene için yeni bir randevu alınacaktır.

Hastaların çoğu, semptomlarında 12 aya kadar önemli bir azalma yaşar, ancak bazı hastalar için etki daha uzun veya daha kısa sürebilir.