Postherpetik Nevralji (Zona Ağrısı) Tanı ve Tedavisi

Postherpetik nevralji nedir?

Postherpetik nevralji, herpes zoster virüsüne bağlı komplikasyonların neden olduğu bir nöropatik ağrı türüdür. Bu virüs çocuklarda suçiçeği, yetişkinlerde zona hastalığı yapar.  Bu hastalıklara yakalanan bireylerin % 10-18’inin herpetik nevralji geçireceği tahmin edilmektedir.

Postherpetik Nevralji

Bir kişi çocukluk döneminde herpes zoster virüsüne veya suçiçeği hastalığına yakalanırsa doğal bir bağışıklık geliştirir. Vücut bağışıklık geliştirirken, virüs vücut içinde uykuda kalır. Bu nedenle, vücudun bağışıklık sisteminin tehlikeye girdiği bir dönem olursa, virüsün yeniden aktive olma riski vardır. Örneğin, bireyler yüksek derecede stres altındayken veya vücudun bağışıklık sistemini baskılayan belirli türden ilaçlar aldıklarında, zona semptomları geliştirme riski daha yüksektir.

Postherpetik nevralji ile ilişkili ağrı ve diğer semptomların, virüs salgını sonrasında sinir liflerinde devam eden hasarın sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Salgın sonucu tahriş olan veya yaralanan sinirler, omuriliğe ve beyne abartılı ağrı sinyalleri gönderir.

Su çiçeği aşısının ortaya çıkmasından bu yana, bazı çalışmalar postherpetik nevralji geliştirme riskinin yaklaşık% 70 oranında azaldığını bildirmekteler.

Postherpetik nevralji semptomları

Postherpetik nevraljinin belirti ve semptomları genellikle, cilt alanıyla sınırlıdır ve genellikle en yaygın olarak vücudunuzun bir tarafında gövdenizin etrafında bir bant şeklinde ortaya çıkar. Belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

  • Zona döküntüsü iyileştikten sonra üç ay veya daha uzun süren ağrı. Ağrı, yanma, uyşma, karıncalanma, keskin ve batma şeklinde veya derin ve acıverici olabilir.
  • Hafif dokunuşa duyarlılık (allodini). Rahatsızlığı olan kişiler genellikle etkilenen ciltte giysi dokunuşuna bile dayanamazlar.
  • Kaşıntı ve uyuşma. Daha az yaygın olarak, postherpetik nevralji kaşıntılı bir his veya uyuşukluk üretebilir.

Postherpetik nevralji teşhisi ve tedavisi

Doktor hastanın şikayetlerini dinler, iyi bir anamnez alır ve cildi muayene eder. Çoğu durumda test gerekmez.

Postherpetik nevraljinin tam tedavisi olmasa da, ağrıyı ve ilişkili semptomlarını tedavi etmek için çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Ağrıyı azaltmak için genellikle bir tedavi kombinasyonu gerekir.

İlaç Tedavisi

Lidokain ve kapsaisin içeren topikal (direk cilt üzerine uygulanan) ajanlar, antikonvülzan ilaçlar (sara ilaçları), antidepresanlar ve opioid ağrı kesiciler postherpetik nevraljinin tedavisinde kullanılabilir.

TENS tedavisi

Nadir de olsa, postherpetik nevrajisi olan bazı kişiler kronik ve aralıksız nöropatik ağrı semptomlarından muzdariptir. Bu durumlarda hasta, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon (TENS) ünitesi için iyi bir aday olabilir. Bu cihaz, deri yüzeyinden periferik sinir uçlarının çok hafif bir elektriksel uyarım yapar. Ağrı bilgisinin periferik sinirlerden omuriliğe ve beyne iletilmesini engeller.

Girişimsel Algoloji Tedavileri

Postherpetik nevraljini önlemek ve tedavi etmek için algoloji uzmanları tarafından hasarlanan sinirlerin bloğu, sempatik bloklar, epidural ve paravertebral bloklar ve radyofrekans ablasyon yöntemleri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların yanında Dorsal Kolon Stimülasyonu (DCS) tedaviye dirençli vakalarda tercih edilebilir.

Aşılama

Zona (Herpes Zoster)  insidansını azaltmak ve Postherpetik nevraljiyi önlemek için, 60 yaş ve üstü immün sistemi yeterli yetişkinlerde zoster aşısının uygulanması Amerika Birleşik Devletleri Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komiteleri (ACIP) tarafından önerilmektedir.