Kök Hücre Nedir? Tedavide Hangi Kök Hücreler Kullanılır?

Kök Hücre tedavisi

Kök Hücre  Nedir? Tedavi İçin Hangi Kök Hücreler Kullanılır?

Bilim insanları, aşağıda belirtilen iki fonksiyonu da yapabilen hücreleri ‘kök hücre’ olarak  tanımlıyor:

  1. Kendini yenileme

    Kök hücreler hem vücutta hem de laboratuvarda bölünebilir ve kendilerini çoğaltabilir. İnsan dokusundan az miktarda kök hücre toplanabilir ve daha sonra bir laboratuvarda çoğaltılabilir.

  2. Farklılaşma

    Kök hücreler farklı hücre tiplerine dönüşebilir. Örneğin, bir kök hücrenin bir kan hücresine, kemik hücresine veya kıkırdak hücresine dönüşmesi mümkündür.

Kök Hücre Nedir

Bebekler, embriyo hücresi adı verilen tek bir kök hücreden gelişir. Bilim insanları, kök hücrelerin vücudun bir yaralanma sonrası iyileşme gibi hasarlı hücreleri onarma yeteneği için gerekli olduğuna inanıyor.

Tedavide kullanılan en yaygın kök hücre tipi mezenkimal kök hücrelerdir. 

Mezenkimal Kök Hücreler

Bazen yetişkin kök hücreler olarak da adlandırılan mezenkimal kök hücreler, yağ, kemik veya kıkırdak hücreleri gibi kas-iskelet hücrelerine dönüşme potansiyeline sahiptirler. Birçok araştırmacı, mezenkimal kök hücrelerin, artrit nedeniyle hasar görmüş kıkırdağı ve diğer dokuları tamir etme ve yenileme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.

Mezenkimal kök hücreler genellikle hastanın yağ dokusundan, kanından veya kemik iliğinden toplanır.

Adipoz (yağ) kök hücreleri

Yağ dokusu kök hücreler içerir. Adipoz kök hücre kullanan algoloji uzmanları, hücreleri ameliyat veya liposuction kullanarak toplamaktadır. Bazı doktorlar infrapatellar yağ yastığı adı verilen dizin altındaki ve arkasındaki küçük yağ yastığından alınan kök hücreleri kullanmayı tercih ederler.

Kök Hücre

Periferik kan kök hücreleri

Kan dolaşımında bulunan bu kök hücreler normalde olgunlaşmamış kan hücreleri olarak kabul edilir, ancak kıkırdak hücreleri de dahil olmak üzere diğer hücre türlerine dönüşme potansiyeline sahiptirler.

Kemik iliği kök hücreleri

Kemik iliği kök hücreleri en çok araştırılmıştır ve kıkırdak hücrelerine dönüşmek için en iyi potansiyele sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu hücreleri elde etmek için, doktor genellikle özel bir iğne ve şırınga kullanarak hastanın pelvik kemiğinden kemik iliği alır. Buna kemik iliği aspirasyonu denir.

Hasat edildikten sonra, bu hücreler:

  • Laboratuvarda kültürü alınır, veya
  • Konsantre bir çözelti halinde işlenir

Bir başka mezenkimal kök hücre türü de umblikal kord kök hücreleridir. Umblikal kök hücreleri, yenidoğanın göbek kordon kanından toplanabilir ve ihtiyaç duyulana kadar dondurulabilir. Ayrıca bazı kök hücre uzmanları, kas-iskelet sistemi yaralanmalarının kordon kök hücreleriyle tedavi edilmesinin etkili olduğunu düşünmekteler. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Diğer Kök Hücre Türleri

Mezenkimal kök hücreler, tek kök hücre türü değildir. Ancak diğer kök hücre türleriyle karşılaştırıldığında en fazla vaat ve en az riske sahip görünüyorlar. Örneğin bazı uzmanlar, embriyonik kök hücrelerin ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler olarak adlandırılan ve laboratuvarlarda geliştirilebilecek başka bir kök hücre türünün, iyi huylu tümörlere neden olma veya hastada istenmeyen bir bağışıklık tepkisini tetikleme potansiyeline sahip olabileceğini düşünmekteler.