Kronik Ağrı ve Ultrason Eşliğinde Girişimsel Uygulamalar

Ultrason eşliğinde girişimsel ağrı tedavisi

Kronik ağrı tedavisi için ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar hangi durumlarda ve  nasıl yapılır? Avantajları nelerdir?

Ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar hangi ağrıların tedavisi için önerilir ?

Ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar, algoloji uzmanlarına, ağrının kaynağının doğru bir şekilde belirlenmesine ve tedavinin doğru noktaya uygulanmasına sebep olur. Bu da kronik ağrının daha etkili bir şekilde hafifletilmesine olanak sağlar. 

Ultrason cihazı, yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı bir tıbbi görüntüleme makinesidir. Dalgaların vücut dokularında yansımasıyla oluşan görüntüleri oluşturur ve bu görüntüler, doktorların vücudun içindeki yapıları görmelerine olanak tanır. Ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar ise, bu görüntülerin yardımıyla gerçekleştirilen invazif tedavi yöntemleridir. 

Algoloji uzmanları tarafından kronik ağrıların tanı ve tedavisi için yaptıkları girişimsel uygulamalar ; ağrıya neden olan sinir ve sinir ağı blokları, sempatik ganglion blokları, radyofrekans tedavisi ve yumuşak doku ve eklemiçi enjeksiyonlar gibi prosedürler –  ultrason teknolojisi ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu teknikler, ultrason cihazının yardımıyla doğru bölgenin hedeflenmesini sağlar. Ve doktorlara ağrının kaynağını daha doğru bir şekilde belirleme olanağı sunar. Bu sebepten günümüzde ağrı polikliniklerinde  ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar deneyimli algoloji uzmanlarının vazgeçilmezi haline gelmektedir.

ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar
Kronik ağrı tedavisinde ultrason kullanımı

Ayrıca, kanser ve diğer kronik durumların sebep olduğu, örneğin, şiddetli karın ağrılarının kontrol altına alınması için kullanılan çölyak nörolitik blok gibi daha komplike ve invazif prosedürlerin de ultrason eşliğinde kronik ağrı tedavisi için uygulanması mümkündür. Ancak kronik ağrı tedavisi sürecinde ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar, eğitimli ve deneyimli algoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar ağrı tedavisi için nasıl yapılır?

Kronik ağrı durumlarının tedavisi için ultrason eşliğinde girişimsel uygulamaların gerçekleştirilmesi, özel eğitim ve uzmanlık gerektirir.

Karar verme ve tedavinin uygulanması sürecinde yer alan adımları genel olarak özetlemek gerekirse:

Hasta değerlendirmesi: Herhangi bir girişimsel işlem yapılmadan önce hastanın tıbbi geçmişi ve mevcut durumu ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bu, fizik muayene, kan tahlilleri ve gerçekleştirilen tüm görüntüleme çalışmalarının gözden geçirilmesini içerir.

Girişimsel tedavi uygulaması seçimi: Uygun girişimsel uygulama, hastanın spesifik ağrı durumuna ve tıbbi geçmişine bağlı olacaktır. Kronik ağrı durumları için ultrason eşliğinde yaygın prosedürler arasında sinir ve sinir ağı blokları, yumşak doku ve eklemiçi enjeksiyonları, ganglion blokları, fasyal plan blokları, radyofrekans tedavisi ve omurgaya yönelik (spinal) enjeksiyonlar gibi uygulamalar bulunur.

Hasta hazırlığı: Hastaya, lüzum halinde, aç kalma veya kan sulandırıcı ilaçlardan kaçınma gibi gerekli hazırlık adımları konusunda talimat verilecektir. Prosedür bölgesi de temizlenecek ve sterilize edilecektir.

Ultrason kılavuzluğu: Prosedür için hedef alanı bulmak için bir ultrason makinesi kullanılacaktır. Bu, ilgili anatomiyi gerçek zamanlı olarak görselleştirmek için ultrason probunun cilt üzerinde uygun pozisyona getirilmesini ve gerektiğinde hareket ettirilmesini içerebilir.

İğne yerleştirme: Ciltten ince bir iğne sokulacak ve ultrason görüntüsü ile hedef bölgeye yönlendirilecektir. Doğruluğu sağlamak için iğnenin birden çok kez yeniden konumlandırılması gerekebilir.

İlaç enjeksiyonu veya radyofrekans uygulaması: İğne doğru konuma geldiğinde, hedef bölgeye ilaç enjekte edilecektir veya radyofrekans tedavisi uygulanacaktır. Bu, prosedüre bağlı olarak lokal anestezik, kortikosteroid veya diğer ilaçlar kullanılabilir.

İşlem sonrası gözlem: Herhangi bir komplikasyon veya yan etki olmadığından emin olmak için hasta işlemden sonra bir süre izlenecektir. Ayrıca gerekli prosedür sonrası bakım ve takip randevuları hakkında talimatlar verilecektir.

Yukarıda anlatılan adımlar ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar önerdiğimiz hastalar için genel bir bilgidir. Uygulamaların belirli ayrıntılarının hastaya göre değiştiğini ve gerçekleştirilen her prosedüre bağlı olarak detayların değişeceğini unutmamak önemlidir. 

Kronik ağrı tedavisinde ultrason eşliğinde  girişimsel uygulamalar kullandığımızda sağlanan avantajlar

  • Gerçek zamanlı görselleştirme
  • Özel ameliyat odalarına ihtiyaç duyulmaması
  • Poliklinik ortamında gözlem altında uygulanabilinmesi
  • Hedef yapının, iğnenin ve enjekte edilen ilaçın görülmesi
  • %100 doğru hedefe işlemin uygulanması
  • Başarı oranının yüksek olması
  • Sıfır radyasyon

Ultrason eşliğinde girişimsel kronik ağrı tedavisi, günümüzde ağrı yönetiminde önemli bir araç haline gelmiştir. Algoloji uzmanlarının deneyimi ve eğitimi ile birlikte, ultrason teknolojisi sayesinde hastalara daha etkili bir ağrı yönetimi sağlanabilir. Bu nedenle, kendi algoloji kliniğimizde kronik ağrı tedavisi için ultrason eşliğinde yaptığımız tanı ve tedaviler, hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için kullandığımız güvenli ve etkili yöntemlerden biridir.