Gerilim Tipi Baş Ağrısı Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gerilim tipi baş ağrısı nedir?

Gerilim tipi baş ağrısı migrenden daha sık görülmekle birlikte, görece daha hafif baş ağrılarına neden olduklarından hekime daha az başvurulur. Sıklıkla 20 yaş civarında başlar, her yaşta görülebilir. Kadınlarda biraz daha sık görülmekle birlikte aradaki fark migrende olduğu kadar çarpıcı değildir. 

Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Gerilim tipi baş ağrılarıyla ilişkili ağrı, tipik olarak başın önünde veya arkasında hissedilir. Başlangıcı ve çözülme günün belirli saatlerinde meydana gelmekle birlikte, genellikle ortaya çıkmaları daha düzenlidir. Doğası gereği kronik olabilirler ve bazen bir seferde birkaç gün boyunca ortaya çıkarlar. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle başın etrafındaki aşırı basınç olarak tanımlanır ve özellikle ışık ve sese karşı duyusal hassasiyetlerle ilişkilendirilebilir.

 Genellikle diğer tip baş ağrılarından daha hafif olmasına rağmen, epizodik gerilim tipi baş ağrıları, sıklıkları nedeniyle çok rahatsız edici olabilir. Epizodik gerilim tipi baş ağrıları 30 dakikadan 15 güne kadar sürebilir. Genellikle sinirlilik, odaklanma veya konsantrasyon kaybı ve bu tür baş ağrısını tetikleyen uyaranlara karşı artan hassasiyet ile ilişkilendirilirler.

Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi

Atak sırasında genelde doktorlar parasetamol gibi basit analjezikler veya steroid olmayan antiinflamatuar ilaçların yeterli olduğunu bildirirler. Bu ağrıkesicilerin herhangi birinin diğerlerine üstünlüğü gösterilmemiştir. Tedavide hasta temelli bir yaklaşım uygundur. Kronik gerilim tipi baş ağrılarında antidepresan ilaçlar kullanılır. Girişimsel algoloji yöntemlerden büyük oksipital blok (GON) blokajı ve Botox enjeksiyonu kullanılabilir.

İlaç ve girişimsel algoloji yöntemlerle tedavi ile birlikte gevşeme teknikleri, stresle mücadele yöntemleri, çeşitli egzersizler ve masaj gibi uygulamaların yapıldığı ilaç dışı tedaviler de başarılı sonuçlar vermektedir.