Diz Ağrısı Tedavisinde Geniküler Radyofrekans Ablasyon

Diz ağrısı, yaşam kalitesini ve hareket kabiliyetini etkileyen yıpratıcı bir durumdur. İlaçlar ve fizik tedavi gibi geleneksel tedavilerden sonuç alamayan hastalar için diz sinirlerine uygulanan Geniküler Radyofrekans Ablasyon (Geniküler RFA) önemli bir rahatlama sağlayabilir. Bu makalede, geniküler radyofrekans ablasyonunun ne olduğunu, endikasyonlarını, uygulanan prosedürün aşamalarını, potansiyel komplikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını inceleyeceğiz.

Geniküler radyofrekans ablasyon nedir?

Geniküler radyofrekans ablasyon, diz ekleminden beyne ağrı sinyallerinin iletilmesinden sorumlu sinirleri devre dışı bırakmak için kullanılır. Bu minimal invaziv girişim sırasında, radyofrekans iğnesinin ucunda üretilen ısı ile sinirleri tahrip etmek için bir radyofrekans cihazı tarafından üretilen radyo dalgaları kullanılır. Diğer tedavilere iyi yanıt vermeyen kronik diz ağrısı olanlar için umut verici bir seçenektir. Geniküler radyofrekans ablasyon, ağrı sinyallerini keserek uzun süreli rahatlama sağlamayı amaçlar.

Geniküler sinir radyofrekans ablasyonu

Geniküler RFA için endikasyonlar

Aşağıdaki kriterleri karşılayan hastalar Geniküler RFA için aday olabilirler:

  • Konservatif tedavilere yanıt vermeyen semptomatik diz osteoartritinden (OA) muzdarip olanlar.
  • Total diz artroplastisi yapılan bölgede kalıcı ağrının kesin nedeninin belirlenemediği, başarısız diz protezi ameliyatı öyküsü olan hastalar.
  • Altta yatan tıbbi durumlar ve/veya yüksek vücut kitle indeksi nedeniyle ameliyat için uygun aday olmayan hastalar.
  • Diz ağrılarını tedavi etmek için cerrahi olmayan alternatifleri tercih edenler.
  • Daha önce başarılı bir geniküler sinir radyofrekans ablasyonu geçirmiş olan hastalarda, nitekim bu prosedür nükseden semptomatik diz OA’sını kontrol altına almak için tekrarlanabilir.

Kontrendikasyonlar

Geniküler RFA tüm hastalar için uygun olmayabilir ve kontrendikasyonları şunlardır:

  • Lokal anesteziye veya prosedür sırasında kullanılan diğer bileşenlere karşı alerjiler.
  • İşlem bölgesinde aktif enfeksiyon.
  • Ciddi kanama bozuklukları.
  • Bilgilendirilmiş onamı veya ameliyat sonrası bakımı engelleyebilecek psikolojik durumlar.
  • Kalp pili, periferik sinir stimülatörü ve implante edilebilir defibrilatör gibi cihazları olan hastalar.

Geniküler radyofrekans ablasyon nasıl uygulanır?

Geniküler RFA, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif aşamaları içeren çok adımlı bir işlemdir.

İşlem öncesi (preoperatif) aşama

Bir doktor tarafından kişinin tıbbi geçmişi değerlendirilecek, fizik muayene yapılacak ve röntgen veya MRG taramaları gibi ilgili görüntüleme çalışmaları gözden geçirilecektir. Hastaya bilgilendirilmiş onam verilecek, işlem, potansiyel riskleri ve faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları sağlanacak ve soru sorma fırsatı verilecektir.

Operasyon aşaması (intraoperatif):

Dize erişimi optimize etmek için hasta işlem masasında yatırılacaktır. İşlem sırasında hastanın rahat etmesini sağlamak için sedasyon veya lokal anestezi gibi ilaçlar uygulanabilir. Floroskopi veya ultrason gibi görüntüleme teknikleri, hedef sinirleri doğru bir şekilde belirlemek için doktor tarafından kullanılacaktır. Ciltten geçerek özel bir radyofrekans iğnesi geniküler sinirlere yakın yerleştirilecektir. Doktor, iğnenin doğru yerde olduğunu belirlemek için sinirleri uyararak durumu değerlendirecektir. Ardından, radyofrekans cihazı yardımıyla, yerleştirilen iğnenin ucunda ısı oluşturularak, 60 – 120 saniyelik bir süre boyunca geniküler sinirlerde bir lezyon oluşturulur. Ablasyon işleminden sonra lezyon oluşturulan bölgeye genellikle 1-2ml hacminde lokal anestezik ve kortikosteroid karışımı enjekte edilir.

Ameliyat sonrası (postoperatif) aşama:

Hastaların kısa bir süre gözetim altında tutulması, onların stabil olmalarını ve rahat etmelerini sağlamak için standart bir prosedürdür. Çoğu durumda hastalar aynı gün evlerine dönebilirler, ancak birilerinin ulaşımlarını sağlaması için ayarlama yapmaları gereklidir. Hastalar sonraki birkaç gün içinde bir miktar rahatsızlık yaşayabilir ve bu rahatsızlık giderek düzelecektir. Doktorlar hastaların durumunu izleyebilmek için takip randevuları planlayacaktır.

Geniküler radyofrekans ablasyonun komplikasyonları

Girişim bölgesinde enfeksiyon riski genellikle çok düşük olmasına rağmen, bu hastaların farkında olması gereken potansiyel bir komplikasyondur. Nadiren de olsa, işlem sırasında istemeden yakındaki sinirlere zarar verme olasılığı vardır, bu da geçici veya kalıcı komplikasyonlara yol açabilir. Bazı hastalar, işlemi takibeden günlerde yavaş yavaş azalması öngörülen, işlem bölgesinde geçici rahatsızlık veya şişkinlik yaşayabilir.

Geniküler RFA, geleneksel tedavilerle geçmeyen kronik diz ağrıları için umut verici bir tedavi seçeneğidir. Diz ağrısını hedef alan ve hafifleten minimal invaziv bir tedavi yöntemi sunarak daha iyi bir yaşam kalitesi sağlar. Bununla birlikte, geniküler RFA’nın sizin için doğru seçim olup olmadığını belirlemek için işlemi, risklerini ve faydalarını doktorunuzla ayrıntılı olarak tartışmanız çok önemlidir.