Nonfarmakolojik Ağrı Tedavisi Yöntemleri Arasında Eşitsizlikler Mevcut

Gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kronik ağrısı olan Amerikalı yetişkinler arasında ileri yaş, erkek cinsiyet, günlük opioid kullanımı ve İspanyol olmayan Siyah/Afrikalı Amerikan etnik kökeninin integratif sağlık ve tıp (kayropraktik bakım, yoga, tai chi, masaj, meditasyon, rehberli imgeleme veya diğer rahatlama teknikleri dahil) kullanımının daha düşük olmasıyla ilişkili faktörler olduğunu göstermiştir.

“Cleveland Üniversitesi Hastaneleri’nde müzik terapisti ve klinik araştırmacı olan Samuel Rodgers-Melnick Pain Medicine News’e yaptığı açıklamada, ” Araştırma bulguları, kronik ağrıdan daha fazla etkilenen popülasyonlar ile integratif ve nonfarmakolojik tedavilere erişimle ilişkili faktörler arasındaki eşitsizlikleri ortaya koymaktadır. “Bu durum, özellikle yaşlı yetişkinler, siyahi bireyler, kırsal kesimde yaşayanlar ve daha az eğitim ve gelire sahip olanlar gibi hassas alt gruplar arasında bu tedavilerin önündeki engellerin ele alınmasının önemini vurgulamaktadır.”

İntegratif tıp ve sağlık - bütünleşdirici tıp

Araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetişkin kronik ağrı hastaları arasında opioidler yerine integratif tıp ve diğer nonfarmakolojik modalitelere katılımla ilişkili değişkenleri incelemeye çalışmış ve 2019 Ulusal Sağlık Görüşme Anketi verilerini analiz etmiştir. Veriler yaklaşık beş yıl önce yayınlanmış olsa da, anketin 2019 versiyonu, özellikle kronik ağrısı olan hastaları tanımlaması ve özellikle ağrı için integratif ve nonfarmakolojik modalitelerin kullanımını sorması bakımından özgündür.

Rodgers-Melnick, “2019’dan bu yana ABD’li yetişkinler için farklı davranış biçimleri ortaya çıkmış olsa da, bu veriler ilaç dışı ağrı yöntemlerinin kullanımını anlamak için hâlâ en sağlam verilerden bazılarıdır” dedi.

Araştırmacılar, ilaç dışı müdahalelerin kullanımının büyük şehirlerde yaşayan hastalar, daha yüksek gelire sahip olanlar ve daha yüksek eğitim başarısına sahip olanlar arasında daha yaygın olduğunu bulmuşlardır.

Bütünleştirici (integratif) tıp ve ilaç dışı tedavilere erişimi daha kapsayıcı hale getirmek için, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, çeşitli adımların atılması gerektiği sonucuna varmışlardır:

  • hastalar veya potansiyel hastalar arasında integratif tıp ve ilaç dışı yöntemlerin kullanım veya kullanılmama nedenlerinin niteliksel olarak araştırılmasına devam edilmesi;
  • sosyoekonomik belirteçler ve klinisyen yoğunluğu arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere bölgesel bakıma erişimin incelenmesi; ve
  • Medicaid’in genişletildiği bölgeler ile genişletilmediği bölgeler arasında bütünleştirici tıp ve ilaç dışı tedavi kullanımının analizi veya Medicaid’in genişletilmesinin ardından bölge içi değişikliklerin öncesi ve sonrası karşılaştırmaları.

KAYNAK: https://www.painmedicinenews.com/