Kronik Ağrı İçin Diğer Tedavi Seçenekleri

Kronik ağrı tedavisi, ağrıyı hafifletmek ve ağrılı durumlardan etkilenen hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için mevcut çeşitli tedavileri ve stratejileri kapsamaktadır. Kronik ağrı tedavisinde multidisipliner yaklaşım her zaman en iyi sonuçları almamıza olanak sağlar. Bu nedenle gerektiğinde algoloji uzmanı ile birlikte ruh sağlığı, ftr ve diğer branş uzman hekimler, fizyoterapistler, psikologlar ve hemşireler kronik ağrısı olan hastanın tedavisinde aktif rol alırlar.

Fizik tedavi ve egzersiz tedavisi

Özellikle kas iskelet sisteminin kronik hastalık veya yaralanmalarında hastaların işlev ve hareketliliğin geri kazanılmasına yardımcı olur. Sıcak nemli paketler, soğuk uygulama, dokularda yüzeyel ısınma sağlayan “infraruj”, “ultrason”, “lazer”, cilt altı dokuları ve derin kas gruplarına yüksek frekanslı elektriksel uyarılar verilmesi esasına dayanan “elektroterapi”, traksiyon (germe) gibi yöntemlerin yanında; egzersiz ve masaj gibi yöntemler de kullanılabilir.

Kronik ağrı ve diğer tedaviler

TENS tedavisi

TENS ünitesi cihazları veya TENS makineleri küçük bir cep telefonuna benziyor. Bir veya iki takım kablo uçları takılıdır. Kablo uçları, kendilerine bağlı bir dizi kendiliğinden yapışan pedlere sahiptir. Bu cihaz, elektrot telleri boyunca vücuda yapıştırılan pedlere giden yumuşak bir elektrik akımı üretir. Terapi, vücuttaki lokal duyu liflerini elektriksel olarak uyararak ağrı seviyesini düşürmeye çalışır. Bu, beynin o bölgeden gelen ağrı sinyallerini analiz etme yeteneğini geçersiz kılabilir.

TENS cihazı çoğu kişi için güvenli bir seçenektir. Bununla birlikte, kalp pili varsa veya hasta  hamileyse, bu tür bir tedaviden kaçınmalıdır.

Akupunktur

Akupunktur, kökleri eski Çin tıbbı uygulamalarına dayanan bir tedavi türüdür. Akupunktur noktaları olarak bilinen vücudun belirli bölgelerine küçük iğneler sokarak hastanın ağrısını gidermeyi amaçlar. Bu noktalar ağrı bölgesinde olabileceği gibi, hastanın ağrısına katkıda bulunabilecek uzak bölgelerde de olabilir. Uygun iğne yerleştirme, bazı kişilerde ağrı ve iltihaplanmayı, sertliği ve kas spazmını azaltma potansiyeline sahiptir. Akupunkturun etkinliği ağrı giderici hormonlar olan endorfinlerin vücuda salınmasıyla bağlı olabileceği düşünülmektedir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

Kronik ağrısı olan hastalar oluşan psikolojik sorunlar ile ilişkili ya da onları sürdüren düşünce, duygu ve davranışlarını hedef alarak iyileşme sağlamayı amaçlayan bir psikoterapi ekolüdür. Bu tedavinin davranışçı kısmı kişinin gözlemlenebilen uyumsuz davranışlarını belirleyip ona çeşitli terapi teknikleri aracılığıyla daha uyumlu davranışlar kazandırmayı hedefler. Bilişsel  kısmı ise kişinin zihinsel süreçlerini ele alır.

Gevşeme teknikleri ve rehberli imgeleme

Gevşeme ve rehberli imgeler, iyileşmeyi kolaylaştırmak için zihin-beden bağlantısının gücünden yararlanır. Pek çok kişi, gevşeme ve rehberli imgelemenin çok sayıda tıbbi durumda semptomları azaltabileceği veya sonuçları iyileştirebileceği konusunda hemfikirdir. Gevşemenin sağlık ve esenlik üzerindeki yararlı etkilerini gösteren 3.000’den fazla çalışma var ve potansiyel olarak güçlü iyileştirme araçları olabilir. Artık alternatif tedaviler olarak görülmüyorlar ve yaygın bir şekilde kabul görülmekteler.

Hastaların yararına olması için hastaya uygun bir gevşeme tekniği ve rehberli imgeleme gerekir. Tekniklerin çoğu kendi kendine veya sertifikalı bir profesyonelden öğrenilebilir. Ne gevşeme, ne de rehberli imgeleme esas tıbbi bakımın yerini almamalıdır. Tamamlayıcı tedaviler olarak düşünülmelidir. Hem gevşeme teknikleri, hem de rehberli imgeleme, neredeyse hiçbir yan etkisi yoktur ve çok güvenli kabul edilmektedir.

Meditasyon

Meditasyon bilinçli farkındalık (mindfulness) meditasyonu dahil oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Odak noktası, duygu ve düşünceler de dahil olmak üzere kişinin iç süreçlerinin farkına varmak için yargılayıcı olmayan ve kabullenen bir yaklaşım kullanmaktır.

Yoga

Yogada ağrı azaltılmasını sağlayan en önemli faktörler nefes egzersizleri, gevşeme ve meditasyondur. Bu üç faktör zihnin ağrıdan uzaklaşmasına, vücudun ağrıya karşı geliştirdiği gerginliğin azaltılmasına ve ağrı direncinin artmasına yol açabilir. Eğer fiziksel egzersiz ağrıyı artırmıyorsa, basit yoga egzersizleri kas gevşemesine, dolaşımın düzenlenmesine ve hormonal sistemin uyarılarak endojen ağrı kesici hormonların salınımına katkıda bulunabilir.

Biofeedback tedavisi

Biofeedback, kronik ağrı dahil birçok durumun yönetimi için kullanılabilen minimal invaziv bir tedavi seçeneğidir. Biofeedback, vücutta meydana gelenlerin bizim düşüncemizden etkilenebileceği inancına dayanarak geliştirildi. Ağrı sadece bedene değil zihne de stres yaratmaktadır. Genellikle biofeedback eğitimi olarak adlandırılır ve hastaları sistematik olarak görsel ipuçları (geri bildirim) kullanarak vücutlarındaki belirli fizyolojik süreçleri nasıl değiştirecekleri konusunda eğitmeyi içerir. Başarılı biofeedback eğitiminden sonra, hastalar vücutlarının ağrıya verdiği tepkiyi fark edebilir ve fizyolojik tepkileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilir. Bu, ideal olarak bir hastanın ağrı semptomlarının şiddeti üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasına izin verir.