Algoloji Nedir? Algoloji Uzmanı (Algolog) Kimdir?

Kök Hücre tedavisi

Algoloji (Ağrı Bilimi) Nedir? Algoloji Uzmanı Kimdir?
Algoloji Bölümüne Hangi Ağrılar İçin Başvurulur?

Algoloji nedir?

Algoloji ya da Ağrı Bilimi, özellikle kronik ağrısı ve / veya tedaviye dirençli akut ağrısı olan hastaların muayenesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kronik ağrısı olan hastalar sağlık kuruluşlarında bulunan algoloji (ağrı) kliniklerine başvurabilir.

Algoloji uzmanı

Herkes hayatının bir döneminde ağrı hissedebilir. Ancak kronik ağrı, tipik ağrıdan farklıdır. Kronik ağrı, en az 3 ay süren ve disk kaymasından kansere kadar birçok nedeni olan ağrıdır. Kronik ağrı olduğunda, yaralanma iyileştikten sonra bile ağrı sinyalleri beynimize gönderilmeye devam eder. Bu, birkaç haftadan birkaç yıla kadar sürebilir. Kronik ağrı, motor aktivitemizi sınırlayabilir ve gücümüzü ve dayanıklılığımızı azaltabilir. Bu, günlük görevler ve aktivitelerle başa çıkmayı zorlaştırar. Kronik ağrı vücudumuzun hemen hemen her yerinde ortaya çıkabilir ve vücudun farklı bölgelerinde farklı şekilde hissedilir.

Yaşlanan nüfus, diyabetteki artış ve kanserden sağ kalım oranlarındaki artış nedeniyle kronik ağrı prevalansının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. İsveç’te yapılan bir epidemiyolojik çalışmada, kronik ağrı prevalansının yüzde 54 olduğu bulundu. İstatistiklere göre, dünya çapında 1,5 milyar insan kronik ağrıdan muzdarip.

Kronik ağrı şikayetlerinin uzun sürmesi yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu, sosyal ve psikolojik sorunlara neden olan önemli bir sağlık sorunudur. İnsanlar hayatlarını cehenneme çeviren acıları kader olarak kabul etmemelidir. Kronik ağrısı ve / veya tedaviye dirençli akut ağrısı olan hastalar sağlık kuruluşlarında bulunan algoloji (ağrı) kliniklerine başvurabilir ve algoloji uzmanları tarafından tedavi edilerek kaliteli yaşama kavuşabilirler.

Algoloji Uzmanı (Ağrı Hekimi veya Ağrı Uzmanı) kimdir?

Algoloji uzmanı(Ağrı uzmanı veya algolog) Algoloji üzerine yan dal eğitimini tamamlamış hekimlerdir. Algoloji yan dal eğitimi alabilmek için mutlaka Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji veya Fizik Tedavi ve Reabilitasyon ana uzmanlık eğitimini bitirilmiş olunması ve yan dal sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

Algoloji Bölümüne hangi ağrıların tedavisi için başvurulur?

Algoloji uzamanları kansere bağlı ağrı, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, damar tıkanıklığının neden olduğu kronik ağrı, kas-iskelet ağrısı, nevralji ve kalıcı şiddetli ağrı dahil olmak üzere her türlü kronik ağrıyı teşhis eder ve tedavi eder. Karmaşık bir tıbbi geçmişi ve çeşitli ağrı sendromları olan hastalar için tedavi multidisipliner olabilir ve karmaşık müdahaleler gerektirir. Bunlar arasında gelişmiş ilaç tedavisi, invaziv müdahaleler ve enjeksiyonlar, implante edilebilir ve ağrı azaltıcı cihazlar gibi rejeneratif tedavilerin yanı sıra trombositten zengin plazma ve kök hücre enjeksiyonları yer alır. Gerekirse, algoloji uzmanı diğer uzman doktorlara danışabilir ve hasta için en uygun ve gelişmiş ağrı tedavisini belirleyebilir.

Kronik ağrı tedavisinin temel amacı ağrıyı azaltmak, motor aktiviteyi artırmak ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmektir.