Juvenil Artrit Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Juvenil Artrit

Juvenil Artrit Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Juvenil artrit nedir?

Juvenil artrit, 16 yaşın altındaki çocuklarda gelişen çeşitli enflamatuar ve otoimmün hastalıkları tanımlar. Juvenil idiyopatik artrit, juvenil artritin en yaygın türüdür. Teşhis alabilmek için çocuğun en az altı hafta boyunca en az bir eklemde şişliğin ilk aşamalarını yaşaması gerekir. Juvenil artrit

Şu anda juvenil artritin bilinen bir nedeni yoktur. Bazı kanıtlar bu hastalığın gelişmesinde genetik bir yatkınlığın olabileceğini göstermektedir. Juvenil artritin doğru teşhisi, uygun tedavi için çok önemlidir.

Juvenil Artrit Nasıl Tedavi Edilir?

Juvenil artrit tedavisinin amacı, çocuğun yaşam kalitesini iyileştirme ve  iltihap ve ağrıyı azaltmaktır. Genellikle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ilaç ve göz bakımı kombinasyonu önerilir. 

Bu rahatsızlığı olan bir çocuk için özel tedavi planı geliştirilir, ve genellikle farklı uzmanlık alanlarından sağlık hizmeti sağlanır. Sağlık ekibi bir göz doktoru, diş hekimi, pediatrik romatolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, algolog, hemşire ve fizyoterapisti içerebilir. Sağlık ekibi, bir çocuğun durumunu değerlendirip izleyecek ve gerektiği şekilde tedavi planını ayarlayacaktır. 

Her çocuk artrit tedavisine farklı tepki verdiği için bu çok önemlidir. Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAID’ler) ve analjezik ilaçların yanı sıra hastalığı modifiye eden anti-romatizmal ilaçlar (DMARD), juvenil artriti tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki ilaç türüdür.

Sık rastlanan diğer artrit türleri