Oksipital nevralji nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

Oksipital nevralji

Oksipital Nevralji Nedir? Tanı ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Oksipital Nevralji Nedir?

Oksipital nevralji büyük ve küçük okispital sinirin tahriş veya hasarı nedeniyle ortaya çıkabilir. 

Tipik oksipital nevralji semptomları şunları içerebilir:

 • Tek veya iki taraflı baş ağrısı
 • Gözlerin arkasındaki ağrı
 • Kafatasının tabanında ağrı
 • Baş dönmesi
 • Işık hassaslığı
 • Azalan boyun hareket açıklığı
 • Bulanık görme veya diğer görme sorunları

Oksipital Nevralji

Oksipital Nevraljinin Nedenleri

Büyük ve küçük oksipital sinirlerin iltihaplanmasının veya sıkışmasının çeşitli nedenleri vardır. Sinirlerin zarar görmesi şunlardan kaynaklanabilir:

 • Travma
 • Stres
 • Enfeksiyon
 • Servikal ekstansiyon ve fleksiyon içeren boynun tekrarlanan hareketleri

Yapılan çalışmalar, oksipital sinir ağrısının dört spesifik nedenine odaklanmıştır:

 • Sinir kökü tahrişine neden olan vasküler kaynaklar
 • Sinir dokusundan kaynaklanan ve ağrıya neden olan nörojenik kaynaklar
 • Kaslardan kaynaklanan ağrı
 • Kemik yapılardan kaynaklanan ağrı

Oksipital nevraljiyle birlikte aşağıdakiler dahil çeşitli komorbid durumlar da ortaya çıkabilir:

Oksipital nevralji nasıl teşhis edilir?

Oksipital nevralji semptomları, gerilim tipi baş ağrıları ve migren semptomlarına benzer. Bu nedenle sıklıkla yanlış teşhis edilebilir. Oksipital nevraljiyi doğru bir şekilde teşhis etmek için, algoloji uzmanı kapsamlı bir anamnez alır ve fizik muayene yaparlar. Bu durumdan şüphelenildiğinde tanısal oksipital sinir bloğu yapılabilir. Sinir bloğu uygulandıktan sonra ağrı giderilmesi bildirilirse, oksipital nevralji teşhisi doğrulanır.

Görme değişiklikleri, baş dönmesi, mide bulantısı veya kusmayla ilgili sorular, kraniyal veya servikal sinirlerin sıkışması olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Altta yatan herhangi bir patolojiyi dışlamak için röntgen filmi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi özel görüntüleme prosedürleri istenebilir.

Oksipital nevralji tedavisi nasıl yapılır?

Oksipital nevraljinin tedavisi ağrıyı hafifletmeyi amaçlar. Tedavi için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Sıcak uygulaması: ağrının olduğu yere sıcak uygulaması, hastaları genellikle rahatlar.

Fizik tedavi veya masaj terapisi: germe ve güçlendirme egzersizleri, ağrı bölgesine uygulanan sıcak veya soğuk paketlerin uygulanması hastalara yardımcı olabilir.

İlaçla tedavi: antiinflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler, antikonvülzan ilaçlar

Perkütan sinir blokları: bu enjeksiyonlar oksipital nevraljiyi hem teşhis etmek hem de tedavi etmek için kullanılabilir

Botulinum toksini (Botoks) enjeksiyonları: Botoks enjeksiyonları sinir iltihabını azaltmak için kullanılabilir

Oksipital Sinir Stimülasyonu: bu cerrahi tedavi, elektrotların oksipital sinirlerin yakınına deri altına yerleştirilmesini içerir. Yöntem, omurilik stimülasyonu ile aynı şekilde çalışır ve aynı cihazı kullanır. Prosedür minimal invazivdir ve çevredeki sinirler ve yapılar stimülasyondan zarar görmez.

Omurilik Stimülasyonu (DCS): bu cerrahi tedavi, omurilik ve omur arasına uyarıcı elektrotların yerleştirilmesini içerir. Cihaz, omurilikten beyne giden ağrı mesajlarını engellemek için elektriksel uyarılar üretir

C2,3 Ganglionektomi: bu tedavi, ikinci ve üçüncü servikal duyusal dorsal kök ganglionunun bozulmasını içerir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Stres azaltma teknikleri, düzenli egzersiz ve iyi postürün korunması yakınmaların azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Oksipital nevralji yönetilmesi zor bir durum olabilir, ancak doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar yıpratıcı semptomları hafifletebilirler. Oksipital nevraljiden muzdarip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, semptomlarınızı tartışmak ve özel durumunuz için en uygun tedavi seçeneklerini öğrenmek için bir uzmana danışmanız çok önemlidir.