Küme Baş Ağrısı Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Küme baş ağrısı, gerilim tipi ve migren  baş ağrısından sonra en sık görülen primer başağrısıdır. Daha yaygın olarak 20-40 yaş arası ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda ve yaşlılarda çok seyrek görülür, erkeklerde ve sigara içenlerde daha sıktır. Ağrı tipik olarak tek taraflı, çok şiddetli ve migrene göre kısa sürelidir. Küme Baş Ağrısı Küme başağrısı olarak adlandırılmasının nedeni periyodik şekilde ortaya çıkmasıdır. Bu başağrısı primer olabileceği gibi, nadir de olsa, sekonder bir nedenle de ortaya çıkabilir. Orbital, supraorbital, temporal bölgede tek taraflı, 15-180 dakika süren ve gün aşırı bir kez ile günde 8 defaya kadar ortaya çıkan şiddetli ataklardır. İlişkili semptomlar arasında ışık hassasiyeti, burun tıkanıklığı ve sulu gözler bulunur. Bilinmeyen nedenlerle erkeklerde kadınlara göre 3-4 kez daha sıktır. 

Küme baş ağrısının tedavisi

Akut atakta 5-8 litre/dakika oksijen inhalasyonu %70 oranında başarılı olmaktadır. İlaç tedavisi doktor tarafından önerebilir. Profilaksisinde ilaçla tedavi ve girişimsel algoloji yöntemleri (Sfenopalatin ganglion blokajı, GON blok gibi) kullanılabilir. Girişimsel tedavi yöntemleri algoloji uzmanları tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.