Pudendal Nevralji: Nedenleri, Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

Pudendal nevralji - pudendal sinir ağrısı - pelvik ağrı

Pudendal Nevralji: Nedenleri, Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

Pudendal nevralji, genital bölge, rektum ve beyin arasındaki sinyallerin iletilmesinden sorumlu bir sinir olan pudendal siniri etkileyen kronik ve genellikle yıpratıcı bir durumdur. Bu makalede pudendal nevraljinin tanımı, nedenleri, teşhisi ve mevcut tedavi seçenekleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir genel bakış sunulması amaçlanmaktadır.

Pudendal sinir nedir ve pudendal nevralji semptomları nelerdir?

Pelvik sinir ağının hayati bir bileşeni olan pudendal sinir, genital ve anal bölgelerden gelen duyusal sinyallerin beyne iletilmesinde ve ilgili kasların kontrol edilmesinde önemli bir rol oynar. Pudendal nevralji, pelvisin arkasından anüs, vajina veya penis de dahil olmak üzere genital bölgeye uzanan pudendal sinirin tahriş olması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir pelvik ağrı durumudur.

Pudendal nevralji - pudendal sinir ağrısı - pelvik ağrı

 

Pudendal nevraljinin belirtileri arasında kalça, perine ve genital bölgede bıçak saplanması, yanma veya zonklama yer alır. İnsanlar ayrıca klitoris, labia, vajina veya penis, skrotum, anüs veya rektumda ağrı, cinsel ilişki sırasında zorluk veya ağrı, dışkılama sırasında aciliyet, sıklık veya zorluk gibi sorunlar yaşayabilir. Diğer belirtiler arasında uyuşma, karıncalanma ve iğnelenme ve ağrıya karşı artan hassasiyet yer alabilir. Ağrı yavaş yavaş veya aniden gelişebilir, sürekli olabilir ancak zaman zaman daha kötü olabilir ve ayakta dururken veya yatarken iyileşebilir. Genellikle otururken daha şiddetlidir.

Pudendal nevraljinin nedenleri

Pudendal nevralji, pudendal sinirin doğrudan yaralanması veya travması, uzun süreli oturma nedeniyle sinirin sıkışması, tümörler, bisiklete binme, gebelik ve doğum, çevre dokularda iltihaplanma veya enfeksiyon dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Ayrıca pelvik taban disfonksiyonu ve sinir sıkışması gibi altta yatan durumlar da pudendal nevralji gelişimine katkıda bulunabilir.

Teşhis

Pudendal nevraljinin teşhisi zor olabilir çünkü semptomları diğer pelvik ağrı durumlarıyla karışabilir. Sağlık uzmanları pudendal nevraljiyi doğru bir şekilde tanımlamak için genellikle öykü, fizik muayene ve tanısal testlerin bir kombinasyonuna güvenirler. Elektromiyografi (EMG), sinir iletim çalışmaları ve MR veya BT taramaları gibi görüntüleme testleri, pudendal sinirin ve çevresindeki yapıların durumunu değerlendirmek için kullanılabilir.

Pudendal nevraljinin tedavi seçenekleri

Pudendal nevraljinin etkili tedavisi, hem altta yatan nedenleri hem de eşlik eden semptomları ele alan multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Semptomların anlaşılması, uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde çok önemlidir.

Geleneksel yaklaşımlar

Fizik tedavi: Semptomları iyileştirmek için perianal TENS, gevşeme egzersizleri, biofeedback ve pelvik taban egzersizleri dahil olmak üzere fizik tedavi kullanılabilir. . Fizik tedaviye TENS eklenmesinin sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir.

İlaçlar: Semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler, anti-enflamatuarlar ve sinir stabilize edici ilaçlar reçete edilebilir.

Girişimsel tedaviler

Sinir blokları: Lokal anestezik ve steroid ilaç enjeksiyonlarını içeren pudendal sinir blokları, birkaç ay boyunca rahatlama sağlayabilir.

Pulsed radyofrekans uygulaması: Pulsed radyofrekans uygulaması, terapötik pudendal sinir bloklarına ve standart radyofrekans uygulamasına alternatif olarak kullanılmaktadır. Çalışmalar, pulsed radyofrekans ile tedavi edilen hastaların bir bölümünde belirgin ağrı rahatlaması olduğunu bildirmiştir.

Botoks enjeksiyonları: Pelvik taban kaslarını gevşetmek ve ağrıyı azaltmak için botulinum toksin enjeksiyonları.

Cerrahi müdahaleler

Dekompresyon ameliyatı: Pudendal sinir üzerindeki baskıyı hafifletmek için yapılan ameliyat.

Nöromodülasyon: Ağrı sinyallerini azaltmak için sinir aktivitesini modüle eden cihazların implantasyonu.

Bilişsel davranış terapisi (BDT)

Kronik ağrılarına psikolojik etmenlerin eşlik ettiği hastalar için Bilişsel davranış terapisi önerilebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Tetikleyicilerden kaçınma: Uzun süreli oturma veya bisiklete binme gibi semptomları şiddetlendiren aktivitelerin belirlenmesi ve bunlardan kaçınılması ve terapötik oturma minderlerinin (simid-minder) kullanılması.

Pelvik taban egzersizleri: Pelvik kas fonksiyonunu iyileştirmek ve pudendal sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için güçlendirme egzersizleri.

Pudendal nevralji ile mücadele etmek zor olabilir, ancak durumun ve tedavi seçeneklerinin tam olarak anlaşılması, hastaların uygun sağlık hizmetlerine başvurmalarını sağlayabilir. Siz veya tanıdığınız biri pudendal nevralji ile uyumlu semptomlar yaşıyorsa, doğru bir teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planı için algoloji uzmanınıza danışmanız önemlidir. Pudendal nevralji yönetiminin, genel yaşam kalitesini iyileştirmek için genellikle geleneksel ve girişimsel tedavilerin bir kombinasyonunu içerdiğini unutmayın.

Radyofrekans Tedavisi Nedir ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Radyofrekans tedavisi

Radyofrekans Tedavisi Nedir ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Radyofrekans Tedavisi Nedir?

Radyofrekans  tedavisi (RF), konservatif tedavilere yanıt vermeyen kronik ağrıyı tedavi etmek için kullanılabilen minimal invaziv bir prosedürdür. Radyofrekans tedavisi, ağrının kaynağı olduğuna inanılan duyusal sinir uçlarını tahrip ederek, tedaviyi takiben ağrı ve diğer ilgili semptomları azaltır.

Bu tedaviyi önermeden önce, hastanın ideal bir aday olduğundan emin olmak için tanısal sinir bloklarının yapılması gerekir. Teşhis amaçlı yapılan bu sinir bloğu, hastanın ağrısına neden olduğuna inanılan sinir bölgesine bir lokal anestetik enjekte edilmesini içerir. Lokal anestezik esas olarak bölgeyi geçici olarak uyuşturur ve ağrı semptomlarının azalmasına neden olur. Radyofrekans lezyonunun etkinliği, hastanın geçici sinir bloğu prosedürüne verdiği yanıttan tahmin edilebilir.

Radyofrekans Tedavisi

Radyofrekans Tedavisi nasıl uygulanır?

Genellikle, radyofrekans ablasyon prosedürlerinin tamamlanması yaklaşık 30 ila 60 dakika sürer. Ağrıya neden olduğu düşünülen sinir, radyofrekans ablasyon prosedürü sırasında hedeflenir. Floroskopi veya ultrason kılavuzluğu kullanılarak hedeflenen sinirlerin yanına küçük bir iğne veya radyofrekans kanülü algoloji uzmanı tarafından yerleştirilir.

İğne yerleştirildikten sonra, iğnenin uygun şekilde yerleştirilmesini sağlamak için küçük elektrik akımları uygulanır. İğne veya kanülün uygun şekilde yerleştirildiği onaylandıktan sonra, bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik enjekte edilir. Daha sonra radyo dalgaları üreten bir elektrik akımı sağlayan radyofrekans jeneratörü kullanılır. Bu radyo dalgaları, hedeflenen siniri 90 saniyeye kadar ısıtır ve bu da hedeflenen sinirin tahrip olmasına neden olur. İğne daha sonra çıkarılır ve prosedür tamamlanır.

İşlemden sonra hastalar iğne yerleştirilen bölgede genellikle birkaç gün içinde rahatsızlık hissedebilirler. Radyofrekans ablasyonla ilişkili riskler şunları içerir: kanama, enfeksiyon veya işlem sırasında kullanılan lokal anestetiğe alerjik reaksiyon.

Nadir görülen yan etkiler şunları içerir: uyuşma, yanma, karıncalanma ve muhtemelen ekstremitelerde güçsüzlük gibi kalıcı değişikliğe yol açabilen sinir hasarı.

Radyofrekans tedavi prosedürleri genellikle uzun süreli ağrının azalmasını sağlar; ancak ağrı yolları zamanla yenilenebilir. Bu nedenle, prosedürün tekrarlanması gerekebilir.

Radyofrekans Tedavisi uygulanan durumlar (hastalıklar)

Radyofrekans tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilecek çeşitli durumlar vardır:

Faset eklem ağrısı, kronik omurga ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Posterior primer ramusun medial dalının radyofrekans lezyonu faset eklemini denerve edebilir ve bazı hastalar için etkili bir şekilde uzun vadeli ağrının giderilmesini sağlayabilir. Faset eklem ağrısı çeken hastalar için başarılı radyofrekans lezyonu tipik olarak bir yıldan fazla sürer.

radyofrekans tedavisi

Omurganın omurlararası disklerinden kaynaklanan omurga ağrısı, yaygın olarak diskojenik ağrı olarak adlandırılan başka bir yaygın ağrı kaynağıdır. Ağrılı disk tanımlandıktan sonra, radyofrekans lezyonu, ya rami communicans sinir lezyonu yoluyla ya da intradiskal denervasyon teknikleri kullanılarak, omurlararası diskin kısmen denervasyonu için kullanılabilir.

Organik (yapısal) nedenlerin bir sonucu olan koksidodini (kuyruk sokumu ağrısı), koksigeal sinirin radyofrekans lezyonu veya impar gangliyonu ile tedavi edilebilir. Radyofrekans lezyonunu kullanmadan önce, ağrının doğası gereği organik olduğunu doğrulamak için mutlaka tanısal blok gerçekleştirilir.

Sempatik sinirler tarafından iletilen ağrının tedavisi için radyofrekans yöntemi kullanılarak sempatik zincir veya sempatik gangliyonların lezyonu oluşturulur. Oluşturulan bu lezyon, sinir sinyali iletiminin kesintiye uğramasına neden olur.

Gasser ganglionun termokoagülasyonu ile trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için radyofrekans tedavisi kullanılabilir. Ayrıca, sfenopalatin ganglion ve stereotaktik kordotomi lezyonu oluşturarak kanser ağrısını tedavi etmek için de bu yöntem kullanılabilir.

Pulsed Radyofrekans tedavisi nedir?

Pulsed radyofrekans (PRF), bazı kronik ağrı durumlarında kullanılabilen iyi bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem yukarıda değinilen geleneksel probun ısıtıldığı radyofrekans nörotomi (RF) tedavisinden farklıdır. Pulsed RF tedavisi, proba aralıklı bir elektrik akımı uygular ve böylece sinirin ısınmasını önler. Bu da sinir hasarını en aza indirir. Pulsed RF tedavisi zayıflığa veya normal duyu kaybına neden olmaz.

Pulsed radyofrekans tedavisi, aşağıdaki durumların tedavisinde yardımcı olabilir:

 • Bel ve bacak ağrısı, radiküler bacak ağrısı veya “siyatik” (Dorsal Kök Ganglion PRF)
 • Bel / kalça ağrısı veya kluneal nöropati (kluneal sinir PRF)
 • Oksipital nevralji (oksipital sinir PRF)
 • Omuz Ağrısı (supraskapüler sinir PRF)
 • Kasık ağrısı
 • Diğer periferik sinir ağrıları

Birçok çalışma, Pulsed radyofrekansın güvenli ve etkili olduğunu göstermiştir ve komplikasyonları nadirdir. Komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kanama veya morarma, yakındaki yapılarda hasar, alerjik veya diğer ilaç reaksiyonları bulunur. İşlemin kendisi çok acı verici olmasa da, 2-3 gün içinde tam fayda gelişmeden önce işlem sonrası ağrıda bir alevlenme yaşanabilir.

Koksidini veya Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedir?

Kuyruk sokumu ağrısı

Koksidini veya Kuyruk Sokumu Ağrısı Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Koksidini Nedir?

Koksidini veya kuyruk sokumu ağrısı omurganın alt ucundaki kemik yapının (koksiks) içinde veya çevresinde meydana gelen ağrıdır. Düşme sırasında kuyruk sokumunda oluşan travma, sert veya dar bir yüzeyde uzun süre oturma, dejeneratif eklem değişiklikleri veya vajinal doğumdan kaynaklanabilir.

Koksidini - kuyruk sokumu ağrısı

Kuyruk sokumu ağrısı, künt ağrılı ve acıverici olabilir. Ttipik olarak oturma, oturma pozisyonundan ayaküstüne kalkma veya uzun süre ayakta durma gibi belirli aktiviteler sırasında ağrı artar. Dışkılama ve seks de ağrılı hale gelebilir. Kadınlar için koksidini adet kanaması zamanı da rahatsız edici olabilir.

Akut kuyruk sokumu ağrısı genellikle birkaç hafta veya ay içinde kendiliğinden geçer. Bu süreçte ağrıyı azaltmak için şunlar yardımcı olabilir:

 • Otururken öne doğru eğilin
 • Halka şeklindeki bir yastığa veya V şeklinde yastığa oturulması önerilir
 • Etkilenen bölgeye sıcak veya soğuk uygulaması yapılabilir
 • Parasetamol, ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesicileri alınabilir

Kuyruk sokumu ağrısı düzelmezse (kronik koksidini), diğer koşulları ekarte etmek için rektal muayene yapabilir. Doktor, bir kırık, dejeneratif değişiklikler veya nadir durumlarda bir tümörünüz olup olmadığını öğrenmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayar tomgrafi (BT) kullanılması gerektiğini tavsiye edebilir.

Kronik koksidini tedavisi nasıl yapılır?

Kronik koksidini veya kuyruk sokumu ağrısının tedavisi için farklı yöntemler önerilebilir. Bunlardan bazılarına kısaca değinmek istiyorum.

Fizik Tedavi

Pelvik tabanını tamamen gevşetmek gibi pelvik taban gevşetme teknikleri fizik tedavi doktorları tarafından önerilmektedir.

İlaç tedavisi 

Reçeteli ve/veya reçetesiz ağrı kesici ilaçlar, bazı antidepresanlar veya anti-epileptik ilaçlar algoloji uzmanları ağrıları kontrol altına almak için yaygın olarak kullanılır.

Girişimsel algoloji yöntemleri  

Algoloji uzmanları tarafınca koksidini nedenine bağlı olarak  tetik nokta enjeksiyonu, kaudal blok, İmpar ganglion bloğu ve nörolizi, ve sinir blokları ve radyofrekans tedavileri  fizik tedavi ve ilaç tedavisi yeterince fayda etmezse önerilmektedir.

Cerrahi tedavi 

Koksigektomi olarak bilinen bir prosedür sırasında, koksiks cerrahi olarak çıkarılır. Bu seçenek nadiren uygulanır ve tipik olarak diğer tüm tedaviler başarısız olduğunda önerilir.

Fibromiyalji Nedir? Teşhisi ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fibromyalgia - Fibromiyalji

Fibromiyalji Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, kronik, uzun süreli, yaygın kas ağrısı, eklem ağrısı ve yorgunluğa neden olan bir hastalıktır. Ağrı aralıklı olarak azalabilir veya artabilir. Bilinen bir nedeni yoktur, ancak stres ve genetik gibi belirli faktörler kişiyi hastalığa yatkın hale getirebilir. Tedavisi olmamasına rağmen ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer terapiler hastanın durumunda rahatlama sağlar.

Fibromiyalji hastalığı nedir?

Fibromiyalji kimlerde olabilir?

Çocuklar dahil herkesde fibromiyalji olabilir. Kadınların bu hastalığa yakalanma olasılığı erkeklerden iki kat daha fazladır. Belirtiler genellikle orta yaşta ortaya çıkar. Romatoid artrit, lupus ve sarkoidoz gibi diğer kronik rahatsızlıklardan muzdarip hastaların % 20 kadarı da fibromiyaljiye sahip olabilir.

Ne tetikler?

Aşağıdakiler gibi belirli koşullar veya olaylar semptomları tetikleyebilir:

 • Erken doğma, taciz, kazalar gibi travmatik yaşam olayları gibi stresörler
 • Viral enfeksiyonlar veya diğer hastalıklar gibi tıbbi durumlar
 • Anksiyete, depresyon, diğer duygudurum bozuklukları
 • Kötü uyku düzeni
 • Egzersiz yapmamak

Belirtileri nelerdir?

Yaygın kas ağrısı ve eklem ağrısı ile birlikte yorgunluk ve kalitesiz uyku, fibromiyaljinin belirleyici semptomlarıdır. Hastalık her hastayı farklı şekilde etkiler. Şunları da hasta deneyimleyebilir:

 • Kaygı veya depresyon
 • İshal veya kabızlık dahil sindirim sisteminde olan sorunlar
 • Yüz veya çene ağrısı (temporomandibular eklem bozuklukları)
 • Baş ağrısı veya migren
 • Hafıza sorunları
 • Ellerde veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

Fibromiyalji hastasında hassas noktalar

Fibromiyalji atağını ne tetikler?

Bazı şeyler, özellikle stres seviyesinin artıran durumlar, fibromiyalji atağına (alevlenme) neden olabilir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 • Günlük rutinlerde değişiklikler
 • Diyet değişiklikleri veya kötü beslenme
 • Hormon dalgalanmaları
 • Uyku eksikliği
 • İşle ilgili stres, başka bir hastalık, duygusal stres gibi
 • Tedavide olan değişiklikler
 • Uyku düzeninde değişiklik (örneğin, vardiyalı çalışma)
 • Hava veya sıcaklık değişiklikleri

Nasıl teşhis edilir?

Fibromiyaljiyi kesin olarak teşhis eden bir test yoktur. Fibromiyalji tanısı, semptomlara ve fizik muayene sonuçlarına göre klinik olarak onaylanır. Anemi veya tiroid hastalığı gibi diğer yorgunluk nedenlerini dışlamak için temel kan testleri önerilir. Teşhis, semptomlarla birlikte hastanın aile ve tıbbi geçmişine dayanır.

Fibromiyaljisi olan kişiler, çoğu insanı rahatsız etmeyecek ağrıya karşı son derece hassas olma eğilimindedir. Doktor, vücuttaki dokunmaya karşı oldukça hassas olan tetik noktaların veya alanların sayısını değerlendirebilir.

Tanı için, yorgunluk ve hafıza ve konsantrasyon bozukluğu, kalitesiz uyku, depresyon semptomları ve huzursuz olma gibi diğer semptomlarla birlikte üç ay boyunca yaygın ağrı mevcut olmalıdır.

Nasıl kontrol altına alınır veya tedavi edilir?

Fibromiyaljinin tedavisi yoktur. Bazı ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri semptomları iyileştirebilir. Aşağıdaki seçenekler fibromiyalji tedavisinde kullanılabilir:

 • İyileştirilmiş uyku alışkanlıkları
 • Stres yönetimi teknikleri
 • Egzersiz tedavisi
 • Analjezik ilaçlar, antidepresanlar, antikonvülzanlar (sara ilaçları)
 • Tetik nokta enjeksiyonu, Kuru iğne tedavisi
 • Bilişsel davranışçı terapi

Komplikasyonları nelerdir?

Fibromiyalji yaşamı tehdit etmez. Kronik ağrı ve yorgunlukla yaşamak bu hastalığı olanlar için zor olabilir. Fibromiyalji tedavi edilmezse iş hayatı ve günlük aktiviteler daha da zorlaşır ve yaşam kalitesi azalır.

Fibromiyaljiyi nasıl önlenebilir?

Fibromiyaljiye neyin sebep olduğu bilinmediği için gerçekten bu hastalığı önlemek için hangi adımların atılması gerektiğini söylemek zordur. Yine de aşağıdakileri yapmak her zaman iyi bir fikirdir:

 • Stresi en aza indirmek
 • Besleyici bir diyet
 • Yeterli uyku
 • Sağlıklı kilo
 • Artrit, depresyon veya diğer durumların iyi tedavi edilmesi
 • Aktif ve düzenli egzersiz yapılması

Fibromiyalji tanısı alan hastalar için prognoz nedir?

Fibromiyaljisi olan çoğu insan, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri ile semptomları hafifletebilir. Stresi azaltmak için adımlar attıktan sonra bazen semptomlar kaybolur. Stresli zamanlarda semptomlar geri gelebilir. Az sayıda insan çalışamayacak kadar şiddetli ağrı veya yorgunluk yaşar.

Kronik Pelvik Ağrı Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Karın ağrısı - kronik pelvik ağrı

Kronik Pelvik Ağrı Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik pelvik ağrı tedavisi, hastanın yaşadığı ağrının türüne veya altta yatan nedene bağlı olabilir. Bu yazımızda kronik pelvik ağrısının tedavisinde önerdiğimiz ve hastanın yaşam kalitesine pozitif katkı sağlayan yöntemleri ele almaktayız.

Kronik pelvik ağrı ve ilaç tedavisi

Hafif ila orta şiddetli ağrı, ilaç tedavisi gibi invazif olmayan tedavilerden fayda sağlayabilirken, daha şiddetli kronik ağrı, girişimsel algoloji yöntemlerinin kullanılmasını gerektirebilir.

Kronik pelvik ağrı

Bazı pelvik ağrı vakalarında etkili olabilecek ilaçlar, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçları  içerir. Hafif ila orta şiddette ağrıya fayda sağlayabilecek diğer ilaçlar arasında hormon ilaçları, antibiyotikler, antidepresanlar veya antikonvülsanlar (sara ilaçları)  bulunabilir. Antikonvülsan ilaçlar sinir hasarının semptomlarını etkili bir şekilde hafifletebilir.

Kronik pelvik ağrı tedavisinde girişimsel algoloji yöntemleri

Pelvik ağrı için sinir blokları

Sinir bloğu, orta ila şiddetli pelvik ağrıyı hafifletmek için klinikte gerçekleştirilen minimal invaziv bir prosedürdür. Bu, vücudun bu bölgesi ile ilişkili ana sinirlerden veya sinir kümelerinden gelen kronik ağrı sinyallerini engellemek için yapılır.

Pelvik ağrı için sempatik bloklar

Superior hipogastrik pleksus ve İmpar ganglion bloğu ve/veya nörolizi, görüntüleme tekniklerinin kullanılmasını içerir, böylece bir iğne bu sinir yapılarının çevresine yerleştirilebilir. Lokal anestezik ve/veya nörolitik ilaçlar uygulandığında, sinirin ağrılı durumlar hakkında beyne sinyaller gönderme yeteneğini engelleyebilir.

Tetik nokta enjeksiyonları

Doktor hastanın ağrı hissettiği belirli noktalar bulursa, bu ağrılı noktalara (tetik noktaları) uyuşturucu bir ilacın enjekte edilmesinden fayda sağlayabilir. Genellikle uzun etkili bir lokal anestezik olan ilaç ağrıyı engelleyebilir ve rahatsızlığı hafifletebilir.

Nöromodülasyon: Dorsal Kolon Stimülasyonu ve Sakral Sinir Stimülasyonu

Nöromodülasyon, ağrı sinyalinin beyne ulaşamaması için sinir yollarını bloke eden bir cihaz yerleştirmeyi içerir. Pelvik ağrının nedenine bağlı olarak algoloji uzmanı tarafından uygun durumlarda Dorsal Kolon Stimülasyonu (ağrı pili) ve Sakral Sinir Stimülasyonu (mesane pili) gibi yöntemler önerilebilir.
Ağrı pili veya spinal kord stimülatörü
 
 

Kronik pelvik ağrı ve fizik tedavi

Germe egzersizleri, masaj ve diğer gevşeme teknikleri kronik pelvik ağrını iyileştirebilir. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) adı verilen tıbbi bir alet kullanarak belirli ağrı noktalarını hedefleyerek fayda sağlanabilir. TENS, yakındaki sinir yollarına elektriksel uyarılar sağlar.

Kronik pelvik ağrı ve psikoterapi

Pelvik ağrı depresyon, cinsel istismar, kişilik bozukluğu, sorunlu bir evlilik veya bir aile krizi ile iç içe geçmişse, bir psikolog veya psikiyatrist ile konuşma yararlı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi ve biofeedback gibi farklı psikoterapi türleri vardır. Ağrının altında yatan nedeni ne olursa olsun, psikoterapi ağrıyla başa çıkmak için stratejiler geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Kronik pelvik ağrı ve cerrahi tedavi

Kronik pelvik ağrıya neden olan altta yatan bir sorunu belirlemek ve/veya tedavi etmek için doktor aşağıdaki cerrahi ameliyatları önerebilir:

 • Endometrioz varsa, hekim laparoskopik cerrahi kullanarak yapışıklıkları veya endometriyal dokuyu çıkarabilir.
 • Nadiren karmaşık vakalarda, doktor uterusu (rahim) (histerektomi), fallop tüplerinin (salpenjektomi) veya yumurtalıkların (ooferektomi) alınmasını önerebilir.

Bu ameliyatların önemli sağlık sonuçları vardır. Bu seçeneği önermeden önce doktor faydaları ve riskleri ile ilgili ayrıntılı olarak hastayı bilgilendirir ve hastayla birlikte ortak karar verilir.