Fibromiyalji Ağrısı Düşük Doz Naltrekson ile Önlenebilir mi?

Fibromiyalji - Naltrekson - Naltrexone - Fibromyalgia

Fibromiyalji Ağrısı Düşük Doz Naltrekson ile Önlenebilir mi?

Yakın zamanda yayınlanan veriler, kadınlarda fibromiyaljiye bağlı ağrıyı tedavi etmek için düşük doz naltreksonun yaygın olarak reçete edilmesine rağmen, ilacın herhangi bir analjezik etkiye sahip olduğuna dair kanıt bulunmadığını göstermektedir.

Fibromiyalji - Naltrekson - Naltrexone - Fibromyalgia

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma Danimarka’daki Odense Üniversite Hastanesi Ağrı Merkezi’nde 18 ila 64 yaş arası (ortalama yaş 56) kadınlarda gerçekleştirilmiştir (Lancet Rheumatol 2023;6[1]:e31-e39). Araştırmacılar, 6 Ocak 2021 ile 27 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 158 katılımcıyı uygunluk açısından değerlendirmiştir. Değerlendirmenin ardından, fibromiyalji tanısı konan ve son yedi gün içinde 0’dan 10’a kadar sayısal derecelendirme ölçeğinde kendi bildirdiği ortalama ağrı puanı en az 4 olan 99 kadın, rastgele 1:1 oranında 6 mg naltrekson veya aynı görünen bir plasebo almak üzere belirlenmiştir.

Araştırmacılar, başlangıçtan 12. haftaya kadar 11 puanlık bir ağrı şiddeti sayısal derecelendirme ölçeğinde, ağrı şiddetindeki ortalama değişimin naltrekson grubunda 1.3 puan (%95 GA, 1.7 ila 0.8) ve plasebo grubunda 0.9 (%95 GA, 1.4 ila 0.5) olduğunu bulmuşlardır. Analiz, gruplar arasındaki 0.34’lük farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğunu göstermiştir (P=0.27). Yan etkiler naltrekson grubundaki 49 hastadan dördünün ve plasebo grubundaki 50 hastadan üçünün tedaviyi bırakmasına yol açmıştır. Ancak, naltrekson grubundaki %84’e kıyasla plasebo grubundaki hastaların daha yüksek bir yüzdesi (%86) yan etki yaşamıştır. Plasebo grubunda bir ciddi olumsuz etki meydana gelmiş ancak ölüm bildirilmemiştir.

Çalışmanın sonuçları hasta çeşitliliğinin olmaması nedeniyle sınırlı kalmıştır. Tedavi edilen hastaların neredeyse tamamı beyaz tenliydi (%99), bir hasta ise Arktik-Asya etnik kökenine sahipti.

Araştırmacılar, “Bu çalışma, düşük doz naltrekson ile tedavinin ağrıyı hafifletmede plasebodan üstün olduğunu göstermemiştir” sonucuna varmıştır.

KAYNAK:  www.painmedicinenews.com 

 

Yumuşak Doku ve Eklemiçi Enjeksiyonları

Kronik Ağrı Yönetimi için Yumuşak Doku ve Eklemiçi Enjeksiyonlar

Yumuşak dokularda veya eklemlerde sürekli ağrı yaşayanlar için bu ağrıların günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkisi büyük olabilir. Ağrı kliniğimizde, ağrıları hafifletmek ve fonksiyonları iyileştirmek için kesin ve etkili müdahalelere duyulan ihtiyacın farkındayız. Sunduğumuz önemli hizmetlerden biri de yumuşak doku ve eklem içi enjeksiyonların uygulanmasıdır; bu, ağrı yönetiminde doğrudan kaynağa müdahale etmeyi amaçlayan hedefe yönelik bir yaklaşımdır.

Yumuşak doku ve eklemiçi enjeksiyonlar nedir?

Yumuşak doku ve eklem içi enjeksiyonlar, ağrıdan etkilenen belirli bölgelere doğrudan ilaç verilmesini içerir. Bu enjeksiyonlar iltihabı azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve eklemleri çevreleyen yumuşak dokularda veya eklemlerin kendi içinde iyileşmeyi desteklemek için tasarlanmıştır. Bu hedefe yönelik yaklaşım, ağrıyı kaynağında ele almamıza ve en çok ihtiyaç duyulan yerde rahatlama sağlamamıza olanak tanır.

Bursit tedavisi Subakromiyel bursit

Yumuşak doku ve eklemiçi enjeksiyon önerilen durumlar

Eklem Ağrısı: Eklem içi enjeksiyonlar genellikle osteoartrit, romatoid artrit ve eklemle ilgili diğer rahatsızlıklar gibi durumlarla ortaya çıkan ağrıyı yönetmek için kullanılır.

Tendinit ve Bursit: Yumuşak doku enjeksiyonları iltihaplı tendonları veya bursaları etkili bir şekilde hedef alarak tenisçi dirseği veya biceps tendiniti gibi durumlarda ağrıyı azaltabilir ve hareketliliği artırabilir.

Kas Ağrısı: Gerilmeler, spazmlar veya aşırı kullanım sonucu oluşan kas ağrılarını gidermek için enjeksiyonlar kullanılabilir.

Uygulama süreci

Yumuşak doku ve eklemiçi enjeksiyonlar genellikle ayakta tedavi ortamında gerçekleştirilir. Prosedürden önce ekibimiz, kullanılacak ilaç türü ve beklenen sonuçlar dahil olmak üzere ayrıntıları sizinle tartışır. Bölge temizlenir ve konforunuz için lokal anestezi uygulanabilir. Görüntüleme rehberliğinde (ultrason veya floroskopi), ilaç tam olarak hedeflenen bölgeye iletilir.

Yumuşak doku ve eklemiçi enjeksiyonların avantajları

Bölgesel rahatlama: Bu enjeksiyonlar, ilacı doğrudan etkilenen bölgeye vererek hedefe yönelik rahatlama sağlar ve sistemik yan etkileri en aza indirir.

Hızlı başlayan etki: Birçok hasta enjeksiyonu takiben hızlı bir rahatlama yaşar, bu da daha iyi performans ve mobilite sağlar.

Minimal invaziv: İşlem minimal invazivdir ve genellikle kısa bir süre içinde gerçekleştirilerek günlük aktivitelerinizdeki aksamayı en aza indirir.

İşlem sonrası süreç

Enjeksiyonun ardından ekibimiz, herhangi bir kısıtlama veya kaçınılması gereken faaliyetler de dahil olmak üzere işlem sonrası süreç konusunda size yardımcı olur. Düzenli takip randevuları, tedavi planının gelişen ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasını sağlar.

Yumuşak doku ve eklemiçi enjeksiyonlar, ağrı yönetimi stratejileri yelpazemizdeki güçlü bir yöntemdir. Ağrının kaynağını tam olarak hedefleyen bu enjeksiyonlar, rahatlamaya ve yaşam kalitesini artırmaya giden bir yol sağlar. Ağrınızı gidermek için çözüm odaklı bir yaklaşım arıyorsanız, ağrı kliniğimiz hak ettiğiniz uzmanlığı ve kişiselleştirilmiş bakımı sağlamak için yanınızdadır.

Supraskapular Sinir RF Ablasyonu: Kronik Omuz Ağrısına Çözüm

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu: kronik omuz ağrısı için etkili çözüm

Supraskapular Sinir Radyofrekans Ablasyonu: Kronik Omuz Ağrısı İçin Etkili Çözüm

Kronik omuz ağrısı yaşam kaliteniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir ve basit işleri bile zorlaştırabilir. Neyse ki, bu rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olacak çeşitli ağrı yönetimi yöntemleri mevcuttur. Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu (RFA), kronik omuz ağrısı için etkili bir tedavi olarak popülerlik kazanan minimal invaziv bir işlemdir.

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu nedir?

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu, supraskapular sinirden gelen ağrı sinyallerini keserek kronik omuz ağrısını tedavi etmek için yapılan minimal invaziv bir müdahaledir. Supraskapular sinir omuz eklemine duyusal ve motor fonksiyon sağlar. Osteoartrit, rotator manşet yaralanması veya adeziv kapsülit (donuk omuz) gibi kronik omuz ağrısı vakalarında, bu durum kalıcı bir rahatsızlık kaynağı haline gelebilir. Radyofrekans ablasyonu, sinirin ağrı sinyallerini iletme yeteneğini bozarak hastalara rahatlama sağlar.

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu: kronik omuz ağrısı için etkili çözüm

Supraskapular sinir RF ablasyonu için endikasyonlar

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu, fizyoterapi, ilaçlar ve kortikosteroid enjeksiyonları gibi konservatif tedavilere yanıt vermeyen kronik omuz ağrısı olan hastalar için endikedir. Genellikle rotator manşet yırtıkları, adeziv kapsülit ve osteoartrit gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Geleneksel tedaviye yanıt vermeyen bursit, tendinit ve ameliyat sonrası ağrı gibi diğer durumlar da bu işlemden fayda sağlayabilir.

Kontrendikasyonlar

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu, kronik omuz ağrısı olan hastalar için güvenli ve etkili bir prosedürdür. Ancak aktif enfeksiyon, kanama bozuklukları, lokal anesteziklere karşı alerji ve hamilelik durumlarında uygulanmamalıdır. İşlem sırasında kooperasyon sağlayamayan hastalarda ve supraspinatus veya infraspinatus kaslarında ciddi nörolojik defisit veya zayıflık olanlarda da kaçınılmalıdır, çünkü işlemden sonra bu kaslarda teorik olarak zayıflık riski vardır.

İşlem nasıl uygulanmaktadır?

Tanısal sinir blokları

Radyofrekans ablasyon işleminden önce, supraskapular sinirin hastanın ağrısının kaynağı olduğunu doğrulamak için tanısal sinir blokları yapılır. Bu prosedür sırasında, ağrıya neden olduğu düşünülen sinirler geçici olarak bloke edilir veya uyuşturulur. Bunun amacı, bu sinirlerin ağrıdan sorumlu olduğunu belirlemek ve doğrulamaktır. Bu rahatlama sadece yaklaşık 5-8 saat sürmelidir.

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu genellikle girişimsel ağrı uzmanı (algoloji uzmanı) tarafından gerçekleştirilen ayakta tedavi prosedürüdür. Aşağıda işlemin aşamalarına genel bir bakış yer almaktadır:

Hazırlık aşaması

Hastaya rahat bir pozisyon verilir ve işlem alanı temizlenir ve steril hale getirilir.

Lokal anestezi

Enjeksiyon bölgesini uyuşturmak için lokal anestezi uygulanır ve işlem boyunca hastanın rahat etmesi sağlanır.

İğnenin kılavuz eşliğinde yerleştirilmesi

Floroskopi veya ultrason kılavuzluğunda, supraskapular sinirin yakınına özel bir radyofrekans iğnesi yerleştirilir. Floroskop veya ultrason, doktorun iğnenin yerleşimini gerçek zamanlı olarak görselleştirmesine yardımcı olur.

Radyofrekans ablasyonu

İğne doğru şekilde yerleştirildikten sonra, radyofrekans enerjisi iğneyle iletilir ve siniri işlevsiz hale getiren ısı üretilir. Bu, sinirin ağrı sinyallerini iletme yeteneğini bozar.

İşlem sonrası izlem

İşlemden sonra hastalar, olası bir komplikasyon veya olumsuz reaksiyon olmadığından emin olmak için kısa bir süre izlenir.

Supraskapular sinir RF ablasyonu sonrası olası komplikasyonlar

Supraskapular sinirin radyofrekans ablasyonu ile ilişkili komplikasyonlar nadirdir, ancak hafif kanama, enfeksiyon, yakındaki sinirlerde hasar, geçici ağrı veya rahatsızlık, alerjik reaksiyonlar ve işlemden sonra supraspinatus veya infraspinatus kaslarında güçsüzlük görülebilir.

İşlem sonrası süreç takibi

Genellikle hastalar işlemle aynı gün taburcu edilir ve birkaç gün içinde normal faaliyetlerine devam edebilirler. Ağrının giderilmesinin fark edilmesi birkaç hafta sürebilir ve hastalar gelecekte ek tedavilere ihtiyaç duyabilir. Hastanın ilerlemesini izlemek ve herhangi bir komplikasyon olmadığından emin olmak için tedavi eden hekimden takip randevuları alınması önerilir.

Supraskapular sinir radyofrekans ablasyonu, konservatif tedavilerin etkisiz kaldığı kronik omuz ağrısından muzdarip hastalar için önemli bir seçenektir. Bu minimal invaziv işlem önemli ölçüde rahatlama sağlayabilir, yaşam kalitesini artırabilir ve genel omuz fonksiyonunu iyileştirebilir. Bununla birlikte, hastaların bu işlem için uygun bir aday olup olmadıklarını belirlemek ve potansiyel fayda ve riskler hakkında kişiselleştirilmiş tavsiyeler almak için bir algoloji uzmanına danışmaları gerekir.

Diz Ağrısı Tedavisinde Geniküler Radyofrekans Ablasyon

Geniküler sinir radyofrekans ablasyonu

Diz Ağrısı Tedavisinde Geniküler Radyofrekans Ablasyon

Diz ağrısı, yaşam kalitesini ve hareket kabiliyetini etkileyen yıpratıcı bir durumdur. İlaçlar ve fizik tedavi gibi geleneksel tedavilerden sonuç alamayan hastalar için diz sinirlerine uygulanan Geniküler Radyofrekans Ablasyon (Geniküler RFA) önemli bir rahatlama sağlayabilir. Bu makalede, geniküler radyofrekans ablasyonunun ne olduğunu, endikasyonlarını, uygulanan prosedürün aşamalarını, potansiyel komplikasyonlarını ve kontrendikasyonlarını inceleyeceğiz.

Geniküler radyofrekans ablasyon nedir?

Geniküler radyofrekans ablasyon, diz ekleminden beyne ağrı sinyallerinin iletilmesinden sorumlu sinirleri devre dışı bırakmak için kullanılır. Bu minimal invaziv girişim sırasında, radyofrekans iğnesinin ucunda üretilen ısı ile sinirleri tahrip etmek için bir radyofrekans cihazı tarafından üretilen radyo dalgaları kullanılır. Diğer tedavilere iyi yanıt vermeyen kronik diz ağrısı olanlar için umut verici bir seçenektir. Geniküler radyofrekans ablasyon, ağrı sinyallerini keserek uzun süreli rahatlama sağlamayı amaçlar.

Geniküler sinir radyofrekans ablasyonu

Geniküler RFA için endikasyonlar

Aşağıdaki kriterleri karşılayan hastalar Geniküler RFA için aday olabilirler:

 • Konservatif tedavilere yanıt vermeyen semptomatik diz osteoartritinden (OA) muzdarip olanlar.
 • Total diz artroplastisi yapılan bölgede kalıcı ağrının kesin nedeninin belirlenemediği, başarısız diz protezi ameliyatı öyküsü olan hastalar.
 • Altta yatan tıbbi durumlar ve/veya yüksek vücut kitle indeksi nedeniyle ameliyat için uygun aday olmayan hastalar.
 • Diz ağrılarını tedavi etmek için cerrahi olmayan alternatifleri tercih edenler.
 • Daha önce başarılı bir geniküler sinir radyofrekans ablasyonu geçirmiş olan hastalarda, nitekim bu prosedür nükseden semptomatik diz OA’sını kontrol altına almak için tekrarlanabilir.

Kontrendikasyonlar

Geniküler RFA tüm hastalar için uygun olmayabilir ve kontrendikasyonları şunlardır:

 • Lokal anesteziye veya prosedür sırasında kullanılan diğer bileşenlere karşı alerjiler.
 • İşlem bölgesinde aktif enfeksiyon.
 • Ciddi kanama bozuklukları.
 • Bilgilendirilmiş onamı veya ameliyat sonrası bakımı engelleyebilecek psikolojik durumlar.
 • Kalp pili, periferik sinir stimülatörü ve implante edilebilir defibrilatör gibi cihazları olan hastalar.

Geniküler radyofrekans ablasyon nasıl uygulanır?

Geniküler RFA, preoperatif, intraoperatif ve postoperatif aşamaları içeren çok adımlı bir işlemdir.

İşlem öncesi (preoperatif) aşama

Bir doktor tarafından kişinin tıbbi geçmişi değerlendirilecek, fizik muayene yapılacak ve röntgen veya MRG taramaları gibi ilgili görüntüleme çalışmaları gözden geçirilecektir. Hastaya bilgilendirilmiş onam verilecek, işlem, potansiyel riskleri ve faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları sağlanacak ve soru sorma fırsatı verilecektir.

Operasyon aşaması (intraoperatif):

Dize erişimi optimize etmek için hasta işlem masasında yatırılacaktır. İşlem sırasında hastanın rahat etmesini sağlamak için sedasyon veya lokal anestezi gibi ilaçlar uygulanabilir. Floroskopi veya ultrason gibi görüntüleme teknikleri, hedef sinirleri doğru bir şekilde belirlemek için doktor tarafından kullanılacaktır. Ciltten geçerek özel bir radyofrekans iğnesi geniküler sinirlere yakın yerleştirilecektir. Doktor, iğnenin doğru yerde olduğunu belirlemek için sinirleri uyararak durumu değerlendirecektir. Ardından, radyofrekans cihazı yardımıyla, yerleştirilen iğnenin ucunda ısı oluşturularak, 60 – 120 saniyelik bir süre boyunca geniküler sinirlerde bir lezyon oluşturulur. Ablasyon işleminden sonra lezyon oluşturulan bölgeye genellikle 1-2ml hacminde lokal anestezik ve kortikosteroid karışımı enjekte edilir.

Ameliyat sonrası (postoperatif) aşama:

Hastaların kısa bir süre gözetim altında tutulması, onların stabil olmalarını ve rahat etmelerini sağlamak için standart bir prosedürdür. Çoğu durumda hastalar aynı gün evlerine dönebilirler, ancak birilerinin ulaşımlarını sağlaması için ayarlama yapmaları gereklidir. Hastalar sonraki birkaç gün içinde bir miktar rahatsızlık yaşayabilir ve bu rahatsızlık giderek düzelecektir. Doktorlar hastaların durumunu izleyebilmek için takip randevuları planlayacaktır.

Geniküler radyofrekans ablasyonun komplikasyonları

Girişim bölgesinde enfeksiyon riski genellikle çok düşük olmasına rağmen, bu hastaların farkında olması gereken potansiyel bir komplikasyondur. Nadiren de olsa, işlem sırasında istemeden yakındaki sinirlere zarar verme olasılığı vardır, bu da geçici veya kalıcı komplikasyonlara yol açabilir. Bazı hastalar, işlemi takibeden günlerde yavaş yavaş azalması öngörülen, işlem bölgesinde geçici rahatsızlık veya şişkinlik yaşayabilir.

Geniküler RFA, geleneksel tedavilerle geçmeyen kronik diz ağrıları için umut verici bir tedavi seçeneğidir. Diz ağrısını hedef alan ve hafifleten minimal invaziv bir tedavi yöntemi sunarak daha iyi bir yaşam kalitesi sağlar. Bununla birlikte, geniküler RFA’nın sizin için doğru seçim olup olmadığını belirlemek için işlemi, risklerini ve faydalarını doktorunuzla ayrıntılı olarak tartışmanız çok önemlidir.

Kronik Diz Ağrısı: Nedenleri, Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

knee pain and pain management

Kronik Diz Ağrısı: Nedenleri, Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

Kronik diz ağrısı, her yaştan ve her kesimden insanı etkileyebilen yaygın bir rahatsızlıktır. İster bir yaralanma, ister tıbbi bir durum veya günlük fiziksel yıpranmanın etkileriyle uğraşıyor olun, diz ağrısı günlük hayatınızı büyük ölçüde etkileyebilir. İyi haber şu ki, diz ağrısını etkili bir şekilde yönetmenin, rahatlama sağlamanın ve genel yaşam kalitenizi iyileştirmenin birçok yolu vardır.

Diz ağrısına ne sebep olur?

Kronik diz ağrısının çeşitli nedenleri olabilir ve etkili bir şekilde yönetmek için altta yatan nedenleri anlamak önemlidir. Diz ağrısının bazı yaygın nedenler şunlardır:

Osteoartrit: eklem kıkırdağının zamanla yıpranmasına neden olan bir rahatsızlıktır.

Bağ yaralanmaları: ACL (ön çapraz bağ) veya PCL (arka çapraz bağ) gibi diz ekleminde olan bağlarda yırtılma veya gerilmeler.

Menisküs yırtıkları: diz içindeki koruyucu kıkırdak olan menisküsün hasar görmesi.

Tendinit: diz çevresindeki tendonların iltihaplanması.

Bursit: diz eklemini koruyan içi sıvı dolu küçük keseciklerin iltihaplanması

knee pain and pain management - Kronik diz ağrısı

Ne zaman uzman tavsiyesi alınmalıdır?

Diz ağrısı ile mücadele ederken doktora ne zaman danışılması gerektiğini bilmek çok önemlidir. Aşağıdaki durumlarda uzman yardımı almanız tavsiye edilir:

 • Dizinizde şiddetli ağrı, şişme veya instabilite varsa
 • Diz rahatsızlığı nedeniyle yürümekte veya günlük işleri yapmakta zorlanıyorsanız
 • Dinlenme veya reçetesiz alınan ağrıkesici ilaçlarla geçmeyen inatçı diz ağrısı varsa
 • Diz sakatlanması veya kronik diz rahatsızlığı öyküsü varsa
 • Kızarıklık, sıcaklık veya ateş gibi enfeksiyon belirtileri varsa

Diz ağrısı nedenini belirlemek için tanı yöntemleri

Diz ağrısının temel nedenini doğru bir şekilde belirlemek için doktorunuz aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teşhis araçları kullanabilir:

Röntgen çekimleri: bunlar kemik yapısını ve artrit, kireçlenme veya kırık belirtisini ortaya çıkarabilir.

MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Bağlar, tendonlar ve kıkırdak gibi yumuşak dokuların ayrıntılı görüntülerini gösterir.

MRI

BT taraması (Bilgisayarlı Tomografi): Daha detaylı bir değerlendirme için diz ekleminin 3 boyutlu görüntüsünü sağlar.

Ultrason: Yumuşak dokuları incelemek ve sıvı birikimi veya iltihaplanma gibi sorunları tanımlamak için kullanışlıdır.

Kan testleri: Diz ağrısına yol açan enflamatuar veya otoimmün durumları ekarte etmek için yapılabilir.

Diz ağrısı için tedavi seçenekleri

Diz ağrısını tedavi etmek söz konusu olduğunda, çeşitli gereksinim ve önceliklere hitap eden geniş bir seçenek yelpazesi mevcuttur. Bu seçenekler hem ev ortamında uygulanan tedavileri hem de profesyonel müdahaleleri kapsamakta olup, özel durumunuz için en uygun yaklaşımı bulmanızı sağlayabilir.

Ev ortamında uygulanabilen tedaviler

Dinlenme ve buz: Dizinizi bolca dinlendirerek ve şişliği ve rahatsızlığı azaltmak için buz paketleri uygulayarak başlayabilirsiniz.

Knee pain - ice pack - Diz ağrısı - buz uygulaması

Elevasyon (yükseltme): Bacağınızı yüksekte tutmak şişliği azaltmaya ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir.

Reçetesiz satılan ağrıkesici ilaçlar: İbuprofen veya parasetamol gibi reçetesiz ağrı kesiciler geçici rahatlama sağlayabilir.

Topikal kremler: Anti-enflamatuar özelliklere sahip kremler veya merhemler bölgesel ağrı rahatlaması sağlayabilir.

Fizik tedavi

Kişiselleştirilmiş egzersiz programları: FTR uzmanı ve fizyoterapist, dizi çevreleyen kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve eklem stabilitesini güçlendirmek için kişiye özel bir egzersiz rejimi önerebilir.

Manuel terapi: Masaj veya manipülasyon gibi teknikler ağrıyı hafifletebilir ve eklem hareketliliğini artırabilir.

Fizik tedavi modaliteleri: fizyoterapistler ağrı ve enflamasyonu azaltmak için ultrason, elektrik stimülasyonu veya sıcak/soğuk uygulaması gibi modaliteler kullanabilir.

İlaç tedavisi

İlaçlar, diz ağrısının tedavisinde rahatsızlığın giderilmesini sağlayarak ve iltihabı azaltarak önemli bir rol oynar. İbuprofen ve naproksen gibi steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAİİ’lar) ağrıyı hafifletmek ve şişliği azaltmak için yaygın olarak kullanılır. Asetaminofen, anti-enflamatuar özelliklere sahip olmamasına rağmen ağrı yönetimi için başka bir seçenektir.

Daha güçlü ağrı kesici ilacın gerekli olduğu durumlarda, doktorlar, ağrının şiddeti ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçların yan etkileri ve diğer ilaçlarla etkileşimleri olabilir. Bu nedenle bu tür ilaçların tıbbi gözetim altında kullanılması çok önemlidir. Diz ağrısını etkili bir şekilde azaltmak için en uygun ilaç rejimini belirlemek için bir doktora danışmak çok önemlidir.

Minimal invazif ağrı yönetimi seçenekleri (Girişimsel algoloji tedavi yöntemleri)

Girişimsel ağrı (algoloji) tedavisi, protez cerrahisi için aday olmayan veya daha diğer cerrahi ameliyatlardan kaçınmak isteyen hastalar için iyi bir alternatif tedavi olabilir. Girişimsel ağrı yönetiminin özel durumunuz için iyi bir seçenek olup olmadığını belirlemek için algoloji uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

Eklemiçi kortikosteroid enjeksiyonları: Bu enjeksiyonlar diz eklemindeki iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

Viskosuplementasyon: Hyaluronik asit enjeksiyonları diz ekleminin yağlanmasına yardımcı olarak sürtünmeyi ve ağrıyı azaltabilir.

Radyofrekans ablasyonu: Diz çevresindeki sinirlerden gelen ağrı sinyallerini engellemek için ucunda ısı üretebilen iğneler kullanan girişimsel bir işlemdir.

Geniküler sinir radyofrekans ablasyonu

Trombositten Zengin Plazma (PRP) tedavisi: PRP enjeksiyonları, iyileşmeyi tetiklemek ve ağrıyı azaltmak için uygulanır ve hastanın kan bileşenleri kullanılır.

Kök hücre enjeksiyonları: Bu tedavi, iyileşmeyi tetiklemek ve ağrıyı azaltmak için diz eklemine kök hücre enjekte edilmesini içerir.

Dizlikler ve destekler

Diz ağrısını dindirmek için dizlikler (breysler) ve destekler kullanılabilir. İşte kullanılabilecek bazı dizlik ve destek türleri:

Dizlik: Dizlik, diz eklemine destek ve stabilite sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca eklemi rahatlatarak ağrı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilirler. Dizlikler sert veya esnek olabilir ve fiziksel aktivite sırasında veya gün boyunca takılabilirler.

Diz için sleeve: Esnek bir malzemeden yapılan ve diz eklemine kompresyon sağlayan bir tür dizliktir. Ağrı ve enflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir ve fiziksel aktivite sırasında dize destek sağlayabilirler.

knee pain - knee sleeves

Ayak/ayak bileği ortezleri: Ayak/ayak bileği ortezleri, desteklemek, hizalamak, konumlandırmak, hareketsiz hale getirmek, deformiteyi önlemek veya düzeltmek, zayıf kaslara yardımcı olmak veya işlevi artırmak için bir kişinin vücuduna eklenebilen tıbbi cihazlardır. Diz osteoartriti olan bireylerde ağrıyı azaltmak, fiziksel işlevi iyileştirmek ve muhtemelen hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılabilirler.

Bir dizlik veya desteğin sizin özel durumunuz için iyi bir seçenek olup olmadığını belirlemek için uzman doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Doktorunuz doğru tipte dizlik veya desteği seçmenize yardımcı olabilir ve uygun şekilde takılmasını için yardımcı olur.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Kilo kontrolü: Sağlıklı bir kiloyu korumak dizleriniz üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltabilir ve ağrıyı azaltabilir.

Aktivitelerde modifikasyon: Günlük aktivitelerinizde yoğun tempolu hareketleri en aza indirecek şekilde ayarlamalar yapmak veya gerektiğinde yardımcı cihazlar kullanmak faydalı olabilir.

Ergonomik düzenlemeler: Çalışma ve yaşam ortamlarınızın uygun oturma ve destek ile diz dostu olmasını sağlamak.

Diz ağrısı tedavisinde cerrahi seçenekler

Diz ağrısı için bazı cerrahi seçenekler şunlardır:

Diz protezi ameliyatı: Bu ameliyat, diz ekleminin hasarlı kısımlarını yapay bir eklemle değiştirerek artrit nedeniyle hasar görmüş bir dizin yeniden yapılandırılmasını içerir.

Diz artroskopisi: Bu ameliyat, yırtık menisküs, hasarlı eklem kıkırdağı ve iltihaplı sinovyal doku gibi sorunları teşhis ve tedavi etmek için diz eklemine küçük bir kamera yerleştirilmesini ve uygulanan işlemi içerir.

Knee pain - arthroscopy

Kıkırdak onarımı: Bu prosedür, mikrokırık, otolog kondrosit implantasyonu ve osteokondral otogreft transplantasyonu gibi çeşitli teknikler kullanılarak diz eklemindeki hasarlı kıkırdağın onarılmasını içerir.

Osteotomi: Bu ameliyat, diz eklemindeki kemiklerin kesilerek yeniden şekillendirilmesini ve ağırlığın eklemin hasarlı kısmından daha sağlıklı bir kısma kaydırılmasını içerir.

Ameliyatın durumunuz için iyi bir seçenek olup olmadığını belirlemek için doktorunuzla konuşmanız gerekir. Doğru ameliyat türünü seçmenize ortopedi uzmanı yardımcı olabilir ve her ameliyatın riskleri ve faydaları hakkında tam olarak bilgilendirilmenizi sağlar.

Sonuç olarak, diz ağrısı herkesi etkileyebilen yaygın bir sorundur, ancak çeşitli nedenleri ve tedavisinde etkili yollar vardır. Doğru bir teşhis ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı için bir uzmana danışmak, günlük yaşamınızda konfor ve hareketliliği yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Proaktif adımlar atarak dizleriniz için daha sağlıklı ve ağrısız bir gelecek için çalışabilirsiniz.

Donuk Omuz Nedir? Ağrı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Donuk omuz - adeziv kapsülit

Donuk Omuz Nedir? Ağrı Yönetimi Nasıl Yapılır?

Adeziv kapsülit olarak da bilinen donuk omuz, ağrı, tutukluk ve omuz hareketlerinde kısıtlılık ile seyreden rahatsız edici bir durumdur. Omuz ağrısını etkili bir şekilde tedavi etmek, hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için çok önemlidir. Bu makalede, donuk omuzun nedenlerini ve semptomlarını inceleyecek, ve  ağrıyı azaltmak için etkili önerilen geleneksel tedavileri ve girişimsel ağrı yönetimi seçeneklerini tartışacağız.

Donuk omuz nedir?

Donuk omuz, omuz eklemini çevreleyen kapsülün kalınlaşması ve sertleşmesiyle gelişir ve yapışıklık veya skar dokusu oluşumuna yol açar. Bu durum omuz hareketliliğini kısıtlayarak dayanılmaz ağrı ve sertliğe neden olur. Donuk omuzun kesin nedeni anlaşılamamış olsa da, diyabet, öncesinde yaşanan omuz yaralanmaları ve uzun süreli omuz hareketsizliği gibi faktörler riski artırabilir.

Donuk omuz - adeziv kapsülit

Donuk omuz belirtileri

Ağrı: Etkilenen omuzda sürekli ağrı, donuk omuzun temel belirtisidir. Bu ağrı keskin ile künt arasında değişebilir ve hareketle daha da kötüleşebilir.

Sertlik: Omuz hareketliliğinin tedricen kaybolması bu durumun belirgin bir özelliğidir. Nesnelere uzanmak veya kolu kaldırmak gibi basit görevler giderek zorlaşır.

Kısıtlı hareket açıklığı: Donuk omuz tipik olarak farklı aşamalardan geçerek ilerler: donma aşaması (artan ağrı ve sertlik ile seyreder), donmuş aşama (kalıcı ağrı ve sınırlı hareketlilik ile seyreder) ve çözülme aşaması (kademeli hareketlilik iyileşmesi ile seyreder).

Donuk omuz hastaları için ağrı tedavisi seçenekleri

Fizik tedavi

Fizik tedavi donuk omuz tedavisinde önemli bir rol oynar. Yetenekli bir fizyoterapist, omuz hareketliliğini artırmak ve ağrıyı hafifletmek için egzersizleri ve esneme hareketlerini kişiye özel olarak düzenler. Bu egzersizler yapışıklıkları ortadan kaldırmayı ve tam hareket açıklığını geri kazandırmayı amaçlar.

Isı ve buz

Etkilenen omuza ısı veya buz uygulamak geçici bir ağrı rahatlaması sağlayabilir. Isı kasları gevşetir ve kan akışını artırır, buz ise iltihabı azaltır ve bölgeyi uyuşturur.

İlaç tedavisi

Doktorlar ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler önerebilir veya ağrı ve enflamasyonu tedavi etmek için daha güçlü ağrıkesici ilaçlar reçete edebilir.

Donuk omuzda girişimsel ağrı tedavisi

Geleneksel yöntemlerin yeterli rahatlama sağlayamadığı durumlarda, girişimsel ağrı yönetimi teknikleri çok önemli hale gelir:

Kortikosteroid enjeksiyonları: Bu özel enjeksiyonlar, ultrason rehberliğinde deneyimli doktor tarafından uygulanır ve etkilenen bölgeyi hedef alarak güçlü anti-enflamatuar ilaçları doğrudan ağrının kaynağına verilmesini sağlar.

Shoulder injection

Radyofrekans Ablasyonu: Bu ince girişimsel işlem, omuzdan gelen ağrı sinyallerini engelleyerek uzun süreli ağrı rahatlaması sağlamak için radyo dalgaları kullanır.

Sinir Blokları: Lokal anestezikler, omuzdan gelen ağrı sinyallerinin iletilmesinden sorumlu sinirlerin etrafına enjekte edilerek anında rahatlama sağlanabilir.

Hidrodistansiyon

Bu prosedür (hidrodistansiyon), kapsülü hafifçe germek için omuz eklemine steril su enjekte edilmesini içerir. Hareket açıklığını ve ağrının giderilmesini önemli ölçüde artırabilir.

Cerrahi tedavi

Nadir durumlarda, donuk omuzu tedavi etmek için ameliyat gerekebilir. Bu, hasta anestezi altındayken omuz eklemine manipülasyon yapılmasını veya bazı durumlarda yara dokusunu veya yapışıklığı gidermek için artroskopik cerrahiyi içerebilir.

Shoulder arthroscopy - frozen shoulder surgery

Donuk omuz, öncelikle sebep olduğu inatçı ağrı ve kısıtlı hareket kabiliyeti nedeniyle kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durumu etkili bir şekilde yönetebilmek için girişimsel ağrı yönetimi teknikleri vazgeçilmez metotlar olarak ortaya çıkmıştır. Ağrı (algoloji) uzmanları gibi sağlık profesyonelleriyle yakın işbirliği içinde çalışılması gerekir. İhtiyaç duyulduğunda bu ileri müdahaleleri de içeren kişiselleştirilmiş bir ağrı yönetimi planı oluşturulmasına yardımcı olabilir. Hastalar, girişimsel tekniklere ağırlık vererek omuz hareket kabiliyetlerini yeniden kazanabilir ve donuk omuzla ilişkili genellikle dayanılmaz hale gelen ağrılardan kurtulabilirler.

Covid-19 ve Bel Ağrısı

Kök Hücre tedavisi

COVID-19 Bel Ağrısına Neden Olabilir mi?

2020 tarihli bir araştırma incelemesi, ağrının COVID-19’un en yaygın semptomlarından biri olduğunu ve bazen başka semptomların yokluğunda sıklıkla erken semptomlardan biri olarak ortaya çıktığını gösterdi. İnsanların en sık bildirdiği ağrı türleri şunlardır:

Miyalji olarak bilinen genel kas ağrılarının, insanların yüzde 36’sına kadarında ilk COVID-19 semptomları arasında olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, vücut ağrılarının olması mutlaka COVID-19 olduğunuz anlamına gelmez. Bu ağrılar ayrıca grip hastalarında yaygın belirtileridir.

covid-19 ve bel ağrısı

2020’de yapılan bir araştırma, COVID-19’lu 210 kişiden oluşan bir grubun yüzde 69,3’ünün semptom olarak ağrı bildirdiğini buldu. Ağrı bildirenlerin % 43.6’sının sırt ve bel ağrısı olmuştur. Bir başka araştırma incelemesi, sırt ağrısının en sık bildirilen COVID-19 semptomlarından biri olduğunu da buldu.

COVID-19 neden bel ağrısına neden olur?

Yaygın vücut ağrıları, kas ağrısı veya eklem ağrısı, COVID-19 ve diğer viral enfeksiyonların yaygın semptomlarıdır. Ağrının öncelikle vücudun bağışıklık tepkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

COVID-19 enfeksiyonu, bağışıklık sisteminiz tarafından sitokin adı verilen proinflamatuar maddelerin salınımını uyarabilir. 2020 yılında yapılan bir araştırma incelemesi, bu maddelerin, sinirlere etki eden ve beyine ağrı mesajları gönderen prostaglandin E2 adlı bir molekülün oluşumunu uyarabileceğini gösterdi.

bel ağrısı

2020 yapılan başka bir araştırma incelemesi, viral enfeksiyonların neden olduğu kas ağrılarının interlökin-6 adı verilen spesifik bir sitokinin  up-regülasyonu ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

Ayrıca COVID-19’a neden olan virüsün ağrı gelişiminde rol oynayan doku hasarına neden olabileceği öne sürülmüştür.

COVID-19’a neden olan virüs, hücrelerinize girmek için anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) adı verilen bir enzimi taklit edebilir. Bu enzim için reseptörler iskelet kasları da dahil olmak üzere vücudun birçok yerinde bulunduğu gösterilmiştir. 

Bel ağrısı uzun süreli COVID-19 belirtisi midir?

COVID-19’lu bazı kişilerde, enfeksiyondan sonra gelişen bazı semptomlar haftalar veya aylar sonra da devam eder. Bu kalıcı komplikasyonlara uzun süreli semptomlar denir. En yaygın uzun dönem semptomlarından bazıları şunlardır:

 • nefes darlığı
 • tükenmişlik
 • değişmiş koku veya tat
 • bilinç kararması
 • eklem veya kas ağrısı
 • öksürük

Bazı insanlarda COVID-19 enfeksiyonundan sonra kalıcı bel ağrısı geliştiği bildirilmektedir.

2020 yılında yürütülen bir İtalyan araştırması, COVID-19 semptomlarının başlamasından sonraki 2 aylık takipte COVID-19’lu kişilerin yaklaşık yüzde 25’inde kalıcı eklem ağrısı olduğunu buldu. Yorgunluk ve nefes darlığından sonra bildirilen en yaygın üçüncü uzun dönem semptomuydu.

Sonuç

Bel ağrısı ve kas ağrısı, COVID-19’lu kişiler tarafından yaygın olarak bildirilmektedir. Genellikle ağrı, hastalığın erken evrelerinde gelişir ve ilk semptom olabilir. Vücut ağrısının öncelikle bağışıklık sisteminizin COVID-19 enfeksiyonuna verdiği yanıttan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tek başına sırt ağrısına sahip olmak mutlaka COVID-19’un bir belirtisi değildir. Grip gibi diğer viral enfeksiyonlar da vücut ağrılarına neden olabilir. Ağrınızın bir COVID-19 belirtisi olup olmadığından emin olmanın tek yolu, pozitif bir tanı testi yaptırmaktır. Bununla birlikte, pozitif bir tanı testi sonucuyla bile, küçük bir yanlış sonuç olasılığı vardır.

PRP Tedavisi Nedir?

PRP tedavisi

PRP Tedavisi Nedir? Hangi Durumlarda ve Nasıl Uygulanır?

Trombositten zengin plazma (PRP), enjekte edildiğinde doku iyileşmesini desteklediği düşünülen bir maddedir.

Plateletler, kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olan özel “faktörler” veya proteinler içeren kanınızın bir bileşenidir. Ayrıca hücre büyümesini destekleyen proteinler içerir. Araştırmacılar, plateletleri kandan izole ederek ve konsantre ederek PRP ürettiler.

PRP tedavisi nedir

Buradaki fikir, hasarlı dokulara PRP enjekte etmenin vücudunuzu yeni, sağlıklı hücreler üretmeye ve iyileşmeyi uyarmasına teşvik etmesidir. Enjeksiyon için hazırlanan konsantrelerde doku büyüme faktörleri daha yoğun olduğu için araştırmacılar vücudun dokularının daha hızlı iyileşebileceğini düşünüyor.

PRP tedavisi  ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bir tedavi olarak onaylanmamıştır. Bununla birlikte, ünlü sporcuların bu enjeksiyonlardan yaralanmaları ve iyileşmelerine yardımcı olmak için doktorları tarafından geniş şekilde kullanıldığı bilinmektedir.

PRP tedavisi hangi durumlarda önerilir?

Aşağıda belirtilen durumlarda PRP tedavisi önerilebilir:

Saç kaybı

Doktorlar saç büyümesini teşvik etmek ve saç dökülmesini önlemek için kafa derisine PRP enjekte etmekteler. 2014’de yapılan bir  araştırmada, PRP enjeksiyonları, erkek tipi kellik olarak da bilinen androjenik alopesi tedavisinde etkili bulundu.

Tendon yaralanmaları

Tendonlar, kasları kemiğe bağlayan sert, kalın doku bantlarıdır. Genellikle yaralanmadan sonra iyileşmeleri yavaştır. Doktorlar, dizdeki tenisçi dirseği, ayak bileğinde aşil tendiniti ve patellar tendinit (jumper’s knee) gibi ağrıya neden olan kronik tendon problemlerini tedavi etmek için PRP enjeksiyonlarını kullanmışlar.

Akut yaralanmalar

Doktorlar, gerilmiş hamstring kasları veya diz burkulmaları gibi akut spor yaralanmalarını tedavi etmek için PRP enjeksiyonlarını kullanmaktalar.

Ameliyat sonrası onarım

Bazen, ameliyattan sonra yırtık bir tendonu (omuzdaki rotator manşet tendonu gibi) veya bağları (ön çapraz bağ gibi) onarmak için PRP enjeksiyonları kullanılır.

Kireçlenme

Dizdeki PRP enjeksiyonları osteoartritli kişilere yardımcı olabilir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, osteoartrit tedavisinde PRP enjeksiyonlarının hyaluronik asit enjeksiyonlarından (geleneksel bir tedavi) daha etkili olduğunu buldu. Ancak, araştırma 160 kişilik küçük bir gruptu, bu nedenle bunun kesin olması için daha büyük araştırmalara ihtiyaç var.

Bu kullanımların hiçbirinin sonuç sağladığı kesin olarak kanıtlanmadığına dikkat etmek önemlidir.

PRP enjeksiyonlarına nasıl hazırlanırsınız?

PRP farklı şekillerde enjekte edilebilir. Örneğin, bazen enjeksiyondan önce kafa derinize topikal uyuşturan lidokain solüsyonu uygulanır. Diğer zamanlarda, herhangi bir rahatsızlığı azaltmak için PRP ile lokal anestezik karıştırılır. Bazen doktorunuz ameliyat sırasında PRP enjekte edecek veya uygulayacaktır. Bu durumda, PRP enjeksiyonlarına hazırlık için, ameliyattan önce doktorunuzun tavsiyelerine uymanız gerekecektir.

PRP enjeksiyon işlemi nasıl yapılır?

Bir sağlık uzmanı kanınızdan bir örnek alacaktır. Numunenin miktarı, PRP’nin nereye enjekte edileceğine bağlıdır. Örneğin, kafa derisine enjeksiyon için alınan kan miktarı 20 mililitre olabilir.

PRP tedavisi nasıl yapılır

Kan bir santrifüje yerleştirilir. Bu makine çok hızlı dönerek kan bileşenlerinin ayrılmasına neden olur. Ayırma işlemi yaklaşık 15 dakika sürer.

Bir teknisyen ayrılan plazmayı alır ve etkilenen bölgeye enjeksiyon için hazırlar.

Doktorlar, enjeksiyon için belirli alanları belirlemek için sıklıkla ultrason veya röntgen gibi görüntüleme yöntemleri kullanabilirler. Algoloji uzmanı daha sonra PRP’yi etkilenen bölgeye enjekte edecektir.

PRP’nin olası yan etkileri nelerdir?

PRP otologdur, yani doğrudan kendi vücudunuzdan alınan maddeleri içerir. Bu, kortizon veya hyaluronik asit gibi diğer ilaçların enjekte edilmesinden kaynaklanabilecek alerjik reaksiyon risklerini azaltır. Bununla birlikte, PRP enjeksiyonun kendisinden kaynaklanan aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı riskleri vardır:

 • enfeksiyon
 • sinir yaralanmaları
 • enjeksiyon yerinde ağrı
 • doku hasarı

Bu potansiyel riskleri ve bu riskleri en aza indirmek için atacakları adımları doktorunuz size anlatacak.

PRP enjeksiyonlarının iyileşme süresi nedir?

Bir yaralanma sonrası PRP enjekte edildiğinde, doktorunuz etkilenen bölgeyi dinlendirmenizi önerebilir. Ancak bu öneriler daha çok yaralanma ile ilgili olup, daha az PRP enjeksiyonları ile ilgilidir. Çoğu kişi PRP enjeksiyonlarını takiben günlük aktivitelerine devam edebilir.

PRP enjeksiyonları iyileşmeyi veya büyümeyi desteklemeyi amaçladığından, enjeksiyonları aldıktan sonra hemen bir fark görmeyebilirsiniz. Bununla birlikte, birkaç hafta veya ay içinde enjeksiyon bölgesinde, beklediğinizden daha hızlı iyileşmeye veya daha fazla saç çıkarmaya başlayabilir.

Kök Hücre Nedir? Tedavide Hangi Kök Hücreler Kullanılır?

Kök Hücre tedavisi

Kök Hücre  Nedir? Tedavi İçin Hangi Kök Hücreler Kullanılır?

Bilim insanları, aşağıda belirtilen iki fonksiyonu da yapabilen hücreleri ‘kök hücre’ olarak  tanımlıyor:

 1. Kendini yenileme

  Kök hücreler hem vücutta hem de laboratuvarda bölünebilir ve kendilerini çoğaltabilir. İnsan dokusundan az miktarda kök hücre toplanabilir ve daha sonra bir laboratuvarda çoğaltılabilir.

 2. Farklılaşma

  Kök hücreler farklı hücre tiplerine dönüşebilir. Örneğin, bir kök hücrenin bir kan hücresine, kemik hücresine veya kıkırdak hücresine dönüşmesi mümkündür.

Kök Hücre Nedir

Bebekler, embriyo hücresi adı verilen tek bir kök hücreden gelişir. Bilim insanları, kök hücrelerin vücudun bir yaralanma sonrası iyileşme gibi hasarlı hücreleri onarma yeteneği için gerekli olduğuna inanıyor.

Tedavide kullanılan en yaygın kök hücre tipi mezenkimal kök hücrelerdir. 

Mezenkimal Kök Hücreler

Bazen yetişkin kök hücreler olarak da adlandırılan mezenkimal kök hücreler, yağ, kemik veya kıkırdak hücreleri gibi kas-iskelet hücrelerine dönüşme potansiyeline sahiptirler. Birçok araştırmacı, mezenkimal kök hücrelerin, artrit nedeniyle hasar görmüş kıkırdağı ve diğer dokuları tamir etme ve yenileme potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır.

Mezenkimal kök hücreler genellikle hastanın yağ dokusundan, kanından veya kemik iliğinden toplanır.

Adipoz (yağ) kök hücreleri

Yağ dokusu kök hücreler içerir. Adipoz kök hücre kullanan algoloji uzmanları, hücreleri ameliyat veya liposuction kullanarak toplamaktadır. Bazı doktorlar infrapatellar yağ yastığı adı verilen dizin altındaki ve arkasındaki küçük yağ yastığından alınan kök hücreleri kullanmayı tercih ederler.

Kök Hücre

Periferik kan kök hücreleri

Kan dolaşımında bulunan bu kök hücreler normalde olgunlaşmamış kan hücreleri olarak kabul edilir, ancak kıkırdak hücreleri de dahil olmak üzere diğer hücre türlerine dönüşme potansiyeline sahiptirler.

Kemik iliği kök hücreleri

Kemik iliği kök hücreleri en çok araştırılmıştır ve kıkırdak hücrelerine dönüşmek için en iyi potansiyele sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu hücreleri elde etmek için, doktor genellikle özel bir iğne ve şırınga kullanarak hastanın pelvik kemiğinden kemik iliği alır. Buna kemik iliği aspirasyonu denir.

Hasat edildikten sonra, bu hücreler:

 • Laboratuvarda kültürü alınır, veya
 • Konsantre bir çözelti halinde işlenir

Bir başka mezenkimal kök hücre türü de umblikal kord kök hücreleridir. Umblikal kök hücreleri, yenidoğanın göbek kordon kanından toplanabilir ve ihtiyaç duyulana kadar dondurulabilir. Ayrıca bazı kök hücre uzmanları, kas-iskelet sistemi yaralanmalarının kordon kök hücreleriyle tedavi edilmesinin etkili olduğunu düşünmekteler. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Diğer Kök Hücre Türleri

Mezenkimal kök hücreler, tek kök hücre türü değildir. Ancak diğer kök hücre türleriyle karşılaştırıldığında en fazla vaat ve en az riske sahip görünüyorlar. Örneğin bazı uzmanlar, embriyonik kök hücrelerin ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler olarak adlandırılan ve laboratuvarlarda geliştirilebilecek başka bir kök hücre türünün, iyi huylu tümörlere neden olma veya hastada istenmeyen bir bağışıklık tepkisini tetikleme potansiyeline sahip olabileceğini düşünmekteler.

PRP nədir ?

PRP nedir

PRP Nədir? PRP Müalicəsinə Göstərişlər Hansılardır?

PRP Nədir? 

PRP (Platelet Rich Plasma – Trombositlə zəngin plazma) inyeksiya zamanı toxumaların sağalmasını stimulyasiya etdiyi düşünülən bir maddədir.

Trombositlər qanınızın laxtalanmasına kömək edən xüsusi “amillər” və ya zülalları ehtiva edən bir komponentdir. Tərkibində hüceyrə böyüməsini təşviq edən zülallar da var. Tədqiqatçılar qandan trombositləri təcrid edib konsentrasiya edərək PRP istehsal etdilər.

PRP müalicəsi nədir

İdeya ondan ibarətdir ki, PRP-nin zədələnmiş toxumalara yeridilməsi bədəninizi yeni, sağlam hüceyrələr istehsal etməyə və sağalmanı stimullaşdırmağa təşviq edir. Toxumaların böyümə faktorları inyeksiya üçün konsentratlarda daha çox cəmləşdiyindən, tədqiqatçılar orqanizmin toxumalarının daha sürətli sağaldığını düşünürlər.

Müalicə qəti şəkildə sübut edilməmişdir. Həmçinin ABŞ Qida və Dərman İdarəsi (FDA) tərəfindən müalicə kimi təsdiqlənməyib. Bununla belə, məşhur idmançılar zədələrinin sağalmasına kömək etmək üçün PRP konsentratların inyeksiyalarını istifadə etdikləri məlumdur.

PRP inyeksiyasının məqsədləri nələrdir?

PRP inyeksiyalarının icra edilməsinin faydalı olduğu hallara örnək olaraq:

Saç tökülməsi. Həkimlər saçların böyüməsini stimullaşdırmaq və saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün baş dərisinə PRP yeridir. 2014-cü ildə aparılan bir araşdırmada PRP inyeksiyalarının kişi tipi keçəlliyi kimi tanınan androgenik alopesiyanın müalicəsində təsirli olduğu aşkar edilmişdir.

Tendon (vətər) zədələnmələri. Tendonlar (vətərlər)  əzələləri sümüyə bağlayır, sərt, qalın toxumalarıdır. Onlar adətən zədədən sonra yavaş sağalırlar. Həkimlər tennis dirsəyi, ayaq biləyində Axilles tendoniti və dizdə patellar tendonit (jumper’s knee) kimi ağrıya səbəb olan xroniki vətər problemlərini müalicə etmək üçün PRP inyeksiyalarından istifadə edirlər.

Kəskin zədələnmələr. Həkimlər dartılmış və zədələnmiş hamstring əzələləri və ya diz burxulmaları kimi kəskin idman zədələrini müalicə etmək üçün PRP inyeksiyalarından istifadə edirlər.

Əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya. Bəzən əməliyyatdan sonra yırtıq vətər (məsələn, çiyindəki rotator manjet vətəri) və ya bağları (məsələn, ön çarpaz bağ) təmir etmək üçün PRP inyeksiyaları istifadə oluna bilər.

Osteoartrit (oynaqlarda degenerasiya). Diz oynağındakı degenerasiya hallarında PRP inyekasiyakarı pasientlərə kömək edə bilər. 2015-ci ildə həyata keçirilən bir tədqiqatda, osteoartritin müalicəsində PRP inyeksiyalarının hialuron turşusu inyeksiyalarından (ənənəvi müalicə) daha təsirli olduğunu göstərdi. Bununla belə, tədqiqat 160 nəfərlik kiçik bir qrup idi, buna görə də bu nəticənin yekun olması üçün daha böyük tədqiqatlara ehtiyac var.

PRP inyeksiyasına necə hazırlaşırsınız?

PRP müxtəlif yollarla inyeksiya oluna bilər. Məsələn, inyeksiyadan əvvəl bəzən baş dərisinə lidokainin lokal keyləşdirici məhlulu tətbiq olunur. Digər hallarda hər hansı narahatlığı azaltmaq üçün PRP lokal keyləşdirici ilə qarışdırılır. Bəzən həkiminiz əməliyyat zamanı PRP inyeksiya edəcək və ya tətbiq edəcək. Bu vəziyyətdə, PRP inyeksiyalarına hazırlıq üçün əməliyyatdan əvvəl həkiminizin tövsiyələrinə əməl etməlisiniz.

PRP inyeksiyası necə edilir?

Bir tibb işçisi qanınızdan nümunə götürəcək. Nümunənin miqdarı PRP-nin yeridiləcəyi yerdən asılıdır. Məsələn, baş dərisinə inyeksiya üçün alınan qanın miqdarı 20 ml ola bilər.

Qan sentrifuqaya yerləşdirilir. Bu aparat çox sürətlə fırlanır və qan komponentlərinin ayrılmasına səbəb olur. Ayırma prosesi təxminən 15 dəqiqə çəkir.

Texnik ayrılmış plazmanı götürür və inyeksiya üçün hazırlayır.

Həkimlər inyeksiya üçün xüsusi sahələri müəyyən etmək üçün tez-tez ultrasəs və ya rentgenoskopiya kimi görüntüləmə üsullarından istifadə edə bilərlər. Daha sonra həkiminiz zədələnmiş sahəyə PRP yeridəcək.

PRP-nin mümkün yan təsirləri hansılardır?

PRP autoloqdur, yəni birbaşa öz bədəninizdən alınan maddələri ehtiva edir. Bu, kortizon və ya hialuron turşusu kimi digər dərmanların yeridilməsi nəticəsində yarana biləcək allergik reaksiyalar riskini azaldır. Bununla belə, PRP inyeksiyasının özünün bəzi risklər var:

 • infeksiya
 • sinir zədələri
 • inyeksiya yerində ağrı
 • toxuma zədələnməsi

Həkiminiz bu potensial riskləri və bu riskləri minimuma endirmək üçün atacağı addımları sizə izah edəcək.

PRP inyeksiyalarının bərpa müddəti nə qədərdir?

Bir zədədən sonra PRP inyeksiyası edildikdə, həkiminiz zədələnmiş bölgəyə istirahət etməyi tövsiyə edə bilər. Bununla belə, bu tövsiyələr daha çox yaralanmaya, daha az PRP inyeksiyalarına aiddir. Əksər insanlar PRP inyeksiyalarından sonra gündəlik fəaliyyətlərinə davam edə bilərlər.

PRP inyeksiyaları sağalma və ya böyüməni təşviq etmək üçün nəzərdə tutulduğundan, inyeksiyalar icra edildikdən sonra dərhal fərq görməyə bilərsiniz. Bununla belə, bir neçə həftə və ya ay ərzində inyeksiya yerində gözlədiyinizdən daha sürətli sağalmağa və ya daha çox müsbət dinamika müşahidə edə bilərsiniz.