Pudendal Nevralji: Nedenleri, Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

Pudendal nevralji - pudendal sinir ağrısı - pelvik ağrı

Pudendal Nevralji: Nedenleri, Teşhisi ve Tedavi Seçenekleri

Pudendal nevralji, genital bölge, rektum ve beyin arasındaki sinyallerin iletilmesinden sorumlu bir sinir olan pudendal siniri etkileyen kronik ve genellikle yıpratıcı bir durumdur. Bu makalede pudendal nevraljinin tanımı, nedenleri, teşhisi ve mevcut tedavi seçenekleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir genel bakış sunulması amaçlanmaktadır.

Pudendal sinir nedir ve pudendal nevralji semptomları nelerdir?

Pelvik sinir ağının hayati bir bileşeni olan pudendal sinir, genital ve anal bölgelerden gelen duyusal sinyallerin beyne iletilmesinde ve ilgili kasların kontrol edilmesinde önemli bir rol oynar. Pudendal nevralji, pelvisin arkasından anüs, vajina veya penis de dahil olmak üzere genital bölgeye uzanan pudendal sinirin tahriş olması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan kronik bir pelvik ağrı durumudur.

Pudendal nevralji - pudendal sinir ağrısı - pelvik ağrı

 

Pudendal nevraljinin belirtileri arasında kalça, perine ve genital bölgede bıçak saplanması, yanma veya zonklama yer alır. İnsanlar ayrıca klitoris, labia, vajina veya penis, skrotum, anüs veya rektumda ağrı, cinsel ilişki sırasında zorluk veya ağrı, dışkılama sırasında aciliyet, sıklık veya zorluk gibi sorunlar yaşayabilir. Diğer belirtiler arasında uyuşma, karıncalanma ve iğnelenme ve ağrıya karşı artan hassasiyet yer alabilir. Ağrı yavaş yavaş veya aniden gelişebilir, sürekli olabilir ancak zaman zaman daha kötü olabilir ve ayakta dururken veya yatarken iyileşebilir. Genellikle otururken daha şiddetlidir.

Pudendal nevraljinin nedenleri

Pudendal nevralji, pudendal sinirin doğrudan yaralanması veya travması, uzun süreli oturma nedeniyle sinirin sıkışması, tümörler, bisiklete binme, gebelik ve doğum, çevre dokularda iltihaplanma veya enfeksiyon dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Ayrıca pelvik taban disfonksiyonu ve sinir sıkışması gibi altta yatan durumlar da pudendal nevralji gelişimine katkıda bulunabilir.

Teşhis

Pudendal nevraljinin teşhisi zor olabilir çünkü semptomları diğer pelvik ağrı durumlarıyla karışabilir. Sağlık uzmanları pudendal nevraljiyi doğru bir şekilde tanımlamak için genellikle öykü, fizik muayene ve tanısal testlerin bir kombinasyonuna güvenirler. Elektromiyografi (EMG), sinir iletim çalışmaları ve MR veya BT taramaları gibi görüntüleme testleri, pudendal sinirin ve çevresindeki yapıların durumunu değerlendirmek için kullanılabilir.

Pudendal nevraljinin tedavi seçenekleri

Pudendal nevraljinin etkili tedavisi, hem altta yatan nedenleri hem de eşlik eden semptomları ele alan multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Semptomların anlaşılması, uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde çok önemlidir.

Geleneksel yaklaşımlar

Fizik tedavi: Semptomları iyileştirmek için perianal TENS, gevşeme egzersizleri, biofeedback ve pelvik taban egzersizleri dahil olmak üzere fizik tedavi kullanılabilir. . Fizik tedaviye TENS eklenmesinin sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir.

İlaçlar: Semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler, anti-enflamatuarlar ve sinir stabilize edici ilaçlar reçete edilebilir.

Girişimsel tedaviler

Sinir blokları: Lokal anestezik ve steroid ilaç enjeksiyonlarını içeren pudendal sinir blokları, birkaç ay boyunca rahatlama sağlayabilir.

Pulsed radyofrekans uygulaması: Pulsed radyofrekans uygulaması, terapötik pudendal sinir bloklarına ve standart radyofrekans uygulamasına alternatif olarak kullanılmaktadır. Çalışmalar, pulsed radyofrekans ile tedavi edilen hastaların bir bölümünde belirgin ağrı rahatlaması olduğunu bildirmiştir.

Botoks enjeksiyonları: Pelvik taban kaslarını gevşetmek ve ağrıyı azaltmak için botulinum toksin enjeksiyonları.

Cerrahi müdahaleler

Dekompresyon ameliyatı: Pudendal sinir üzerindeki baskıyı hafifletmek için yapılan ameliyat.

Nöromodülasyon: Ağrı sinyallerini azaltmak için sinir aktivitesini modüle eden cihazların implantasyonu.

Bilişsel davranış terapisi (BDT)

Kronik ağrılarına psikolojik etmenlerin eşlik ettiği hastalar için Bilişsel davranış terapisi önerilebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Tetikleyicilerden kaçınma: Uzun süreli oturma veya bisiklete binme gibi semptomları şiddetlendiren aktivitelerin belirlenmesi ve bunlardan kaçınılması ve terapötik oturma minderlerinin (simid-minder) kullanılması.

Pelvik taban egzersizleri: Pelvik kas fonksiyonunu iyileştirmek ve pudendal sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için güçlendirme egzersizleri.

Pudendal nevralji ile mücadele etmek zor olabilir, ancak durumun ve tedavi seçeneklerinin tam olarak anlaşılması, hastaların uygun sağlık hizmetlerine başvurmalarını sağlayabilir. Siz veya tanıdığınız biri pudendal nevralji ile uyumlu semptomlar yaşıyorsa, doğru bir teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planı için algoloji uzmanınıza danışmanız önemlidir. Pudendal nevralji yönetiminin, genel yaşam kalitesini iyileştirmek için genellikle geleneksel ve girişimsel tedavilerin bir kombinasyonunu içerdiğini unutmayın.

Sinir, Sempatik Ganglion ve Sinir Pleksus Blokları

Karın ağrısı

Sinir, Sempatik Ganglion ve Sinir Pleksus Blokları

Ağrı uyaranlarının beyne iletilmesinde sinirler, sempatik gangliyonlar veya sinir pleksusları önemli rol üstlenirler. Ağrı kliniğimizde, bu tür ağrıların yol açtığı benzersiz zorlukları anlıyor ve doğrudan kaynağını hedef almak için özel müdahaleler uyguluyoruz. Sinir blokları, sempatik ganglion blokları ve sinir pleksus blokları, rahatlama sağlamak ve yaşam kalitenizi geri kazanmak için kullandığımız güçlü tedavi yöntemleridir.

Karın ağrısı ve çölyak pleksus bloğu - sempatik ganglion bloğu

Sinir bloğu nedir?

Sinir blokları, ağrı sinyallerinin iletilmesinden sorumlu belirli sinirlerin yakınına anestezik veya anti-enflamatuar ilaçların hassas bir şekilde enjekte edilmesini içerir. Sinir blokları bu sinyalleri kesintiye uğratarak geçici rahatlama sağlar ve hem teşhis hem de tedavi edici olabilir.

Sempatik ganglion bloğu nedir?

Sempatik sinir sistemi, ağrı algısı da dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Sempatik ganglion blokları, kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS), sempatik kaynaklı ağrı veya vasküler yetmezlik gibi durumlarla ilişkili ağrıyı hafifletmek için sinir kümelerinin veya ganglionların yakınına ilaç enjekte edilmesini içerir.

Sinir pleksus (ağı) bloğu nedir?

Sinir pleksus blokları vücudun belirli bölgelerini kontrol eden sinir ağlarını (pleksuslar) hedef alır. Yaygın örnekler arasında kanser hastalarında karın ağrısı için çölyak pleksus bloğu, veya bel ve bacak ağrısı için lomber pleksus bloğu yer alır. Bu müdahaleler, sinir ağı tarafından innerve edilen daha geniş alanları etkileyen durumlar için hedef odaklı rahatlama sağlar.

İşlem süreci

Sinir, sempatik ganglion ve sinir pleksus (ağı) blokları genellikle doğru ve titiz bir şekilde yapılması için görüntüleme tekniklerinin (floroskopi, ultrason, BT) rehberliğinde gerçekleştirilir. İşlem genellikle ayaktan veya günübirlik yatış yapılarak uygulanır ve hastalar genellikle kısa bir süre sonra normal faaliyetlerine devam edebilirler.

Bu bloklarının avantajları

Hedefe yönelik rahatlama: Belirli sinirlere veya sinir kümelerine yönelik bu bloklar bölgesel ve belirgin bir rahatlama sağlar.

Tanısal öngörü: Bu bloklar, ağrının tam kaynağını belirlemeye ve gelecekteki tedavi stratejilerini belirlemeye yardımcı olan teşhis araçları olarak hizmet edebilir.

Minimal invaziv: İşlemler minimal invazivdir ve komplikasyon riski görece düşüktür.

İşlem sonrası sürec

Hastalar blok sonrası gerekli kısıtlamalar veya kaçınılması gereken faaliyetler de dahil olmak üzere uygun bakım talimatlarını alırlar. Takip randevuları, blokların etkinliğini değerlendirmemize ve tedavi planında gerekli ayarlamaları yapmamıza olanak tanır.

Sinir, sempatik ganglion ve sinir pleksus blokları, karmaşık ağrı durumlarını yönetme yaklaşımımızda değerli araçlardır. Ağrınız için hedefe yönelik bir tedavi arıyorsanız, ağrı kliniğimiz sinirsel yapılarla ilişkili ağrının yarattığı zorlu durumları ele almak için gereken uzman desteği ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetini sunmak için yanınızdadır. Ağrının hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin; kontrolü yeniden kazanmanıza ve ağrınızı kökten dindirmenize yardımcı olalım.

Azərbaycanda İlk Uzman Alqoloq

Algoloji uzmanı - Alqoloq

Uzman Alqoloq tərəfindən xronik ağrıların və inadkar kəskin ağrıların diaqnostikası və müalicəsi

Uzman Alqoloq Dr. Tural BayramovAzərbaycanın ilk uzman alqoloqu (ağrı mütəxəssisi) Dr. Tural Bayramov tərəfindən türk və ingilis dillərində təsis edilən bu veb saytda alqologiya ilə əlaqəli mövzular haqqında geniş məlumat almaq mümkündür.

Uzm. Dr. Tural Bayramov hazırda Türkiyənin İzmir şəhərində Acıbadem Kent xəstəxanasında fəaliyyətini davam etdirir.

Dr. Tural Bayramovun diaqnostika və müalicəsini həyata keçirdiyi xəstəliklər :

 • Baş ağrıları
 • Bel və boyun ağrıları
 • Üz və çənə ağrıları
 • Xronik qarın ağrıları
 • Xronik pelvik (çanaq) ağrıları
 • Xronik döş qəfəsi ağrıları
 • Nevralgiyalar (trigeminal, qlossofaringeal və d.)
 • Oynaq və əzələ ağrıları
 • PRP və Kök hüceyrə müalicəsi
 • Üst və alt ətraflarda olan ağrılar
 • Damarların spazmına ve tıxanmasına bağlı olan ağrılar
 • İnadkar kəskin ağrılar
 • Xərçəng xəstəliyinə bağlı ağrılar
 • Hıçqırıq, əllərdə və ayaqlarda həddindən artıq tərləmə ( hiperhidroz), dərman müalicəsinin fayda etmədiyi nəcis və sidik inkontinansı (qaçırma)

 

Ağrı Pili veya Spinal Kord Stimülatörü (SCS) Nedir?

Ağrı pili veya spinal kord stimülatörü

Spinal Kord Stimülatörü veya Ağrı Pili Nedir? Hangi Hastalara ve Nasıl Uygulanır?

Spinal Kord Stimülatörü – Ağrı Pili nedir?

Spinal Kord Stimülatörü (ağrı pili), ağrıyı gidermek için doğrudan omuriliğe düşük volatajda elektrik akımı gönderen implante edilmiş bir cihazdır. Spinal kord stimülatörü, ince tellerden (elektrotlar) ve küçük, kalp pili benzeri bir pil takımından (jeneratör) oluşur. Elektrotlar, omurilik ve omur arasına (epidural boşluk)  yerleştirilir ve jeneratör, genellikle kalça veya karın yakınına, derinin altına yerleştirilir. Ağrı pili, hastaların ağrı hissettiklerinde uzaktan kumanda kullanarak elektriksel uyarıları göndermelerini sağlar.

Spinal kord stimülasyonu, çoğunlukla konservatif ağrı tedavisi seçenekleri yeterli rahatlama sağlayamadığında kullanılır. Stimülasyon ağrının kaynağını ortadan kaldırmaz. Sadece beynin algılama şeklini değiştirir. Sonuç olarak, analjezik etkisi her kişi için farklı olabilir. Ağrı pilinin hedefi ağrıda %50 ila %70’lik bir azalmadır. Bununla birlikte, hastanın günlük aktivitelerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorsa ve aldığı ağrı kesici ilaç miktarını azaltıyorsa, ağrıda küçük bir azalması bile önemli olabilir. Spinal kord stimülasyonu kas gücünü artırmaz.

Ağrı Pili veya Spinal Kord Stimülatörü

Spinal kord stimülasyonu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı türdeki kronik ağrıları tedavi etmek veya yönetmek için kullanılabilir:

 • Ameliyattan sonra bile devam eden bel ağrısı (başarısız bel ameliyatı sendromu)
 • Araknoidit (beyni ve omuriliği kaplayan ince bir zar olan araknoidin ağrılı iltihabı)
 • Başka yollarla tedavi edilemeyen göğüs (kalp) ağrısı (anjina)
 • Omurilik yaralanmaları
 • Nöropatik (sinirle ilgili) ağrılar (radyasyon, cerrahi veya kemoterapiden kaynaklanan şiddetli diyabetik nöropati ve kansere bağlı nöropati gibi)
 • Periferik damar hastalıkları
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromu
 • Amputasyon sonrası ağrı
 • Viseral karın ağrısı ve perine ağrısı

Doktor ağrı pilinin hasta için doğru bir tercih olduğundan ve muhtemelen kronik ağrıda önemli bir rahatlama sağlayacağından emin olmak isteyecektir. Bu öneriyi yapmak için algoloji (ağrı) uzmanı kan tahlilleri, görüntüleme testleri ve psikolojik tarama isteyecektir.

Her hasta farklıdır, ancak genel olarak ağrı pilinden en çok fayda gören kişiler:

 • İlaç tedavisi, minimal invazif tedaviler veya önceki ameliyatlarla yeterli düzeyde ağrısı azalmamış hastalar
 • İşlemin etkinliğini azaltacak psikiyatrik rahatsızlığı olmayan hastalar

Spinal Kord Stimülasyonu nasıl uygulanır?

 • Girişim gününde başlayan veya daha öncesinden başlamış olan grip, sinüzit veya benzeri bir enfeksiyon varsa yahut sebebi saptanmamış da olsa yüksek ateş varsa girişimden önce mutlaka doktora bildirilmelidir.
 • Kan sulandırıcı ilaçlar önceden kesilmeli. Özel durumlarda hasta kullanılan pıhtılaşma önleyici ilaçları kullanmasını öneren hekimle görüşüp hekim onayını alması ve ardından en az 1 hafta önceden kesilmeli.
 • Girişimin 6-8 saat öncesinden itibaren tamamen aç ve susuz kalınmalı; herhangi bir katı-sıvı gıda, su ve çay almamış olmanız gerekmektedir. Eğer devamlı olarak kullanılması gereken kalp, şeker veya tansiyon ilacı varsa doktora görüşerek ilaçları nasıl alınması gerektiğini soruulmalı.
 • Girişim günü mevcut en son tarihli görüntüleme yöntemi ve filmleri ( MR-EMG-Tomografi) hasta beraberinde getirmeli.
 • Müdahalenin yapılacağı bölgede açık yara veya enfeksiyon düşündürecek cilt defektlerinin varlığında doktora bilgi verilmeli.
 • Mutlaka hastaya eşlik edebilecek bir refakatçi ile gelinmeli.

Başarılı Spinal Kord Stimülasyonu uygulaması için iki aşama gerektirir: birinci aşama uygulamanın etkinliğini test etmek – deneme aşaması ve ikinci kalıcı implantasyon aşaması.

Deneme aşamasında floroskopi ile görüntüleme eşliğinde algoloji uzmanı tarafından yönlendirilen elektrotlar omurganın epidural boşluğuna dikkatlice yerleştirilir. Ağrının yeri, bu elektrotların omurga boyunca hangi seviyeye yerleştirileceğini etkiler. Jeneratör/pil vücudun dışında tutulur ve bir kemer üzerinde hastanın belinizin etrafına takılır.

Yaklaşık 1-3 hafta boyunca cihazın ağrıyı ne kadar azalttığı değerlendirilir. Ağrı düzeyinde %50 veya daha fazla azalma olursa, deneme başarılı olarak kabul edilir. Başarılı olursa, cihazı kalıcı olarak implante etmek için ameliyat planlanır. Başarısız olursa, teller klinikte omuriliğe veya sinirlere zarar vermeden kolayca çıkarılabilir.

İkinci aşamada kalıcı implantasyon prosedürü sırasında jeneratör(pil) derinin altına yerleştirilir ve deneme elektrotları steril elektrotlarla değiştirilir. Deneme elektrotlarının aksine, bunlar hareketi en aza indirmek için dikişlerle sabitlenecektir. İmplantasyon işlemi  yaklaşık 1-2 saat sürebilir.

Ameliyat sonrası ne olur?

Çoğu hasta aynı gün veya ertesi sabah eve taburcu edilir. Jeneratör (Pil), hastaneden ayrılmadan önce programlanacaktır. Evde hastanın izlemesi için algoloji uzmanı yazılı talimatlar verecektir.

Ameliyat sonrası 6 hafta boyunca hasta eğilmemeli, ağır bir eşya kaldırmamalı, belini ve sırtını bükmemeli veya başının üzerinde olan eşyalara uzanmamalı. Bu, iyileşene kadar elektrotlarınların yerinden oynamasını önlemek içindir.

 • 2 kilodan daha ağır bir şey kaldırmamalı
 • Bahçe işi, ev işi ve seks dahil yorucu aktivite yapılmamalı
 • Takip randevusuna kadar araba kullanmamalı
 • Alkol içmemeli, kanama riskini artırır. Ayrıca, alkol ağrı kesici ilaçlarla karıştırmamalıdır.
 • Ağrı ve şişliği azaltmak için insizyon etrafına günde 3-4 kez 15-20 dakika boyunca soğuk uygulaması (buz) yapılmalı.
 • Hasta uyumadığı sürece bir saatten fazla oturmamalı veya bir pozisyonda yatmamalıdır.
 • Baş ağrıları, elektrot bölgesi çevresinde beyin omurilik sıvısının sızmasından kaynaklanabilir. Sızıntı genellikle kendi kendine iyileşir. Hasta düz bir şekilde uzanmalı ve bol miktarda kafeinli karbonatsız sıvı (çay, kahve) içmelidir.
 • Her 3-4 saatte bir 5-10 dakika ayağa kalkmalı ve yürümelidir. Hasta yapabildiği kadar yavaş yavaş yürümeyi artırmalıdır.

Spinal Kord Stimülatör cerrahisinin komplikasyonları nadirdir, ancak hiçbir işlem risksiz değildir. Hastaların küçük bir yüzdesi şunları yaşayabilir:

 • İlk 2-8 haftada ortaya çıkabilen enfeksiyon.
 •  
 • Elektrot migrasyonu (yani elektrotlar orijinal konumlarından hareket eder ve stimülatör ağrıyı etkili bir şekilde engellemez). Bu genellikle elektrotları uygun noktaya geri koymak için bir takip ameliyatı gerektirir.
 • Cihaz hasarı (ör. düşme veya yoğun fiziksel aktivite stimülatörü bozar).
 • Dural ponksiyon – Dura mater omuriliği çevreler. Elektrotlar, dura mater’nin hemen dışındaki epidural boşluğa yerleştirilir. Bir iğne veya elektrot çok derine iner ve onu delerse beyin omurilik sıvısı dışarı sızabilir. Bu delikler şiddetli baş ağrılarına neden olabilir.
 • Omurilik travması – Son derece nadir olmasına rağmen, omurilik stimülatörünün yerleştirilmesi sinir hasarına ve felce neden olabilir.

Spinal Kord Stimülasynunun sonuçları dikkatli hasta seçimine, başarılı deneme stimülasyonuna, uygun cerrahi tekniğe ve hasta eğitimine bağlıdır. Stimülasyon, ağrıya neden olan durumu iyileştirmez. Ama, hastaların ağrıyı yönetmesine yardımcı olur. Ağrı en az yarı yarıya azalırsa uygulama başarılı kabul edilir.

Ağrı pili ile ilgili yayınlanmış çalışmalar, kronik ağrıdan mustarip hastaların %50 ila %80’inde iyi ila mükemmel uzun süreli rahatlama olduğunu göstermektedir.

Spinal Kord Stimülatörüyle yaşamak

Genel olarak, ağrı pili tarafından sağlanan ağrı azalması, hastaların ameliyattan önce yapabileceklerinden çok daha fazlasını yapmalarını sağlar, ancak dikkat edilmesi gereken bazı kısıtlamalar vardır.

Ağrı pili kapalı olduğu sürece, röntgen ve BT taramaları genellikle güvenlidir. Herhangi bir taramaya başlamadan önce daima doktorunuza, hemşirenize veya teknisyeninize ağrı pilinizin olduğunu bildirin.

Hayır, ağrı pili olanlar için MR her zaman güvenli değildir. Bazı yeni cihazlar belirli MR makinesi modelleri uyumludur, ancak doktorunuzun önce stimülatorunuzun özelliklerini değerlendirmesi gerekecektir. Cihazınız MR uyumlu değilse, MRG ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Evet, havaalanı güvenlik kapıları stimülatorunuzu algılayacaktır, ancak doktorunuz size makineyi atlamanıza izin verebilecek bir belge verecektir.

Hayır, stimülasyon seviyelerindeki ani değişiklikler dikkatinizin dağılmasına neden olabileceğinden, araç veya ağır makine kullanırken ağrı pilinizi kapatmalısınız.

Kalıcı, implante edilmiş bir jeneratörle yüzmek iyidir, ancak geçici stimülatörünüzü ıslatamazsınız. Deneme süresi boyunca banyo ve duşlardan kaçınmanız gerekecektir.

Evet, sağladığı ağrı kesici düzeyinden memnun değilseniz veya sisteminizde bir enfeksiyon veya mekanik sorun varsa ağrı pili güvenle çıkarılabilir.

Radyofrekans Tedavisi Nedir ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Radyofrekans tedavisi

Radyofrekans Tedavisi Nedir ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Radyofrekans Tedavisi Nedir?

Radyofrekans  tedavisi (RF), konservatif tedavilere yanıt vermeyen kronik ağrıyı tedavi etmek için kullanılabilen minimal invaziv bir prosedürdür. Radyofrekans tedavisi, ağrının kaynağı olduğuna inanılan duyusal sinir uçlarını tahrip ederek, tedaviyi takiben ağrı ve diğer ilgili semptomları azaltır.

Bu tedaviyi önermeden önce, hastanın ideal bir aday olduğundan emin olmak için tanısal sinir bloklarının yapılması gerekir. Teşhis amaçlı yapılan bu sinir bloğu, hastanın ağrısına neden olduğuna inanılan sinir bölgesine bir lokal anestetik enjekte edilmesini içerir. Lokal anestezik esas olarak bölgeyi geçici olarak uyuşturur ve ağrı semptomlarının azalmasına neden olur. Radyofrekans lezyonunun etkinliği, hastanın geçici sinir bloğu prosedürüne verdiği yanıttan tahmin edilebilir.

Radyofrekans Tedavisi

Radyofrekans Tedavisi nasıl uygulanır?

Genellikle, radyofrekans ablasyon prosedürlerinin tamamlanması yaklaşık 30 ila 60 dakika sürer. Ağrıya neden olduğu düşünülen sinir, radyofrekans ablasyon prosedürü sırasında hedeflenir. Floroskopi veya ultrason kılavuzluğu kullanılarak hedeflenen sinirlerin yanına küçük bir iğne veya radyofrekans kanülü algoloji uzmanı tarafından yerleştirilir.

İğne yerleştirildikten sonra, iğnenin uygun şekilde yerleştirilmesini sağlamak için küçük elektrik akımları uygulanır. İğne veya kanülün uygun şekilde yerleştirildiği onaylandıktan sonra, bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezik enjekte edilir. Daha sonra radyo dalgaları üreten bir elektrik akımı sağlayan radyofrekans jeneratörü kullanılır. Bu radyo dalgaları, hedeflenen siniri 90 saniyeye kadar ısıtır ve bu da hedeflenen sinirin tahrip olmasına neden olur. İğne daha sonra çıkarılır ve prosedür tamamlanır.

İşlemden sonra hastalar iğne yerleştirilen bölgede genellikle birkaç gün içinde rahatsızlık hissedebilirler. Radyofrekans ablasyonla ilişkili riskler şunları içerir: kanama, enfeksiyon veya işlem sırasında kullanılan lokal anestetiğe alerjik reaksiyon.

Nadir görülen yan etkiler şunları içerir: uyuşma, yanma, karıncalanma ve muhtemelen ekstremitelerde güçsüzlük gibi kalıcı değişikliğe yol açabilen sinir hasarı.

Radyofrekans tedavi prosedürleri genellikle uzun süreli ağrının azalmasını sağlar; ancak ağrı yolları zamanla yenilenebilir. Bu nedenle, prosedürün tekrarlanması gerekebilir.

Radyofrekans Tedavisi uygulanan durumlar (hastalıklar)

Radyofrekans tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilecek çeşitli durumlar vardır:

Faset eklem ağrısı, kronik omurga ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Posterior primer ramusun medial dalının radyofrekans lezyonu faset eklemini denerve edebilir ve bazı hastalar için etkili bir şekilde uzun vadeli ağrının giderilmesini sağlayabilir. Faset eklem ağrısı çeken hastalar için başarılı radyofrekans lezyonu tipik olarak bir yıldan fazla sürer.

radyofrekans tedavisi

Omurganın omurlararası disklerinden kaynaklanan omurga ağrısı, yaygın olarak diskojenik ağrı olarak adlandırılan başka bir yaygın ağrı kaynağıdır. Ağrılı disk tanımlandıktan sonra, radyofrekans lezyonu, ya rami communicans sinir lezyonu yoluyla ya da intradiskal denervasyon teknikleri kullanılarak, omurlararası diskin kısmen denervasyonu için kullanılabilir.

Organik (yapısal) nedenlerin bir sonucu olan koksidodini (kuyruk sokumu ağrısı), koksigeal sinirin radyofrekans lezyonu veya impar gangliyonu ile tedavi edilebilir. Radyofrekans lezyonunu kullanmadan önce, ağrının doğası gereği organik olduğunu doğrulamak için mutlaka tanısal blok gerçekleştirilir.

Sempatik sinirler tarafından iletilen ağrının tedavisi için radyofrekans yöntemi kullanılarak sempatik zincir veya sempatik gangliyonların lezyonu oluşturulur. Oluşturulan bu lezyon, sinir sinyali iletiminin kesintiye uğramasına neden olur.

Gasser ganglionun termokoagülasyonu ile trigeminal nevraljiyi tedavi etmek için radyofrekans tedavisi kullanılabilir. Ayrıca, sfenopalatin ganglion ve stereotaktik kordotomi lezyonu oluşturarak kanser ağrısını tedavi etmek için de bu yöntem kullanılabilir.

Pulsed Radyofrekans tedavisi nedir?

Pulsed radyofrekans (PRF), bazı kronik ağrı durumlarında kullanılabilen iyi bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem yukarıda değinilen geleneksel probun ısıtıldığı radyofrekans nörotomi (RF) tedavisinden farklıdır. Pulsed RF tedavisi, proba aralıklı bir elektrik akımı uygular ve böylece sinirin ısınmasını önler. Bu da sinir hasarını en aza indirir. Pulsed RF tedavisi zayıflığa veya normal duyu kaybına neden olmaz.

Pulsed radyofrekans tedavisi, aşağıdaki durumların tedavisinde yardımcı olabilir:

 • Bel ve bacak ağrısı, radiküler bacak ağrısı veya “siyatik” (Dorsal Kök Ganglion PRF)
 • Bel / kalça ağrısı veya kluneal nöropati (kluneal sinir PRF)
 • Oksipital nevralji (oksipital sinir PRF)
 • Omuz Ağrısı (supraskapüler sinir PRF)
 • Kasık ağrısı
 • Diğer periferik sinir ağrıları

Birçok çalışma, Pulsed radyofrekansın güvenli ve etkili olduğunu göstermiştir ve komplikasyonları nadirdir. Komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kanama veya morarma, yakındaki yapılarda hasar, alerjik veya diğer ilaç reaksiyonları bulunur. İşlemin kendisi çok acı verici olmasa da, 2-3 gün içinde tam fayda gelişmeden önce işlem sonrası ağrıda bir alevlenme yaşanabilir.

Oksipital nevralji nedir ve tedavisi nasıl yapılır?

Oksipital nevralji

Oksipital Nevralji Nedir? Tanı ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Oksipital Nevralji Nedir?

Oksipital nevralji büyük ve küçük okispital sinirin tahriş veya hasarı nedeniyle ortaya çıkabilir. 

Tipik oksipital nevralji semptomları şunları içerebilir:

 • Tek veya iki taraflı baş ağrısı
 • Gözlerin arkasındaki ağrı
 • Kafatasının tabanında ağrı
 • Baş dönmesi
 • Işık hassaslığı
 • Azalan boyun hareket açıklığı
 • Bulanık görme veya diğer görme sorunları

Oksipital Nevralji

Oksipital Nevraljinin Nedenleri

Büyük ve küçük oksipital sinirlerin iltihaplanmasının veya sıkışmasının çeşitli nedenleri vardır. Sinirlerin zarar görmesi şunlardan kaynaklanabilir:

 • Travma
 • Stres
 • Enfeksiyon
 • Servikal ekstansiyon ve fleksiyon içeren boynun tekrarlanan hareketleri

Yapılan çalışmalar, oksipital sinir ağrısının dört spesifik nedenine odaklanmıştır:

 • Sinir kökü tahrişine neden olan vasküler kaynaklar
 • Sinir dokusundan kaynaklanan ve ağrıya neden olan nörojenik kaynaklar
 • Kaslardan kaynaklanan ağrı
 • Kemik yapılardan kaynaklanan ağrı

Oksipital nevraljiyle birlikte aşağıdakiler dahil çeşitli komorbid durumlar da ortaya çıkabilir:

Oksipital nevralji nasıl teşhis edilir?

Oksipital nevralji semptomları, gerilim tipi baş ağrıları ve migren semptomlarına benzer. Bu nedenle sıklıkla yanlış teşhis edilebilir. Oksipital nevraljiyi doğru bir şekilde teşhis etmek için, algoloji uzmanı kapsamlı bir anamnez alır ve fizik muayene yaparlar. Bu durumdan şüphelenildiğinde tanısal oksipital sinir bloğu yapılabilir. Sinir bloğu uygulandıktan sonra ağrı giderilmesi bildirilirse, oksipital nevralji teşhisi doğrulanır.

Görme değişiklikleri, baş dönmesi, mide bulantısı veya kusmayla ilgili sorular, kraniyal veya servikal sinirlerin sıkışması olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Altta yatan herhangi bir patolojiyi dışlamak için röntgen filmi, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi özel görüntüleme prosedürleri istenebilir.

Oksipital nevralji tedavisi nasıl yapılır?

Oksipital nevraljinin tedavisi ağrıyı hafifletmeyi amaçlar. Tedavi için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Sıcak uygulaması: ağrının olduğu yere sıcak uygulaması, hastaları genellikle rahatlar.

Fizik tedavi veya masaj terapisi: germe ve güçlendirme egzersizleri, ağrı bölgesine uygulanan sıcak veya soğuk paketlerin uygulanması hastalara yardımcı olabilir.

İlaçla tedavi: antiinflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler, antikonvülzan ilaçlar

Perkütan sinir blokları: bu enjeksiyonlar oksipital nevraljiyi hem teşhis etmek hem de tedavi etmek için kullanılabilir

Botulinum toksini (Botoks) enjeksiyonları: Botoks enjeksiyonları sinir iltihabını azaltmak için kullanılabilir

Oksipital Sinir Stimülasyonu: bu cerrahi tedavi, elektrotların oksipital sinirlerin yakınına deri altına yerleştirilmesini içerir. Yöntem, omurilik stimülasyonu ile aynı şekilde çalışır ve aynı cihazı kullanır. Prosedür minimal invazivdir ve çevredeki sinirler ve yapılar stimülasyondan zarar görmez.

Omurilik Stimülasyonu (DCS): bu cerrahi tedavi, omurilik ve omur arasına uyarıcı elektrotların yerleştirilmesini içerir. Cihaz, omurilikten beyne giden ağrı mesajlarını engellemek için elektriksel uyarılar üretir

C2,3 Ganglionektomi: bu tedavi, ikinci ve üçüncü servikal duyusal dorsal kök ganglionunun bozulmasını içerir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Stres azaltma teknikleri, düzenli egzersiz ve iyi postürün korunması yakınmaların azaltılmasına katkıda bulunabilir.

Oksipital nevralji yönetilmesi zor bir durum olabilir, ancak doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar yıpratıcı semptomları hafifletebilirler. Oksipital nevraljiden muzdarip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, semptomlarınızı tartışmak ve özel durumunuz için en uygun tedavi seçeneklerini öğrenmek için bir uzmana danışmanız çok önemlidir. 

Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyonu

Trigeminal nevralji ve gasser ganglion

Trigeminal Nevraljinin Girişimsel Tedavisi: Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyonu

Gasser Ganglion Bloğu Nedir?

Ganglion, vücudun belirli bir bölgesindeki ağrı için önemli olan birbirine bağlı bir sinir yumağıdır. Gasser ganglion veya trigeminal gangliyon, bazı yüz ağrılarının tedavisinde önemlidir. Gasseri ganglionunu bloke ederek ağrıyı dindirmek mümkündür. 

Gasser ganglionu, kafatasının içinde beyin sapının yanında bulunur ve trigeminal sinirler olarak bilinen üç sinirin başlangıç yeridir. Bu üç dal yüzün duyusunu sağlar. Gasser ganglionu bloğu, radyofrekans makinesinin yardımıyla ısıtılabilen özel bir iğne vasıtasıyla uygulanır. Bu, daha fazla ağrı sinyalini iletilmesini engeller. Bu gangliyondaki sadece ince sinirler bloke edilir. Ganglionun kalın sinirleri hasara uğratılmadığı için gangliyonun geri kalan işlevi bozulmadan kalır. Gasserian ganglion bloğu, Sweet prosedürü olarak da bilinir.

Trigeminal nevralji ve gasser ganglionTrigeminal nevralji tedavisi

Gasser Ganglion Bloğuna ne zaman ihtiyac var?

Trigeminal nevralji, yüzü etkileyen herpes zoster enfeksiyonu (veya “zona”), diğer atipik yüz ağrısı sendromları olan hastalar, bu girişimsel algoloji uygulaması olan perkütan Gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyon ile tedavi edilebilir.

Gasser Ganglion Bloğu işlemine girmeden önce nelere dikkat edilmelidir?

Algoloji uzmanı  Gasser ganglion bloğu uygulaması önerirse, hastanın bildirmesi gereken birkaç durum vardır:

 • Hamilelik durumunda X-ray (floroskopi) cihazı kullanıldığı için bu işlemin uygulanması sakıncalıdır
 • Tedavi gününde hastanın ateşi varsa veya başka bir akut hastalığı varsa, yeni bir randevu alınması gerekir.
 • İyot, flaster, anestezik ilaç veya kontrasta alerjisi varsa tedavi için randevu almadan önce algoloji uzmanına bildirilmesi gerekir.
 • Kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa, tedavi için randevu almadan önce algoloji uzmanına bilgi verilmelidir.

Gasser Ganglion Bloğu için hasta hazırlığı

Trigeminal sinir bloğu için hastaya hafif sedasyon uygulanır. Lokal anestezikler kullanılabilir. Hasta görüntüleme masasına sırtüstü yatırılır. Damaryolu açılır ve  EKG, kanda oksijen düzeyini ve kan tansiyonu monitorizasyonu sağlanır. Hastaya işlem için gerekli pozisyon verilir.

Bloğun doğru yeri floroskopi yardımı ile belirlenir. Blok için giriş yapılacak cilt bölgesi  antiseptik solüsyonla temizlenir. Algoloji uzmanı bölgeyi steril örtülerle kapatır. Damar yolundan sakinleştirici ilaç enjekte edilir. Floroskopi altında  ağrı uzmanı iğneyi Gasser ganglionunun yakınında doğru konuma yerleştirir. Daha sonra Gasser ganglionuna küçük elektrik akımı bu iğneyler verilir. Hasta yüzünde karıncalanma hissedecek. Bunu hissettiğinde, hemen tedavi eden ağrı uzmanına söyler ve ağrılı hale gelmesinin önüne geçilir. Algoloji uzmanı hastaya hissi nerede hissettiğini sorar. İğne doğru yerde ise hasta uyutulur ve algoloji uzmanı, Gasser ganglionunu bloke etmek için iğne yoluyla bir radyofrekans (RF) elektrik akımı verecektir. 

Günümüzde radyofrekans (RF) termokoagülasyonu yerine, Gasser ganglionunu bloke etmek için pulsed radyofrekans (PRF) elektrik akımları da kullanılabilir. Amma çalışmalar pulsed RF yönteminin daha az fayda sağladığını göstermiştir. Tedaviden sonra hastanın hastanede 2-3 saat kalması gerekir. Bu tedaviden sonra, hastanın algoloji uzmanından altı ila sekiz hafta sonra kontrol randevusu alması gerekir. Tedavinin etkisi kontrol edilecek ve daha sonraki tedavi planı hastayla tartışılacaktır.

Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyon ve Trigeminal Nevralji
Perkütan Gasser Ganglion Radyofrekans Termokoagülasyon

Gasser Ganglion Bloğu uygulamasının tehlikeleri ve yan etkileri nelerdir?

İşlem sonrasında aşağıdaki komplikasyonlar veya yan etkiler ortaya çıkabilir:

 • Kullanılan iğne küçük kan damarlarına hasar vererek yanakta kanama meydana gelmesi neden olabilir.
 • Nadir durumlarda, mukoza zarındaki bakteri beyin sıvısına girerek menenjite neden olabilir.
 • Tedaviden sonraki 6-12 saat içinde baş ağrısı ve ense sertliği ile birlikte ateş ortaya çıkarsa, derhal hastaneye veya ağrı kliniğine ve doktorunuza başvurmanız gerekir.
 • Yüzün bir kısmında uyuşukluk kalabilir
 • Çiğneme zorluk hissedilebilir
 • Çok nadir olsada anesteziya doloroza ( uyuşturulan bölgede çok nadir görülen yanıcı kalıcı ağrı) durumuna neden olabilir

Tecrübeli ellerde bu işlem harika sonuçlarla güvenle yapılabilir.

Tedaviden sonra ağrının ne zaman geçmesi beklenebilir?

Perkütan Gasser Ganglionu radyofrekans termokoagülasyonu işleminin ardından tekrar ağrılar oluşabilir. Bunlar birkaç hafta sürebilir. Optimum tedavi sonuçları altı ila sekiz hafta sonra görülür. Bu nedenle 6-8 hafta sonra ağrı uzmanına kontrol muayene için yeni bir randevu alınacaktır.

Hastaların çoğu, semptomlarında 12 aya kadar önemli bir azalma yaşar, ancak bazı hastalar için etki daha uzun veya daha kısa sürebilir.

Ağrı Tedavisinde Hangi Rejeneratif Tıp Yöntemleri Önerilir?

trombositten zengin plazma tedavisi

Rejeneratif Tıp Nedir? Ağrı Tedavisinde Hangi Rejeneratif Tıp Yöntemleri Önerilir?

Rejeneratif tıp nedir?

Rejeneratif tıp, normal işlevlerini yerine getirmek için hücrelerin, dokuların veya organların değiştirilmesi veya yenilenmesi sürecini ifade eden, yeni gelişen modern tıp dalıdır. Algoloji pratiğinde rejeneratif tıp olarak 3 spesifik tedavi  yöntemi kullanılmaktadır: trombosit açısından zengin plazma (PRP) tedavisi, kök hücre enjeksiyonları ve proloterapi. Rejeneratif tıp tedavi yöntemleri vücuttaki hasarı iyileştirmeye odaklanır ve ağrının azalmasının yanısıra fonksiyonların iyileşmesine sebep olabildiği düşünülmektedir.

Rejeneratif Tıp

Şimdi sizlere PRP, kök hücre tedavisi ve proloterapi ile kısa bilgi vermek istiyorum:

Trombositten zengin plazma tedavisi (PRP) 

Trombositten zengin plazma veya PRP tedavisi için hastanın kendi kanı kullanılır. Hastanın kendi kanını kullanmak, tedavi sırasında enfeksiyon hastalık bulaşma riskini ortadan kaldırır ve minimal invazif bir tedavi türü olarak kabul edilir. Hastadan kan alınır ve ardından bir santrifüje yerleştirilir. Trombositler kanın bir kısmından ayrılır ve ardından tedavi edilen bölgeye enjekte edilir. Konsantre trombositler dokuların tamir ve yenilenmesinde esas olan büyüme faktörleri gibi yüksek doz biyoaktif proteinlere sahiptir.  Trombositten zengin plazma tedavisi enjeksiyonları, normalde kanda bulunan trombosit miktarının beş ila on katı arasında bir miktara sahiptir. PRP’nin kalitesi, trombositlerin yaşama kabiliyetine bağlıdır. PRP uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Kök hücre tedavisi 

Kök hücreler, vücudun herhangi bir özel hücre tipine dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelerdir, ve bu nedenle aldığı sinyale göre gerekli olan hücre tipine dönüşebilen akıllı hücrelerdir. Görevleri, parçası oldukları canlı yapıyı (örneğin deri, doku, organlar vb.) yenilemek veya tamir etmektir. Özellikle kas iskelet sistemindeki zedelenmelerden kaynaklanan kronik ağrı tedavisinde kemik iliği ve yağ doku kaynaklı kök hücreler en sık kullanılanlardır. Kök hücrelerin vücudun hasarlı bir bölgesine enjekte edilmesi, sağlıklı dokunun yenilenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Proloterapi 

Proloterapi, ağrı veya instabilite olan alana hafif tahriş edici bir ajanın birkaç hafta arayla bir dizi enjeksiyonuyla uygulanmaktadır. Klasik proloterapi hipetonik dekstroz çözeltisini hasar veya yaralanmanın meydana geldiği belirli bir alana enjekte edilmesini içerir. Kas iskelet sisteminde kaynaklanan ağrıların tedavisinde proloterapinin etkili  olması ile ilgili tıp literatürde bazı çalışma sonuçları yayınlansa da, bu sonuçları destekleyen yüksek kaliteli randomize kontröllü çalışmalar kısıtlıdır.

TENS Tedavisi Hangi Durumlarda ve Nasıl Kullanılır?

TENS tedavisi

TENS Tedavisi Hangi Ağrıların Tedavisinde ve Nasıl Kullanılır ?

TENS tedavisi veya transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu, ağrı yönetimi için invazif olmayan, ilaçsız bir seçenektir. TENS tedavisi sırasında ağrı sinyallerini, kullanıcı tarafından kontrol edilen ve bir karıncalanma hissi ile değiştirir. TENS uygulaması mekanizması oldukça basit olmasına rağmen, akılda tutulması gereken bazı önemli şeyler vardır. TENS ünitesinin nasıl doğru kullanılacağını bilmek, uzun süreli ağrı yönetiminin anahtarıdır.

TENS tedavisi ve TENS ünitesi

TENS tedavisi nedir ve hangi durumlarda kullanılır?

Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), iki kablonun bağlı olduğu cep telefonu boyutunda bir ünitedir. Her bir kablonun sonunda, vücudunuza yerleştirdiğiniz kendiliğinden yapışan bir ped bulunur. Nazik bir elektrik akımı kablolar boyunca ve pedlerin üzerinde hareket eder. Hastalar ağrı ile vücut bölgelerine pedleri yerleştirir ve ünite üzerindeki bir düğme ile elektrik akımını aktif hale getirir. Bu basit cihazın, yan etkiler olmaksızın ve diğer tedavilerle etkileşim olasılığı olmaksızın sinir ağrısını hafiflettiği gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalar, aşağıdaki durumlarda TENS’in potansiyel etkinli olduğunu göstermiştir:

 • Boyun ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Siyatik
 • Osteoartrit ve diğer artrit türleri
 • Bursit
 • Tendinit
 • Kanser ağrısı
 • Omuz ağrısı ve donmuş omuz
 • Nöralji
 • Migren ve baş ağrıları

TENS’in diyabetik nöropatili kişiler için yararlı olabileceğine dair bazı göstergeler de vardır.

Hastaların çoğu, TENS ünitesiyle 30 dakikalık bir seansın ağrıyı saatlerce hafiflettiğini fark eder. Bazıları TENS ünitelerini günlük aktiviteleri sırasında kullanabilir, aksi halde bu aktiviteler ağrıya neden olabilir.

TENS ünitesi nasıl kullanılır?

TENS ünitesinin nasıl kullanılacağını öğrenmenin ilk adımı doktorunuzla konuşmaktır. TENS ünite tedavisinin sizin için iyi bir tedavi seçeneği olup olmadığına karar vermenize doktorunuz yardımcı olabilir ve ayrıca üniteyi en iyi sonuçlar için güvenle kullanmanı konusunda sizi bilgilendirebilir.

Genel güvenlik yönergeleri

Genel olarak, TENS ünitesi tarafından iletilen elektrik akımı güvenlidir ve elektrik çarpması için bir tehdit oluşturmaz. Bununla birlikte, yanık veya diğer ilgisiz yan etkilerin riskini azaltmak için izlenecek bazı genel güvenlik yönergeleri vardır.

Birçok hasta, günlük egzersiz sırasında TENS ünitesini kullanmanın etkinliği artırdığını fark eder. Bisiklete binmek veya doğa yürüyüşü yapmak gibi düşük yoğunluklu egzersizler sırasında bu tedaviden yararlanmak mümkündür.

Banyoda veya duşta TENS ünitesi kullanmayın. Bu üniteye zarar verebilir ve aynı zamanda su olan alanda elektrikli cihaz kullanmak her zaman iyi bir fikir değil.

TENS ünitesi pedlerinizi sadece kendiniz kullanın. Bir başkasının vücudunun ağrısız bir bölümünde karıncalanma hissinin nasıl hissettirdiğini göstermek için bile onları paylaşmayın. Hijyenik değil.

Vücudunuza pedleri yapıştırırken, çıkarırken veya başka bir şekilde yeniden yerleştirirken TENS ünitesinin kapalı olduğundan emin olun.

TENS tedavisi için elektrotların yerleştirilmesi

TENS ünitesi elektrot yerleşimi çok önemlidir. Elektrotların uygun şekilde yerleştirilmesi, bu tedavinin etkinliğini artırabilir.

Başlamadan önce, pillerin düzgün şekilde takıldığından olun. Tel uçlarını elektrot pedlerine tamamen yerleştirin (açıkta metal olmamalı), ardından uçları TENS ünitenize takın.

TENS tedavisi

Cildiniz temiz, kuru olmalı ve üzerinde losyon, yağ veya toz olmamalıdır.

Elektrotlar doğrudan ağrılı bölgenin üzerine veya çok yakınına yerleştirilmelidir. Olası cilt tahrişini önlemek için elektrotları yerleştirdiğiniz yeri değiştirmeniz önemlidir.  Tam bir devre oluşturmak için iki veya dört ped kullanmanız gerekir. Bu pedler arasındaki mesafenin değiştirilmesi, aralarında akan elektrik miktarını ve akımın yoğunluğunu değiştirir. Pedler arasında en az 2-3cm aralık olması gerekmesine rağmen, aralarındaki mesafe ne kadar fazla olursa o kadar az etkili olacaklarını da unutmayın. Ağrılı bölgeye ne kadar yakın olursanız, tedavi o kadar etkili olacaktır.

Bu alanlardan kaçının

Elektrotlar vücut üzerindeki herhangi bir metalle (örneğin bir kemer veya mücevher) temas etmemelidir.

TENS ünitesi elektrot yerleşimi düşünüldüğünde kaçınılması gereken bazı alanlar da vardır :

 • Gözler ve boğaz
 • Kesik veya yaralarda (ve genel olarak yaralanmış ciltte)
 • Tümörlerde
 • Doğrudan omurilikte
 • Vücut boşluklarının içinde
 • Doğrudan kemiklerin üzerinde

Elektrik akımı güç ayarlaması

TENS ünitenizi ilk kez kullandığınızda, doktorunuz elektrik akımını hangi güçte ayarlayacağınızın belirlenmesine yardımcı olabilir.

Vücudunuzun buna alıştığını ve karıncalanma hissinin azaldığını fark edebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuza, hissin mevcut olması ama yine de rahat olması için gücü artırmanın uygun olup olmadığını sorabilirsiniz.

TENS tedavisi gün içinde ne kadar süre kullanılmalıdır?

Rahatlama sağladığı sürece TENS ünitesi kullanılabilir. Ağrı azalmaya başlarsa mola verilebilir. Bu, sinirlerinizin biraz gevşemesini ve sakinleşmesini sağlar. Belli bir süre sonra ağrı geri gelirse, TENS ünitenizin ağrıyı hafifletmek içi tekrar kullanabilirsiniz.

TENS tedavisi, diğer tedavilerle birlikte de kullanılabilir. TENS ünitenizi kullanmak için bir zaman çizelgesi içeren koordineli bir tedavi planı hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz.

TENS ünitemi uyurken kullanabilir miyim?

Uyurken bir TENS ünitesi kullanmak pratik görünebilir, özellikle ağrı durumunuz geceleri alevleniyorsa, ancak bu iyi bir fikir değildir. Elektrotlar, cilde çok sıkı bastırılırsa veya pedlerden biri koparsa cild tahriş olabilir. Farklı veya olağandışı olabilecek değişiklikleri veya duyumları izlemek için tamamen dikkatli olmak ve TENS ünitenizi kontrol altında tutmak her zaman daha güvenlidir.

TENS tedavisi hangi sıklıkla kullanabilir?

Rahatlama sağlamaktaysa TENS tedavisini günlük olarak kullanabilirsiniz. Bazı hastalar 30 dakikalık bir seansın tüm gün rahatlama sağladığını görürken, diğerlerinin ünitelerini her iki saatte bir kullanmaları gerekebilir. Bir TENS ünitesini ne sıklıkta kullanabileceğinize dair en iyi kılavuz,sizin rahatınız ve ağrınızın giderilmesidir.

Bazı hastalar periyodik olarak üç ila beş gün ara vermeyi faydalı bulmaktadır. TENS ünitenizin ağrınızı hafifletmek için etkisini azaldığını fark ederseniz, kısa bir mola etkinliğini geri kazandırabilir.

TENS üniteme nasıl bakım sağlamam gerek?

TENS ünitenizin bakımı konusunda bilmeniz gereken birkaç husus vardır. Her kullanımdan sonra, kablo uçları ünite kapatıldıktan sonra pedlerden çıkarılabilir, ancak üniteyi birkaç saat içinde tekrar kullanırsanız pedler ciltte kalabilir. Pedleri çıkarmak istiyorsanız, cildinizden dikkatlice alın ve plastik kılıflarında saklayın. Temiz cilt üzerinde kullanırsanız ve kullandıktan sonra düzgün bir şekilde saklarsanız bu pedler daha uzun süre dayanır.

TENS ünitenizin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Kapatıldığından emin olun, ardından nemli, yumuşak bir bezle silin. Ünite üzerinde temizleyici veya aşındırıcı kullanmayın. Üniteyi uzun süre saklarsanız, pilleri çıkarın ve üniteyi ve kablo uçlarını serin ve kuru bir yerde saklayın. Giriş kablolarını bükmemeye veya kıvırmamaya dikkat edin.

TENS tedavisinin yan etkiler veya potansiyel riskler var mı?

TENS ünitesi tedavisinin potansiyel olarak yaygın olan tek yan etkisi, bazen hoş, bazen hafif rahatsız edici  (hastaya bağlı olarak) olan hafif karıncalanma hissidir. Rahatlama bulan çoğu hasta, ağrıları yerine karıncalanmayı tercih eder ve karıncalanmaya her düzeyde alışır. Bununla birlikte, cildin tahriş olmasını veya elektrik çarpmasını önlemek için uygun elektrik stimülasyon düzeyini belirlemek için doktorunuzla birlikte çalışmak önemlidir. 

TENS tedavisi hastaların büyük çoğunluğu için güvenli olsa da, bu cihazı kullanmaması gereken hastalar da vardır. Kalp pili olanlar da dahil olmak üzere kardiyak hastalar TENS ünitesi kullanamayabilir. İmplante edilmiş metal cihazlara veya kalıcı pompalara veya diğer monitör tiplerine sahip hastalar, ağrıyı gidermek için bir TENS ünitesi kullanmamalıdır.

Ayrıca hamile kadınlar TENS ünitesinin güvenliği hakkında doktorlarıyla konuşmalıdır (reçetesiz satın alınabilenler dahil).

Postherpetik Nevralji Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

postherpetik nevralji

Postherpetik Nevralji (Zona Ağrısı) Tanı ve Tedavisi

Postherpetik nevralji nedir?

Postherpetik nevralji, herpes zoster virüsüne bağlı komplikasyonların neden olduğu bir nöropatik ağrı türüdür. Bu virüs çocuklarda suçiçeği, yetişkinlerde zona hastalığı yapar.  Bu hastalıklara yakalanan bireylerin % 10-18’inin herpetik nevralji geçireceği tahmin edilmektedir.

Postherpetik Nevralji

Bir kişi çocukluk döneminde herpes zoster virüsüne veya suçiçeği hastalığına yakalanırsa doğal bir bağışıklık geliştirir. Vücut bağışıklık geliştirirken, virüs vücut içinde uykuda kalır. Bu nedenle, vücudun bağışıklık sisteminin tehlikeye girdiği bir dönem olursa, virüsün yeniden aktive olma riski vardır. Örneğin, bireyler yüksek derecede stres altındayken veya vücudun bağışıklık sistemini baskılayan belirli türden ilaçlar aldıklarında, zona semptomları geliştirme riski daha yüksektir.

Postherpetik nevralji ile ilişkili ağrı ve diğer semptomların, virüs salgını sonrasında sinir liflerinde devam eden hasarın sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Salgın sonucu tahriş olan veya yaralanan sinirler, omuriliğe ve beyne abartılı ağrı sinyalleri gönderir.

Su çiçeği aşısının ortaya çıkmasından bu yana, bazı çalışmalar postherpetik nevralji geliştirme riskinin yaklaşık% 70 oranında azaldığını bildirmekteler.

Postherpetik nevralji semptomları

Postherpetik nevraljinin belirti ve semptomları genellikle, cilt alanıyla sınırlıdır ve genellikle en yaygın olarak vücudunuzun bir tarafında gövdenizin etrafında bir bant şeklinde ortaya çıkar. Belirtiler ve semptomlar şunları içerebilir:

 • Zona döküntüsü iyileştikten sonra üç ay veya daha uzun süren ağrı. Ağrı, yanma, uyşma, karıncalanma, keskin ve batma şeklinde veya derin ve acıverici olabilir.
 • Hafif dokunuşa duyarlılık (allodini). Rahatsızlığı olan kişiler genellikle etkilenen ciltte giysi dokunuşuna bile dayanamazlar.
 • Kaşıntı ve uyuşma. Daha az yaygın olarak, postherpetik nevralji kaşıntılı bir his veya uyuşukluk üretebilir.

Postherpetik nevralji teşhisi ve tedavisi

Doktor hastanın şikayetlerini dinler, iyi bir anamnez alır ve cildi muayene eder. Çoğu durumda test gerekmez.

Postherpetik nevraljinin tam tedavisi olmasa da, ağrıyı ve ilişkili semptomlarını tedavi etmek için çeşitli tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Ağrıyı azaltmak için genellikle bir tedavi kombinasyonu gerekir.

İlaç Tedavisi

Lidokain ve kapsaisin içeren topikal (direk cilt üzerine uygulanan) ajanlar, antikonvülzan ilaçlar (sara ilaçları), antidepresanlar ve opioid ağrı kesiciler postherpetik nevraljinin tedavisinde kullanılabilir.

TENS tedavisi

Nadir de olsa, postherpetik nevrajisi olan bazı kişiler kronik ve aralıksız nöropatik ağrı semptomlarından muzdariptir. Bu durumlarda hasta, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon (TENS) ünitesi için iyi bir aday olabilir. Bu cihaz, deri yüzeyinden periferik sinir uçlarının çok hafif bir elektriksel uyarım yapar. Ağrı bilgisinin periferik sinirlerden omuriliğe ve beyne iletilmesini engeller.

Girişimsel Algoloji Tedavileri

Postherpetik nevraljini önlemek ve tedavi etmek için algoloji uzmanları tarafından hasarlanan sinirlerin bloğu, sempatik bloklar, epidural ve paravertebral bloklar ve radyofrekans ablasyon yöntemleri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bunların yanında Dorsal Kolon Stimülasyonu (DCS) tedaviye dirençli vakalarda tercih edilebilir.

Aşılama

Zona (Herpes Zoster)  insidansını azaltmak ve Postherpetik nevraljiyi önlemek için, 60 yaş ve üstü immün sistemi yeterli yetişkinlerde zoster aşısının uygulanması Amerika Birleşik Devletleri Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komiteleri (ACIP) tarafından önerilmektedir.